Vad ser scintigrafin

 Ska på skelettscint med frågeställning benmetasaser, bencancer, infektion, ev bentuberkulos (latent tuberkulos). Kan en scint räcka till ett korrekt svar.

 Scintigrafi får ses som en ”grovkalibrig” metod avsedd för helkroppsundersökning. Denna görs med en gammakamera (scintigraf) för att utröna exv. proppar i lungan, skelettförändringar samt förekomst och spridning av metastaser, mm.
Oftast utgör scintigrafin en del i en utredningen där mer ”finavbildande” teknik som t.ex. datortomografi, MR, mm. ingår eller inte kan användas av någon anledning. Denna undersökning göres inte hos oss utan på klinisk-fysiologisk eller onkologiska avdelningar.
Så mycket mer än så här kan vi tyvärr inte svara på då detta inte är vår specialitet.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

2 svar på ”Vad ser scintigrafin”

  1. Kan en ev. inflammation i gommen, osynlig utifrån, upptäckas med scintigrafi om inte inte MR visar något?
    Med vänlig hälsing

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.