Höftproteser och MR

För några månader sedan åkte jag in akut pga.tilltagande yrsel,huvudvärk och frånvarokänsla. De misstänkte blödning eller (ville utesluta tumör) i hjärnan och jag gjorde en Datormografi/angiografi med kontrast. De fann istället relativt utbredda förkalkningar bilateralt inom caput nc caudatus,putamen och globus pallidus (de sa också i de basala ganglierna). Rena grekiskan för mig och kan detta tyda på MS eller annat?

Nu till min också viktiga fråga: Jag ska genomgå MRT (vet ej om det är med kontrast eller ej och har astma, har tålt detta men ändå orolig!) och jag har ju en specialtillverkad protes vä.höft insatt 2009 och vet ej vilket material. De på röntgen sa att det ej är någon fara, men varför hade dom 2006 när jag var där tidigare på MRT innan jag fick protesen en stor skylt men en ÖVERKRYSSAD höftprotes på? Bör jag kolla om just MIN specialprotes har andra komponenter i sig av metaller?
Den är specialtillverkad pga.min kraftigt degenererade höft av benröta i barnaår och sjukhussjuka. Jag är jätteorolig att något händer med min hälsa eller protes pga.protes i MR kamera!

Förkalkningar är inte detsamma som MS. MS utgörs av små inflammationshärdar på myelinet kring nervtrådarna.
Hur dessa förkalkningar ska tolkas kan våra radiologer inte svara på men detta kommer troligen den kommande MR-undersökningen att kunna ge svar på.

Idag göres utan undantag (tror vi) MR-undersökningar trots höftproteser. Alla dagens höftproteser, och även tidigare varianter, är av omagnetiskt material eller legeringar. Om en protes anges speciell på något sätt är detta troligen dess utformning och fäste som skiljer sig från mer normalt utformade proteser. Själva protesmaterialet är i stort samma.
Troligen finns ingen tillverkare idag som tillverka ledproteser som är av magnetiskt material. Detta skulle då leda till att dessa patienten i framtiden inte kan genomgå en MR-undersökning.
Det enda kruxet med proteserna är att det ger en del störningar i bilderna i området precis vid protesen.
Äldre skyltar med en överkryssad höftprotes tas ner succesivt efterhand då lokalerna renoveras, etc.
Se bilder från tidigare fråga [ här ].

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Se MS på MR-ländrygg

Jag har en mamma med ms, och har själv blivit utredd för detta för ett par år sen när jag började känna domningar i benen. Detta visade sig istället på MR vara ett diskbråck som sedan utvecklats till två stycken, ischiaspåverkan och jag väntar nu på operation. Dock får jag jämnt massa andra olika krämpor och tycker alltid när jag läser om skumma symptom jag har såsom smärta under fötterna, darriga händer, depression osv. så hamnar jag förr eller senare på att det kan bero på ms. Det jag undrar då är om man hade sett om jag hade ms på min senaste MR jag gjorde i år även om den bara var på ryggen/ländryggen och inte på hjärnan?

Enligt vår neuroradiolog ses MS-förändringar (plaque) i främst hjärnan och hjärnstammen. Man kan dock se MS-förändringar längs hela ryggmärgskanalens nervbanor.
Ska en diagnos på MS kunna ställas fullt ut måste dock en MR-undersökning av hjärna och halsrygg göras. För en sannolik diagnos på MS baserad på en MR-undersökning måste även vissa kriterier uppfyllas på antalet fynd, storlek  och deras placeringar i hjärnan.
Nu är det ju så, vilket gäller all radiologisk diagnostik, ser våra radiologer något avvikande på bilderna (bifynd) så rapporteras givetvis detta. Detta oavsett vad undersökningen från början grundade sig på (frågeställningen).

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Tolka MS på MR

Jag undersöktes med MR den 2007 som visade många plack i hjärnan. Sen gjorde jag MR 2008 , 2010 och 2011 en vecka sedan och oförändrat inga plack som tillkommit eller försvunnit eller förändrad i storlek. Samma storlek och kontrast visar inga aktiva plack. Var tre gånger på LP och inga tecken på MS. Neurologen kan inte ställa MS diagnos. Om det är inte ms, kan jag slippa ms tanken? Hur ser uppreppade mr vid en ms sjukdom?

