Cervixcancer som bifynd

Undrar bara kort och gott om man ser livmoderhalscancer och äggstockscancer på ct buk med intravenös kontrastvätska? Egentligen är frågeställningen endast lever/ blindtarm men kollar ändå röntgenläkaren alla andra organ?

Vid ett tidigt stadie av livmoderhalscancer (cervixcancer) då det egentligen är enbart celförändringar och inte invasiv växt i omgivande mjukdelar ses detta troligen inte med varken CT eller MR oavsett kontrastmedel då minsta storleken på synbar diagnostikbar förändring brukar ligga på ≥1cm. Magnetkamera och transvaginalt ultraljud är de diagnostiska metoderna som normalt lämpar sig bäst vid en inledande utredning.
MR klarar ofta bättre av att diagnostisera mindre tumörengagemang till omgivande organ än vad CT klarar.

Äggstockscancer (ovarialcancer) ses oftast med CT då denna form av cancer oftast ger symtom först när tumören växt till sig varför utredningen startar i ett relativt sent skede.
Vad gäller ovarialcancer ställs denna diagnos i de tidigare stadierna genom blodprov av cancermarkörer för denna typ av cancer samt invaginalt ultraljud.

Patienterna med dessa cancerformer får oftast genomgå en CT thorax/buk med intravenös kontrastmedel för att dels visualisera tumörutbredning lokalt men även kontroll av ev. fjärrmetastaser från tumören.

Vid granskning efter bilddiagnostik med CT och MR synas alla organ som ses på bilderna. Mest uppmärksamhet ägnas de organ som ingår i frågeställningen från  remitterande läkare. Med tanke på den stora mängd bilder som produceras vid en CT-undersökning detaljstuderas inte varje enskild bild vilket det inte finns kapacitet för. Därför är det viktigt med en klinisk väl framställd indikation och frågeställning från remitterande läkare. Dvs. din doktor.

KT. rtgssk.
Röntgen Helsingborg

Oklar knöl i bröstet

FrågaKänner en knöl sedan ca 10 dagar tillbaka. Var hos läkare i Malmö där jag fick Voltaren. På återbesöket på ca 2 min ska en remiss skickas till bröstenheten i Malmö som har stängt i ca. 3 veckor.
Det ömsom kliar, bränner lite som menssmärta i bröstet. Läkaren sa att de flesta ”knutor” är bröstcancer. Som ni förstår vill jag så snart som möjligt kolla detta! Hur gör jag?

SvarDet är inte bra att en läkare ”skrämmer upp dig” med enbart ett kliniskt palperat ofullständigt diagnostiserat fynd.

Mammografi
Mammografi

Man kan genom att enbart palpera (känna) bröstet även finna knölar av annan genes än bröstcancer. Knölar i bröstet är inte helt ovanliga och kan vara bindvävnad, fettknöl, böld, cysta, ofarlig knöl i samband med menstruation, mm., mm. Långt ifrån allt är cancer.

För att komma fram till en säker diagnos måste du göra en mammografi och i de flesta fallen även ultraljud av bröstet. Om detta visar bilddiagnostisk misstänkt malign förändring tar man prov (PAD) från denna oftast då i samband med detta första besök (kan skilja mellan kliniker).

Det normala, kan vara olika från klinik till klinik, är en relativt snabb handläggning med besök inom 8-10 dagar. Om närmaste klinik för mammografering är stängd av någon anledning kan din läkare hjälpa dig med att söka till annan närmaste klinik för detta.

Under tiden fram till dess är det viktigt att du känner efter om knölen ändrar karaktär, storlek, ändrad värk eller obehag, etc. eller helt enkelt minskar och försvinner av sig själv….

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Tjockflytande cystinnehåll på sköldkörteln

FrågaJag har en cysta i min sköldkörtel som är fylld med en tjockflytande blodig vätska. Idag tog de prover på den. Vätskan var så tjockflytande att det var svårt att få ut det . Kan det betyda att cystan är malign?

SvarCystor på sköldkörteln är inte ovanlig. De flesta ses som vätskefyllda benigna blåsor. Ett problem med en cysta, oavsett lokalisation, kan dock vara att på grund av cystans storlek eller lokalisation utgör den ett tryck på omgivande strukturer. Dom kan då påverka tex. andning, sväljning, rösten, ge nackvärk, mm. om man har en stor cysta på sköldkörteln.

De flesta cystor har ett tunnflytande innehåll och får då ses som helt benigna. En sk. kolloid cysta har ett innehåll som är mer av trögflytande (typ slem) karaktär.  Likaså kan en cysta innehålla mer fast material/komponenter. Även struma kan vara av kolloid typ med fyllda celler. Cystor med ”trögt” innehåll kan vara cancerogena.

