Polyp i gallblåsan

Jag mår dålig, jag har 7 mm polyp i gallblåsan , sover dålig, har ont under revbenet, illamående , kräkningar, ibland dyare och ibland förstämning.
Tarm och magsäck smärtor. Rapning som smakar ägg.
Jag mår så dålig men ingen läkare bestämmer operation och ingen hjälper mig med detta. Är mycket ledsen och har ont.

Ultraljud är den undersökningsmetod som lämpar sig bäst för initial undersökning av gallblåsan och gallvägarna. Det är även en snabb och enkel metod som tillsammans med kliniska fynd och blodprover ger en bra diagnostik. Så låt oss informera lite om ultraljudsdiagnostik av gallvägarna då vi inte vet vilka undersökningar du redan genomgått.

Det finns olika fynd i gallblåsan som avtecknar sig olika på ultraljudsbilden.
Cancer i gallblåsan exv. gallblåsecarcinom, visar sig ofta som en lokal eller allmänt oskarp defekt med infiltration och en förtjockad gallblåsevägg.
Polyper kan utgöras av adenomyomatos eller kolesterolos som är en ”vanlig” och benign polyp-liknande förändring i gallblåseväggen.

Ultraljud polyp i gallbåsans vägg
Ultraljud polyp i gallbåsan

En benign polyp i gallblåsan ska inte ge några symtom såvida polypen pga. dess lokalisation och storlek täpper till utgången på gallblåsan där patienten då riskerar cholecystit. Denna åkomma ger svullna gallväggar med symtom som ihållande smärtor i höger sida under revbenskanten (arcus), smärta vid inandning och rörelser, feber, mm.
Kräkningar efter en ”fettrik” måltid kan bero på hinder i gallblåsan som inte kan tömma ut galla till tarmen.
Sten i gallblåsan som täpper för utgången är en vanlig orsak till cholecystit.

Ultraljud gallblåsestenar
Ultraljud gallblåsestenar

Stenar och polyper kan se likadana ut på ultraljudsbilden men kan särskiljas av att patienten ändrar läge där en polyp då inte flyttar sig som en sten gör.
En mjuk väggpolyp ger ingen skugga i ultraljudsbilden så som en hård gallsten (som innehåller kalcium) gör.
Polyper över en viss storlek kan bli föremål för behandling med kirurgisk avlägsnande av hela gallblåsan (cholecystektomi) eller enbart enstaka polyper.

Idag används även ultraljudskontrast för att åskådliggöra kärlrika förändringar i organvävnad samt hur dessa laddas upp med kontrast som ger ännu säkrare diagnostik.
Ibland kan ultraljudet dock ge svårtolkade fynd då gallblåsans utgång kan skymmas av tarmar med luft i. Vid oklara fynd kan man ev. genomföra en kompletterande CT- eller MR-undersökning för bilddiagnostik av gallvägarna.
CT är dock sämre på att diagnostisera tumörer i extrahepatiska gallvägarna än vad ultraljudet är.

Gallvägsdiagnostik med ultraljud är en svår konst så hur säker diagnostik man får beror mycket på utövarens vana av ultraljudsdiagnostik. Men ser undersökande läkare ett fynd denne inte själv kan förklara så läggs detta fall oftast till rond med andra läkare och specialiteter för bedömning och ev. beslut om att gå vidare i utredningen.

Har du genomgått dessa undersökningar så är du väl undersök med en välgrundad bilddiagnostik. Går inte läkarna vidare med behandling av denna polyp just nu så finns det troligen ingen oro för detta.
Men vad anbelangar dina övriga besvär får väl dessa utredas vidare.

Har dina beskrivna besvär uppkommit efter du senast blivit undersökt, ändrat karaktär eller rent av förvärrats bör du uppsöka sjukvården för ny bedömning.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Undersöka levern med ultraljud

Kan man med hjälp av ultraljud se skillnad på fett och ärrbildning i levern?

En ultraljudsundersökning ger en ökad ekogenicitet (ekosignal) från fettvävnaden i levern men detta kan tolkas olika samt ha andra förklaringar så som ovan utövare, felaktigt inställd apparat, mm.

Enda helt säkra diagnostiska metoden för konfirmering av fettlever är en leverbiopsi där man punkterar in i levervävnaden och tar ut en liten vävnadsbit och analyserar.

Vad du menar med ärrbildning i levern torde vara den ärrbildning som uppkommer efter inflammation med fibros- och binvävsbildning som kan vara en komplikation till följd av fettlever. Denna ”ärrbildning” i levern gör levervävnaden stelare som kan mätas med ultraljud (elastografi).

