Se bråck med ultraljud

FrågaI över ett års tid så har jag haft ett tryck och smärta i sidan av magen i jämhöjd med naveln. Varit hos flera olika doktorer. Fick till slut en röntgen men ingenting hittades. Vad jag skulle vilja veta är vad det är för skillnad på röntgen och på ultraljud ? Borde jag göra ett ultraljud eftersom smärtan ökar? Ibland så får jag som en stor bulle där jag har ont men inte jämt.. Vad kan det vara som röntgen inte såg?

Navelbråck
Navelbråck

SvarNu vet vi inte vilken röntgen du gjort men troligen var det en datortomografi (CT) av buken. En konventionell röntgen ger inte så mycket mer information av buken än luftfördelning i tarmarna (vid iliusmisstanke) eller ev. misstänkt förstoppning. Idag gör stora flertalet bukundersökningar med CT oavsett frågeställning.

CT-undersökningar göres liggande. Den förändring du beskriver kan vara ett bråck. Bråck uppstår vid försvagningar eller defekter i bukhinnan (peritoneum) och gör sig mest påminda vid upprättstående. När patienten ligger ner går bråcket ofta ”tillbaka” till normalt tillstånd och ses kanske därför inte på en CT-undersökning som gjorts avslappnad liggande.

En bråcksäck kan ibland enkelt kliniskt diagnostiseras om läkare kan palpera (känna) denna utbuktning. Oftast då med patienten i såväl stående som liggande position.
Om varken den kliniska eller bilddiagnostiska (CT) undersökningen ger svar på ev. misstänkt bråck kan ett ultraljud göras. Med ultraljud ser man ev. svagheter och defekter i bukhinnan där ett ev. bråck då uppstår.

Svarat avK.T. rtgsk
Röntgen Helsingborg

Degenerativ sköldkörtel

FrågaJag har genomgått CT thorax och hals med kontrast, på röntgensvaret kan man läsa degenerativa förändringar på sköldkörteln och vidare undersökning med ultraljud rekommenderas. jag är 37 år gammal. Frågeställningen på remissen var Lymfom, det fanns inga tecken på förstorade lymfkörtlar. Vad innebär Degenerativa förändringar på lymfkörteln? Vad beror det på? och varför vill man gå vidare med ultraljud om man redan konstaterat Degenerativa förändringar?

SvarDatortomografi (CT) ger endast en ”grov” uppfattning av misstänkta sjukliga förändringar i sköldkörteln. CT ger mer information om storlek och utbredning bakåt i halsen av ev. förändring vilket kan påverka svalg, luftstrupe , mm. Vid oklara fynd i sköldkörteln efter tex. en CT görs oftast även en undersökning med ultraljud som även kan ge svar på om förändringarna här kan misstänkas som maligna förändringar eller inte. Misstänkta (oklara) maligna förändringar kan även enkelt punkteras med ledning av ultraljudet för patologiskt prov (PAD).
Ultraljudsledd punktion i halsen bedöms som en ytlig punktion som patienten normalt inte behöver bli inlagd på vårdavdelning inför eller efteråt. Patienten får lokalbedövning av huden i området för nålpunktionen. Ingreppet är enkelt och tar ca. 30 minuter. Patienten får gå hem efteråt.

Degenerativa förändringar betyder normala åldersrelaterade förändringar på/i ett organ i kroppen. Det gäller allt från normala förväntade förändringar av leder, kotdiskar, ögat, hormonella nivåer, mm.
Normalt använder man denna term på förändringar man direkt kan påvisa genom ett blodprov eller på bild (röntgen) och som anses som en normal process i kroppen pga. åldrandet. Vad gäller sköldkörteln åldras denna genom att det hormon från hypofysen som styr delar av sköldkörtelns funktion minskar med tiden (eller genom sjukdom) och ger en långsam lätt underfunktion (hypotyreos) med tiden. Denna process är ingen sjuklig förändring i det normala långsamma åldrandet. Är personen däremot yngre eller förändringen kommer väldigt snabbt blir det en sjukdomsprocess. Kvinnor över 45 år överrepresenterar denna patientkategori, likaså ökar riskerna vid graviditet samt i samband med viss medicinering.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Skillnaden mellan CT och ultraljud

Jag undrar vilka organ man ser på CT Thorax och CT övre buk med kontrast? Vilken information kan ett ultraljud buk ge som inte ett CT kan ge av bukorganen?

