Etikett: diskbråck

Kothemangiom och orsak

Hur uppkommer hemangiom i en ryggradskota? Är 2,5 cm ovanligt stor? ( I th12) Om det växer utanför kotans hålrum är det då det kan bli malignt? Hur vanligt är detta? Kan man medicinera bort det? Förstår att det ej är operabelt. Har ont dygnet runt och strålar upp i nacken. Har diskbråck på L …

Fortsätt läsa

Kärlnystan av punktionsmiss

Nål för CNC

Har sedan snart två år lidit av ett diskbråck på 5-6e ländkotan med svår ischiassmärta och känselbortfall i höger fot. Vid en ny MR upptäcktes kärlnystan i elfte och tolfte th-kotan som jag också upplever smärta från strålande upp i nacken. Hur uppstår dessa? För snart två år sedan försökte man ta ett ryggmärgsprov utan …

Fortsätt läsa

Rotblockad i nacken

Jag har svåra smärtor i nacke och övre ryggen som strålar ner i höger arm. Min fråga är om blockader kan göras även i övre ryggen. Visst går det att ge rotblockad i halsryggen. Oftast är det aktuella nervproblemet (cervikal rizopati) lokaliserat i den nedre delen av halsryggen kring 5-7 halskotan. Härifrån löper de nerver …

Fortsätt läsa

Missa diskbråck på MR

Jag har haft besvär med intensiv ländryggssmärta + ishias i flera månader. På MR-utlåtande står det: ”Inga diskbråck. Ingen central spinal stenos. Inga rotkanalstenoser” På slätröntgenutlåtande står det: ”Ordinära diskhöjder. I övrigt inga skelettförändringar”. Min fråga är: är det möjligt att jag har en diskbuktning eller en spricka i disken som inte syns på MR …

Fortsätt läsa

Oklar ryggsmärta trots röntgen

Jag har haft besvär med intensiv ländryggssmärta + ishias i flera månader. På MR-utlåtande står det: ”Inga diskbråck. Ingen central spinal stenos. Inga rotkanalstenoser” På slätröntgenutlåtande står det: ”Ordinära diskhöjder. I övrigt inga skelettförändringar”. Min fråga är: är det möjligt att jag har en diskbuktning eller en spricka i disken som inte syns på MR …

Fortsätt läsa

Om diskdegeneration och bråck

Jag har fått diagnosen diskdegeneration i flertalet segment 5 segment ca. Lätt höjdreduktion på samtliga. Vet man något om hur mycket lätt diskdegeneration kan påverka höjden på disken- har letat men inte hittat någon information. Finns det någon beskriven metod som har visat sig reversera diskdeg. typ traktion el liknande? Vi har många böcker om …

Fortsätt läsa

MR ländrygg

Har varit på en MRT för ländryggen. De misstänkte diskbråck men det visade sig att jag hade en utåtbuktad disk på L5 och båda S1 rötterna var påverkade. Jag har varit sjukskriven sen den 17 augusti. Besvären kommer till och från, ena dagen känns allt bra och andra har jag jätte ont. Är även paliationsöm …

Fortsätt läsa

Diskbråck ses med MR

 För ca två månader sedan röntgades jag akut med MR pga ryggsmärta och ett antal nervsymtom som tydde på diskbråck, såsom muskelryckningar, ischias, nedsatt känsel och minskad muskelstyrka. Inget diskbråck kunde dock ses på magnetkameran. Kan det vara på det viset, att ett diskbråck finns och ger symtom men inte syns på en MR?  Enlig …

Fortsätt läsa

Hemangiom och rotblockad

Vid MR av ländrygg fanns hämangiom i kotkroppen TH 12. Vad betyder det? Behövs någon åtgärd? Vilka problem kan den ställa till med?? Sedan fanns hösidigt diskbråck L4-L5 med kompression av hö L5-roten. L3-L4 lätt buktande disk med facettledspålagringar förtränger de laterala recesserna. Kan ge påverkan på L4-rötterna lateralt. Kan detta behandlas och häva symptomen? …

Fortsätt läsa

MR av ryggraden

Jag skall göra magnetröntgen av bröstrygg samt ländrygg . Jag undrar om det inte är något fel på kotorna? Min kiropraktor tror på diskbråck . Kan de se om det är något fel på något organ eller typ tumör som trycker på ryggen. Magnetröntgen (MR) är det optimala valet och en excellent metod för att …

Fortsätt läsa