Prov från thyroideacystor/knölar görs på de flesta röntgenavdelningar med hjälp av ultraljud. För denna punktion i halsen behövs inga förberedelser. Om patienten medicinerar med blodförtunnande läkemedel ska detta uppges för röntgen innan punktionen görs.

Statistik visar att av alla ”knölar” man finner inom sköldkörteln utgörs ca. 5% (ca. 400pers/år) av någon form av cancer medan det stora flertalet (95%) är av godartad slag.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Vit prick i skelettet

FrågaJag hörde av en jobbarkompis att han hade en släkting som gjort en vanlig röntgen i våras och då hade läkarna sett en vit prick på skelettet.  Han hade röntgat höften (men röntgenbilden visar säkert även bäckenet).
Vad kan denna vita prick vara för något? Kan det vara en metastas eller liknande?

SvarDet är svårt för våra radiologer att utan bilder avgöra specifika detaljer i en röntgenbild.
Vita prickar i benskelett visar på mer kompakt bensubstans i det annars porösa (spongiosa) benpartiet. Dessa ”benöar” kan uppträda som multipla.
Sk. benö visar sig som kompakta vita benpartier inom en annars homogen benmassa. Dessa benöar är relativt vanliga och är en benign sort. Vanlig lokalisation för benö är just höften, underben, fingrar…
Vid multipla ”benöar” (ostopoikilos) kan det vara svårt att skilja från vissa bentumör. Bentumörer brukar visa uppluckrat ben eller en spretighet i förändringen. En ofarlig benö är oftast en klar rund homogen struktur.

Vid oklara fynd som inte kan förklaras måste dessa följas upp.
En scintigrafi visar inga fynd vid tex. en benö elelr andra beningna fynd så som det gör vid maligna bentumörer.

Svarat avK.T.rtgssk
Röntgen Helsingborg

Se tumör i magsäcken med ultraljud

FrågaKan man hitta magsäckstumörer på ett ultraljud buk?

SvarNej. För att säkert ställa denna diagnos krävs gastroskopi eller datortomografi (CT) av buken.
En vanlig röntgen där patienten dricker kontrast i samband med undersökningen kan misstänkliggöra tumör i magsäcksväggen.
Det man kan se med ultraljud är ev. oklara förhållande  kring magmunnarna samt den proximala delen av tunntarmen (tolfingertarmen). Oklara förhållanden kan då vara anatomiska strukturer som inte ser ut som de brukar. Förträngningar eller avsmalnande partier där det normalt inte finns sådana strukturer kan vara fynd som kan misstänkliggöra ev. patologi som då får utredas vidare med annan metod.

Luft är ett stort störningsinslag i ultraljudsbilden. Organ med luft eller där luftförande objekt ligger i vägen för ultraljudet blir således svårundersökta. Men som med alla andra undersökningar beror det mycket på utövaren hur bra undersökningen eller resultatet av denna blir.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

When mammograms are not enough

A suspected nodule seen on IRM (5 mm) is not visible on mammo neither echographie. Can a PET/Ct give a better localisation and diagnostique before a chirurgical biopsie?
The surgerist cannot perfomr a biopsie because the lesion is not localised with mammo-echo.

(Sv. övrs.) ”En misstänkt knöl har setts på IRM (5 mm) och är inte synlig på mammografi eller ultraljud. Kan en PET/CT ge bättre lokalisering och diagnos innan kirurgisk biopsi? Kirurgen kan inte göra en biopsi eftersom lesionen inte kan lokaliseras med mammografi eller ultraljud”.

MR-bröst med implantat (bild Internet)
MR-bröst

In case of doubt with regard to mammography and ulj it is MRI breast (MRM) that apply. If you have a chance at some centers, you can make the puncture in the MRI. Those who do not have that option instead make a follow-up MRI breast after about 4 months to see if the change has possibly increased.

PET-CT can only ”see” changes over 5 mm, but it gives no further information than MRI breast. One can not receive any diagnosis with PET-CT, which only indicates that there is one. PET-CT is a tool to check and localize for dissemination of metastases to other sites in the body.
Location and propagation of a local change in the breast be much better with the MR than PET CT. The MRI including contrast can also measure the signal curve to differentiate benign from malignant  disease.