Således går det att skilja på ren fettlever och den binvävsbildning som skapas efter en längre tids fettlever. Det kan bli problem med bilddiagnostik på en kraftigt byggd patient med mycket underhudsfett.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Småcystor i lever

Hur gör man vid besked om småcystor i levern om det inte står något mer i brevet. ?? Kan de bli cancer?

Levercystor är mycket vanliga fynd och innehåller enbart vätska.
Bedömning av levercysta göres utifrån utseendet på cystan. Vanliga benigna cystor har en sfärisk hålrum med släta tunna väggar runt cystan.
Små cystor kan med ultraljud vara svårare att skilja från andra lever-förändringar än vad är fallet med större cysta. Vid oklar diagnostik får utredningen troligen kompletteras med datortomografi (CT).

En mindre cysta ger sällan symtom men stora cystor (>8cm) kan genom sin storlek påverka omkringliggande organ eller hindra flödet av galla.
Har patienten obehag av en stor enrummig cysta kan man behandla denna genom att punktera den med tunn nål och tömma den på vätska för att sedan sklerosera (skrumpna ihop) med ren alkohol.

Echinococcystor är cystbildning som skapas av en parasitmask som smittar från hund, räv, varg, mm. Dessa cystor är ger inga symtom förrän de genom sin tillväxt, likt vanliga levercystor, påverkar omkringliggande organ.
Skillnaden mellan cystorna på ultraljudet är att ecinococcystan har innehåll (parasiten) som ofta ses röra på sig i cystan samt en ev. förkalkad cystvägg.

Vanliga cystor ombildas inte till cancer.
Det finns en ovanlig variant på cysta (cystadenom) som kan finnas i levern vilken räknas som förstadie till annan tumörform (adenocarcinom) men denna finner man mestadels ikörtelvävnad som äggstockar.
Levertumörer innehåller patologisk vävnadstillväxt med kärlbildning och inte enbart vätska som en vanlig cysta.

Har man frågor ska man alltid ta upp dessa med sin läkare som har en skyldighet att ge dig en förklaring på dina frågor. Ring din doktor!

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Varför gel till ultraljudet

FrågaKan man ta ultraljud på bukaortan utan gel? Jag var på ultraljuds undersökning på Varbergs lasarett, där undersöktes jag utan gel. Varför?

SvarPå något sätt ska man alltid stäva efter att minska luftgapet mellan transducern och huden.
Dvs. ultraljudstransducern måste ligga helt an mot huden. Detta för att inte få stora störningar i ultraljudssignalen pga. luft. Detta betyder även att luftförande organ (lungor, tarmar, magsäcken…) inte lämpar sig för att undersökas med ultraljud.
I praktiken kan man hålla transducern helt stilla mot huden och få en vettig bild men i praktiken måste man vid undersökning föra transducern över ett större område på huden.

Gelkudde
Gelkudde

För att få en bra glideffekt och minimera luft mellan transducer och hud använder man sig oftast av någon form av gel eller salva.
Idag finns alternativ till gelen. Detta tex. i form av fasta gelkuddar som läggs mellan transducern och huden. Man slipper då det kladd som den flytande gelen ger. Finns säkert andra lösningar vi inte känner till men transducern måste alltid ligga helt an mot huden för en bra bild.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Hemangiom fynd vid ultraljud

FrågaFick idag reda på efter ett ultraljud att dom hittat något på levern som läkaren kallade ofarligt nystan. Är det vanligt och hur orolig måste man vara att detta skulle vara något farligt typ en tumör? Är bara 35 år och inga symptom.

SvarDet kan vara ett hemangiom du har i levern. Denna diagnos ställs oftast enkelt med ultraljud och kontrastmedel.

Ultraljud lever
Hemangiom ultraljud

Detta hemangiom är ett kärlnystan som troligen är en medfödd kärlmissbildning. Storleken kan vara allt från någon centimeter till en betydande knöl. Dom kan även uppträda som multipla.
Små hemangiom (1-3cm) gör oftast ingen väsen av sig. Är den väldigt stor eller multipla så de på grund av sin storlek eller lokalisation klämmer för gallvägarna kan de ge symtom i form av tex. ikterus (gulsot), matleda, smärta och då gen anledning till en operation.

Dessa hemangiom kan diagnostiseras men upptäcks oftast upp i åldern (30+) som bifynd vid undersökningar av andra besvär. Kvinnor har en större benägenhet för dessa hemangiom än män av någon oklar anledning. Likaså ökar bildningen av hemangion hos kvinnort i samband med graviditet eller vid behandling med östrogenpreparat.