Med CT (datortomografi) ses i stort alla organ inom det undersökta området relativt bra. Beroende på frågeställning och patientens tillstånd tillför man sedan ev. kontrastmedel till blodet.
Kontrast gör att blodkärlsrika organ eller processer laddar upp vilket då bättre kontrastera mot de omgivande strukturerna. Denna kontrasttillförsel optimeras mot vilken misstänt patologi man avser finna med denna undersökning. Dvs. vid en misstänkt patologisk process i tex. levern påbörjas bildtagningen ca. 80 sekunder efter kontrasttillförseln. Detta för att levern ska hinna ”fylla” sig med kontrastmedel. Om det däremot finns misstankar om patologi i kärlförsörjning till ett organ startar bildtagningen mycket snabbare då det ska finnas optimalt med kontrast i blodkärlet till ett organ… inte i organet.
Sedan granskas bilderna för att se om något onormalt, som inte ska finnas där, ”laddar upp” med kontrast.

Ultraljud är mer en dynamisk undersökning. Där CT’n tar statiska bilder, dvs. avbilda ett organ vid en enskild tidpunkt, där kan man med ultraljud följa ett organ visuellt över längre tid (dynamiskt). Så när man tex. ger kontrast vid en ultraljudsundersökning så ser man hur ett specifikt organ ”laddar upp” sig med kontrast. Likaså ses tex. ett pågående flöde inom en gallväg eller blodkärl. Denna dynamiska undersökning går inte med CT idag.
Ultraljudet begränsas dock av benstrukturer som döljer organ (bla. hjärnan). Lungvävnad är inte heller lämplig för undersökning med ultraljud då detta organ till största delen består av luft.
Beroende på frågeställningen bestäms således med vilken metod en undersökning ska göras. Sedan ger en ultraljudsundersökning ingen röntgenbestrålning.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Polyp i gallblåsan

 Är kvinna över 40 år, fött 2 barn. Har sedan en tid tillbaka haft magproblem i form av smärta på höger sida som strålar ut mot ryggen. Illamående, rapningar (som ”smakar” ägg) och kräkningar. Uppspänd mage. Detta hade jag under en längre tid i slutet av förra året.

UL på galla etc. gjordes då utan anmärkning, gastroskopi gjordes utan anmärkning. Har en stressig tillvaro över lag, och det sades vara stressrelaterat, käkat omeprazol som då hjälpte. Fick tillbaka illamående i slutet av maj, åt då igen omeprazol, blev bättre. Nu i mitten av juli kom smärtan till hö och ut i ryggen tillbaka, kräktes vid ett tillfälle. Känns nu lite molvärk ibland till hö/ut i ryggen. Nytt UL på galla gjordes förra vecka, allt såg bra ut, inga stenar. Men doktorn sa att det var en centimeter förtjockning av gallväggen som kunde tolkas som en polyp! Blir nu jätteorolig, vad betyder nu detta? Är det cancer? Remiss skickad till magspecialist. Men är nu så otålig!

 En polyp är inte cancer men kan vara ett förstadium till det. Hittar man en polyp i gallblåsan kan man, om den är lite större, kontrollera den för att se att den inte tillväxer. Skulle den göra det väljer man ofta att operera bort gallblåsan.