(Sv. övrs.) ”Vid tveksamheter vad gäller mammo och ulj så är det MR bröst (MRM) som gäller. Om man har möjlighet vid vissa centra så kan man göra punktion i MR. De som inte har den möjligheten gör istället en uppföljande MR-bröst efter cirka 4 mån för att se om förändringen har ev ökat.
PET-CT kan bara ”se” förändringar över 5 mm men det ger ju ingen ytterligare information än MR-bröst. Man får ingen som helst diagnos med PET-CT som endast visar att där finns något. PET-CT är således mer ett redskap för att kontrollera och lokalisera ev. spridning av metastaser till andra ställen i kroppen.
Lokalisation och utbredning av en lokal förändring i bröstet ses mycket bättre med MR än med PET-CT. Med MR inklusive kontrast kan man även mäta signalkurvor för att differentiera benign från malign sjukdom”.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Att få meningiom av tandröntgen

Jag har varit hos tändläkare i 2 år för att göra implantat. De har tagit 30 extra bilder av mina tänder och 2 gånger av alla mina tänder med en specielt röntgen. Jag märkte det var mycket bilder och jag blir ledsen om det var av mistag. Igår läste jag på texet tv att det finns sammband mellan hjärntumör med röntgen av tänden .Jag blev mycket orolig vill veta om man kan få den här sjukdommen och efter hur lång tid man kan få den.

Risken med att röntgenundersökas hos tandläkaren är väldigt liten, även om man tar många bilder i samband med tandimplantat. Cyklar man eller tar bilen till tandläkaren är detta oftast farligare (trafikolyckor) än röntgenundersökningen.

För några dagar sedan kunde man läsa i tidningar om att tandläkarröntgen orsakar hjärntumörer. I en studie gjord i USA hade man funnit att patienter med hjärntumören meningiom hade varit mer utsatta för tandröntgen jämfört med en kontrollgrupp som ej hade drabbats av hjärntumörer. Studien visar på en så kallad samvariation men säger inget om att det verkligen är röntgenundersökningarna som orsakar tumören. Det är först om den nyligen publicerade studien får stöd av annan forskning som man kan dra slutsatsen att det är röntgenundersökningen som orsakar hjärntumörerna. Det finns idag inga studier som ger detta stöd. Tvärt om visar de flesta studier att låga stråldoser, som från tandröntgen, inte orsakar hjärntumörer. Dessa studier säger inte att det är helt ofarligt med tandröntgen, men att risken är så liten att man (ännu) inte har kunna påvisa den.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

CT vid lymfom

Är det nödvändigt att använda datortomografi för att fastställa om lymfom finns i mage, bröstkorg och hals. Går det inte lika bra att se detta med magnetkamera? Åtminstone vad gäller mage och hals.
Rädd för för mycket strålning som det redan blivit en hel del av.

Det här med rädslan för röntgenstrålning är allmänt lite av ”en storm i vattenglas”.
Behöver man en röntgenundersökning för att få en diagnos på en sjukdom ska en ev. rädsla för strålning inte påverka beslutet. Denna rädsla för röntgenstrålning finns det oftast inget befog för. Visst kan höga doser röntgen bli ohälsosamt men…
Dagens röntgenapparater är så pass mycket trimmade att de alltid ger absolut minimal bestrålning för varje röntgenmetod och undersökning. Trots att CT’n generellt ger något högre bestrålning än andra röntgenapparater är denna metod så pass bra att detta så gott som alltid är befogat… om undersökningen är befogad.

Idag kommer knappast någon patient upp i den volym av röntgen-undersökningar där det kan anses vara mer hälsofarligt än för den/de sjukdomar man utreds för. Trots man själv som patient kan anse att man gjort måååånga röntgenundersökningar. Det finns då betydligt värre saker att oroa sig för, så som för mycket sol, bilkörning, våldsbrott, mm.

… och CT’n ger en mycket bra diagnostik vid ev. förekomst av förstorade lymfkörtlar som kan vara en indikation på sjukdom som lymfom.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Förkalkningar i levern

Jag gjorde en ultraljudsundersökning av levern och läkaren sa att det var utan anmärkning men att man fann en förkalkning på 4 mm och att jag ska få en tid för datormografi, jag är jätteorolig, vad kan detta betyda?? Läkaren förklarade inte närmare, kan denna leverförkalkningen vara livsfarlig?

Små förkalkningar i levern har oftast en helt godartad förklaring. I enstaka fall kan det finnas förkalkningar i tumörer men detta är mycket ovanligt.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Diagnostik av tarmar med MR

Kan man se tumör i blindtarmen eller i tjocktarmen med en vanlig magnetröntgen?

Nej för generell diagnostik av patologi eller förändringar i tjocktarmen krävs en datortomografi (CT) eller konventionell röntgen.
Om du sedan menar blintarmen som de flesta förknippar med det bihang (appendix) som hänger ner från tarmen så kan denna även undersökas med ultraljud.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024