MS kan ha en sjukdomshistoria som kan variera mycket hos olika individer där skov och MR-fynd betyder mycket för diagnosen.
MS är dock en varierande sjukdom där symtom kan uppträda en gång för att sedan aldrig mer göra väsen av sig.
Sedan finns MS som ligger latent under mycket lång tid (10-20 år) utan att ge några igenkännande symtom för att sedan plötsligt ge sig ”till känna”.
Detta oavsett fynd på MR-bilderna eller andra diagnostiska metoder.

Man kan oftast faställa hur en diagnostiserad MS fortskrider beroende på hur lessionerna (plaque) ser ut på MR-bilderna med resp. utan kontrastmedel samt ev. tillkomst av nya. En neurolog bedömmer även efter fastställda skalor hur en MS progredierar (fortskrider). Om symtom och röntgenfynd är okarakteristisk eller oklara på annat sätt kan man ev. utreda differentialdiagnoser för att på så sätt utesluta eller stärka misstanken för MS. Det finns en rad andra sjukdomar som har liknande utseende på MR-bilderna som vid MS.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Upptäcka tidig MS med MR

Går det att upptäcka MS vid magnetröntgen utan kontrastvätska? Gjorde en sådan av hjärnan för inte så länge sedan av en annan anledning, och har nyligen fått domningar som får mig att nojja om MS. Så jag funderar över om de skulle upptäckt detta på min tidigare röntgen, eller om det krävs att man specifikt letar efter det?

Med mer uttalade och karakteristiska förändringar behövs ej kontrastmedel för att ställa denna diagnos med MR. Dessa fynd och diagnos kan dock vara mer osäkra i ett tidigt stadium av sjukdomen. Här kan man då vara hjälpt av kontrastmedel. Förutom MR krävs även kliniska fynd för att bekräftar misstänkt diagnos på MS.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Friad från MS

Jag gjorde en mr rtg i torsdags och den var ua. Kan man ändå ha ms? Har även gjort två synfälltsundersökningar som är ua.

MS-plaque
MS-plaque

MS har en väldigt individuell sjukdomsbild.
Magnetkameran (MR) är dock mycket sensitiv för små förändringar i hjärnans mjukdelar. Har man genomgått såväl de kliniska testerna och samt även MR-hjärna som  har friat från denna diagnos så kan du nog vara lugn.
Men är du orolig och har frågor kring detta är det din involverade doktor eller neurolog du ska och bör ta upp detta med.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingorgs lasarett

MS visas med MR

Fråga Jag har legat inlagd på en rehab avdelning pga de misstsänkte en blödning, men lyckligtvis så var det \”bara\” något annat. I höstas så blev jag sned i hö mun och läkarna säger nu att det är en facialispares. De säger även efter rtg med kontrast och MR att jag inte har haft någon stroke. Ett besked jag är mycket glad över, men mina symptom: Har jag fått MS? hade inte läkarna sett det på röntgen?

MS-plaque
MS-plaque

Svar MS är ju en sjukdom där en demyelinisering sker av nervtrådarna i hjärnan pga. en inflammatorisk process som i botten grundar sig på att kroppens eget immunförsvar ger sig på myelinet. Då områden med myelin skadas bildas ärrvävnad som kallas sk. plaque. Denna ärrvävnad efter demyelinisering ser man på bilderna från en MR-undersökning. Likaså ses den inflamatoriska process som finns i samband med demyeliniseringen.
Sedan ska ju MR-undersökningen ses som ett komplement till de kliniska testerna och labproverna (likvor) för att bekräfta eller utesluta en MS-diagnos.
Sammanfattningsvis är MR en mycket bra undersökningsmetod för att diagnostisera olika tillstånd i hjärnan.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR vs. CT vid MS

Fråga Kan man göra en skiktröntgen av hjärnan istället för en magnetkameraundersökning om man ska ta reda på om man har MS, tumör etc och tycker MR är obehagligt?

Svar För att diagnostisera MS är MR överlägset.
För tumörer är även CT en bra metod i de flesta fall men ger samtidigt strålning.

Svarat av T.A. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MS med CT

icon_mini_faq Kan man se på en CT-röntgen om en person har MS?

icon_mini_register Det kan vara svårt att diagnostisera MS förändringar i hjärnan med en CT undersökning men det finns undantag där man kan se dessa förändringar.
Den metod där man man bäst kan bedöma MS förändringar i hjärna och ryggmärg är med MR undersökning och då i synnerhet med sk FLAIR sekvens.

icon_mini_profile J. B. överläkare, Röntgen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024