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Vad ses förutom levern vid CT…

 Pga smärtor i magen och förändringar inom levern har jag varit på CT, CT PET, magnetkameraundersökning av levern, samt ultraljud levern. Undersökningarna har pågått i ca 40 dagar och jag har mått minst sagt DÅLIGT under tiden. Har under väntetiden väldigt tydliga smärtsamma punkter i bröstbenet samt på andra ställen i bröstkorgen (på/i revbenen), även lite öm svullnad vid ett revben som liksom strålar ut i höger bröst.
Mina frågor är: kan man efter dessa undersökningar även se eventuella förändringar i bröstkorgen alltså skelettet, eller måste det till ytterligare undersökning för att utesluta ev. förändringar just där? Ser man även om det finns förändringar i brösten alltså bröstkörtlar?

 Ultraljud av levern visar vare sig skelett eller bröstkörtlar.
Om CT av levern inriktas specifikt mot just levern kan man inte bedömma bröstkorgen då denna inte är med på bilderna.
PET-CT av kroppen kan visa såväl tumörer som dottersvulster (metastaser) i bröst och skelett om de inte är allt för små.
Det låter som om du är mycket välundersökt när det gäller din lever och man är säkert lyhörd även för dina nytillkomna besvär.
Jag föreslår att du diskuterar dina funderingar med din behandlande läkare som vet mer exakt vad som undersökts och med vilka frågeställningar.

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Boll under vänster revben

Jag har ett tryck under vänster revbensbåge ”det känns som en boll”. Kommer och går.
Jag misstänker att det kan vara bukspottskörtlen eftersom jag har haft kroniska besvär med den i form att hyperinsulinism och MYCKET, MYCKET låg blodsocker. Men jag har aldrig haft denna tryck känsla sedan 2 månader. Eftersom bukspottkörteln ligger bakom magsäcken, hur kan man via ”röntgen” faställa dess tillstånd?

CT buk
CT buk

Bukspottkörteln ligger djupt mitt i buken strax nedom magsäckens nedre del. Denna kan man, vad våra radiologer vet, inte känna som en ”boll” utifrån då den ligger så djupt in i magen. Strax under nedre vänster revbenbågen ligger däremot del av magsäcken, mjälten, del av tjocktarmen, muskler och fett, mm.

Enklast att undersöka bukspottkörteln initialt är med ultraljud. Vid vissa frågeställningar eller vidare utredningargör man undersökningen även med datortomografi (CT) och med kontrastmedel till blodet.
Men om detta är aktuellt för just dig är en sak som din egen doktor beslutar om efter att undersökt dig. Har du besvär eller är orolig för något med din kropp ska du absolut gå till din doktor. Det är aldrig bra att själv gå och grunna.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Echinocock-cystor

Jag fick väldigt konstig stramande känsla på hö sidan nedanför revben och svullnad om buken (gallblåsan bortop 15 år sedan).
Ultraljud visade cystor i levern. Levern måttligt förstorad. Gjorde även Ct och det visade detsamma små multipla cystor. Nu undrar jag bara kan det vara Echinococc som orsakat detta.?
Varit en del utomlands Brasilien och i Thailand. Nu började besvären efter min senaste resa till Thailand i år i Februari.
Vilket blodprov ska man ta för att konstatera om man har Echinococcer? Vad heter blodprovet? Kan alkoholhaltiga dryck försämra tillståndet? Då menar jag ett glas rött vin? Varför får man cystor? Hur stor risk är det att cystorna blir maligna?

echinocock-cysta
Ultraljud lever

Cystor kan man ofta klassificera med ultraljud.
”Normala” cystor har oftast en skarp ”kant” och utgörs av mer eller mindre flytande vätskeinnehåll.
Ekinokock-cystor (echinocock) uppkommer av blåsmasken som förekommer hos bla. hundar, får och getter men kan överföras till människor. Människan smittas huvudsakligen via födan.