Hemangiom utreds inte vidare om de inte ger några symtom. Skulle ett fynd på ultraljud vara av ”oklar natur” går man ofta vidare i utredningen med exv. magnetkamera (MR) eller datortomografi (CT).
Är man som patient orolig eller anser sig inte fått tillräcklig med information så ska man absolut ta upp detta med sin egen doktor.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Fara med ultraljud

Jag genomgår just nu behandling hos sjukgymnast där ultraljud används under 10 tillfällen, för att mjuka upp muskler. Rimligtvis bör det ju vara ofarligt med tanke på att det i allmänhet verkar vara legitimt för sjukgymnaster att använda. Vad är er inställning till detta?

Vad vi vet tillför vanligt ultraljudet ingen nämnvärd behandlande effekt utan detta används mer som diagnostik av muskler, senor, mjukdelar i leder, mm. för att kontrollera ev. skador eller effekten efter sjukgymnastik.
Ultraljudet avger dock lite värme mot mjukdelar beroende på vävnad men detta borde kunna fås med värmekudde, etc. om man enbart eftersträvar denna effekt av ultraljudet.
Det finns speciell ultraljud som avger högre energifrekvenser vilket även skapar sk. kavitation i form av små bubblor mellan celler i vävnaden. Denna form av ultraljud kan ha en destruerande effekt på vävnad vilket då ofta används för behandling med fettreducering, mm. vid div. skönhetsingrepp.
Om denna typ av ultraljud är riskfritt eller fungerar vet vi inte…

Vanligt ultraljud anses helt ofarlig för en vuxen individ oavsett mängden tillfälle ultraljud användes. Vid användning av medicinsk teknik oavsett slag ska det alltid finnas en indikation för att använda detta.
Vad gäller fosterdiagnostik och rena avbildningar av foster till föräldrarnas stora glädje så har en ev. effekt på fostret av ultraljudsenergin diskuterats länge men idag bedöms ändå riskerna som obefintliga. Ultraljud är en mycket viktig del i den kliniska fosterdiagnostiken att detta inte får utelämnas.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Tjockflytande cystinnehåll på sköldkörteln

FrågaJag har en cysta i min sköldkörtel som är fylld med en tjockflytande blodig vätska. Idag tog de prover på den. Vätskan var så tjockflytande att det var svårt att få ut det . Kan det betyda att cystan är malign?

SvarCystor på sköldkörteln är inte ovanlig. De flesta ses som vätskefyllda benigna blåsor. Ett problem med en cysta, oavsett lokalisation, kan dock vara att på grund av cystans storlek eller lokalisation utgör den ett tryck på omgivande strukturer. Dom kan då påverka tex. andning, sväljning, rösten, ge nackvärk, mm. om man har en stor cysta på sköldkörteln.

De flesta cystor har ett tunnflytande innehåll och får då ses som helt benigna. En sk. kolloid cysta har ett innehåll som är mer av trögflytande (typ slem) karaktär.  Likaså kan en cysta innehålla mer fast material/komponenter. Även struma kan vara av kolloid typ med fyllda celler. Cystor med ”trögt” innehåll kan vara cancerogena.

Prov från thyroideacystor/knölar görs på de flesta röntgenavdelningar med hjälp av ultraljud. För denna punktion i halsen behövs inga förberedelser. Om patienten medicinerar med blodförtunnande läkemedel ska detta uppges för röntgen innan punktionen görs.

Statistik visar att av alla ”knölar” man finner inom sköldkörteln utgörs ca. 5% (ca. 400pers/år) av någon form av cancer medan det stora flertalet (95%) är av godartad slag.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Ultraljud vs. CT för magont

FrågaJag har haft ont på högersidan naveln i nu 2 månader. Gjort ultraljud då ena läkaren sa att appendix var lite lite inflammerad medan kirurgen sa att så kunde inte fallet vara.
Gjorde CT-buk då jag fick dricka kontrast och även få kontrast i blodet. Fastade i 24 h. På röntgen såg man inget.
Nu undrar jag, kan man se större förändringar och tumörer i buken samt tjocktarm på en sådan röntgen? Har alltså endast ont på en enda punkt. Även haft slem i avföring men avföringsproverna var fina även crp och blodvärde låg på 123.

SvarUltraljud är generellt en enkel och mycket bra undersökningsmetod för flertalet bukorgan. Lever, bukspottkörteln, gallvägar och gallblåsan undersökes bra med ultraljud. Blindtarmens appendix (bihanget) kan även ses om det inte ligger för mycket luftförande tarm i vägen. Ultraljud är en ”svår konst” att bemästra och kräver stor vana av utövaren.