Ekinokock-cystor utvecklas normalt långsamt. Det kan dröja flera år innan symtomen visar sig. Dessa larver bildar cystor som kan finnas på flera ställen i kroppen men förhållningvis vanligast i levern.
En ekinokock-cysta har, i motsatts till ”normala” cystor, en tjock oregelbunden vägg som ”laddar upp” med kontrastmedel då detta tillförs blodet. Flera av dessa cystor bildar karakteristiska grupper på lokalisationsstället. Vår väldigt skickliga sonograf eller annan läkare kan även med ultraljudet ibland se ekinokock-cystornas innehåll. Dvs. larven som då rör sig.
Ultraljudsfyndet ska komplettera de kliniska blodproverna däri man då finner antikroppar mot masken.

CT visar även cystor men man har svårt att mer dynamiskt följa hur ev. uppladning av cysta, innehåll och dess kanter sker med kontrastmedel då CT-bilderna är statiska. CT’n tar ”ögonblicksbilder” så att säga men ger en väldigt bra översiktsbild….
Vilka kliniska prover som är aktuella för dig samt livsföring är en fråga för din egen doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

CT-aorta efter ofullständig ultraljud

Jag begärde på min vårdcentral att de skulle göra en aorta-undersökning med ulltraljud.
De gjorde detta och konstaterade att de inte kunde se helheten och de rekommenderade att jag skulle ”scanna” den del som inte syntes.Vände mig ånyo till läk. på v.c. där de sa att jag skulle tänka på strålningsrisken.
Hur skall jag göra?

Det händer ibland att man inte kan undersöka aorta med hjälp av ultraljud. I de fall kan man överväga att göra undersökningen med hjälp av datortomografi (CT-scan). Datortomografi är en teknik som använder röntgenstrålar, vilket medför att patienten utsätts för joniserande strålning. Detta till skillnad från ultraljud som fungerar med hjälp av ljudvågor. Då aortan undersöks med en CT används ett speciellt protokoll som endast ger patienten en liten stråldos, man säger att undersökningen görs med ”CT-lågdos”.

Kan man inte använda ultraljud vid undersökning av aorta är det oftast motiverat att göra en CT-lågdos undersökning. För att uttala sig bestämt om CT-undersökningen är motiverad måste man ta hänsyn till patientens ålder, kön och eventuell tidigare känd sjukdom. Generellt kan sägas att för ”äldre” män är det klart motiverat att göra CT-undersökningen, för övriga behöver man göra en individuell bedömning.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Se cysta med ultraljud

Har blivit behandlad för ett ögonmelanom. Går därför på regelbundna ultraljud med kontrast av levern varje halvår. Det senaste ultraljudet visade en sannolik godartad cystisk förändring på levern ca 4 mm. Nästa ulraljud är planerad om ett halvår.
Hur säker kan man vara på att den är godartad? Kan en godartad förändras till en elakartad? Kan man med säkerhet se vilken sort det är med datortomografi?

Ultraljud med ultraljudskontrastmedel till blodet är en mycket bra metod för att klassificera en cysta.
En malign typ av cysta eller en infektiös (abscess) cysta laddar (fylls) oftast på något sätt upp med kontrast medan benigna (ofarliga) cystor inte alls gör så. Varken i eller runt cystan. Maligna eller infektiösa processer däremot bildar ofta blodkärl i eller i cystans vägg som tar till sig av kontrastmedel. Det kan vara svårt att göra en liknande klargörande klassificering av en cysta med enbart datortomografi (CT).
Så här vinner ultraljudet ofta över CT’n. Det finns dock som alltid undantag…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Diagnos av cysta i sköldkörteln

Jag har fått reda på via en ultraljudsundersökning att jag har en cysta i sköldkörteln i halsen. Den är bara ca 2-3 mm stor men har haft problem med tryck över strupen.
Räcker det med en ultraljudsundersökning för att se om den är godartad? enligt min läkare så säger hon att den är det.
Är de en tillräklig undersöknig för att uttala sig om det?

Ultraljud är den bästa metoden för undersökning av cystor i sköldkörteln.
När en cysta är så här liten är det högst osannolikt att den skulle utöva ett tryck mot strupen.

S. E. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024