Datortomografi (CT) är oftast förstavals metod för en generell undersökning av buken. CT är en tillgänglig,  enkel, snabb och mycket bra metod för bukundersökningar oavsett frågeställning. Med kontrast till blodet kan man ofta lätt skilja ut patologiska processer från omgivande strukturer. Även mindre patologiska processer kan befaras då även omgivande strukturer brukar bli påverkad eller ändra utseende bildmässigt.
En generell CT-buk är dock inte optimerad för att avbilda tjocktarmen trots att man får med denna i sin helhet på bilderna. Tarmen innehåller ofta tarminnehåll (bajs) som försvårar diagnostik av själva tarmen då patienten inte laxerar inför en ”vanlig” CT-buk. Laxering och fastar gör patienten inför en CT-tjocktarm. Då får man däremot något sämre bilder av övriga buken.
En endoskopisk undersökning, då man går upp med en kamera via ändtarmen, kan vara ett led i en utredning av misstänkta förändringar i tjocktarmen.

Utan klar klinisk och radiologisk diagnos är det givetvis svårt att förklara orsaken till din ömma punkt. Du har trots allt genomgått två bra diagnostiska undersökningar.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Påverkan av polycystisk lever

FrågaJag är mycket orolig, trots att jag läser om cystor i levern och att det i dom flesta fall är ofarliga. Min mage har blivit så stor att folk tror att jag snart ska föda, jag är 60+ och sen tre månader tillbaka blir magen större och större. Jag har gjort ultraljud och en bukröngen och går nu och väntar på en bukröntgen med förstärkt kontrast, men jag orkar inte gå så här längre.
Varje dag är en plåga och jag kan snart inte gå, klä på mig eller röra mig som en vanlig person. Kan magen spricka? Kan jag dö under tiden jag väntar på röngen. Min läkare har inga svar och mina anhöriga är rädda för denna stora mage. Jag dryper av svettattacker och kan inte äta för jag är proppmätt fast magen är tom, jag haft två urinvägsinfektioner på raken och höger sida vid midjan gör ont när jag går, det man sett på dom röngenbilder som är gjorda är att höger njure är aningen nedsatt och mycket mindre än vänster och så en massa cystor i levern. Ska jag dö nu? Jag blir tokig om jag inte får ett svar snart. Kan jag åka in till ett sjukhus och begära operation?

Ct lever cystor
CT cystor

SvarMan kan själv inte begära en operation som inte förordas av läkare. Det går ju inte heller att operera utan att först ha en klar diagnos som förklarar symtom som då motiverar en operativ åtgärd.
Man kan ha cystor både  inom levern som i gallvägarna utanför levern och i bukspottkörteln samt njurarna. Cystor har blivit mer vanliga fynd i samband med ultraljuds- och CT-undersökningar av annan orsak. Sk. bifynd.

Benigna cystor har ekofritt (ultraljud) vätskeinnehåll med välavgränsad jämn vägg. Enstaka cystor i levern på någon centimeter (<5) ger mkt. sällan några symtom. En polycystisk (multipla cystor) lever kan ge en förstorad lever. Själva leverns kapacitet påverkas oftast inte trots en stor eller flertalet cystor. Leverparenkymet blir inte mindre utan komprimeras och trycks undan. En cysta spricker inte spontant då övriga strukturer i buken anpassar sig till denna volymökning. Vad som kan påverkas är ett tryck från en större cysta eller stor mängd mot de centrala gallvägarna i sk. hilusområdet (leverporten) som hindrar avflödet av galla (cholestas) ut i gallgångarna mot tarmen och ger då ev. ikterusliknande (gul hud) sysmtom. Även en stor lever kan påverka din mättnadskänsla när du äter pga. den fyllnad den utgör i bukhålan.

En operation av godartad cysta görs troligen endast vid de tillfällen enstaka ”enrummig” cysta ger symtom som förordar en tömning. Att punktera en cysta är inte helt ofarligt. Det finns ju alltid en blödnings- och infektionsrisk vid operativa ingrepp.
Att tömma en cysta kan göras med ultraljud eller genom titthålsoperation. Ultraljudsmetoden är enklast där enbart lokalbedövning behövs innan man med en tunn nål ”prickar” cystan och tömmer ut denna. Efter tömning av en cysta kan ren alkohol sprutas in i hålrummet som skleroserar (förhårdnar) cystan väggar som då hindrar att den utvidgas igen. Uttömd vätska skickas alltid för kategorisering av cystinnehållet.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Syns ärr på röntgen

FrågaSyns en ”ärrbildning” under stortå efter skalpellingrepp, på vanlig slätröntgen eller skall tån skiktröntgas?

SvarInga mjukdelsförändringar i den ytliga hudkostymen kan ses med konventionell röntgen. Finns abscess (varhåla) i mjukdelarna under huden kan ev. datortomografi (CT) se denna förändring. Det är storlek på objektet som avgör om det kan ses med någon diagnostisk teknik.
Ultraljud är oftast förstaval om ej djupt liggande hudförändringar ska diagnostiseras (synas).

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024