Vad ses förutom levern vid CT…

 Pga smärtor i magen och förändringar inom levern har jag varit på CT, CT PET, magnetkameraundersökning av levern, samt ultraljud levern. Undersökningarna har pågått i ca 40 dagar och jag har mått minst sagt DÅLIGT under tiden. Har under väntetiden väldigt tydliga smärtsamma punkter i bröstbenet samt på andra ställen i bröstkorgen (på/i revbenen), även lite öm svullnad vid ett revben som liksom strålar ut i höger bröst.
Mina frågor är: kan man efter dessa undersökningar även se eventuella förändringar i bröstkorgen alltså skelettet, eller måste det till ytterligare undersökning för att utesluta ev. förändringar just där? Ser man även om det finns förändringar i brösten alltså bröstkörtlar?

 Ultraljud av levern visar vare sig skelett eller bröstkörtlar.
Om CT av levern inriktas specifikt mot just levern kan man inte bedömma bröstkorgen då denna inte är med på bilderna.
PET-CT av kroppen kan visa såväl tumörer som dottersvulster (metastaser) i bröst och skelett om de inte är allt för små.
Det låter som om du är mycket välundersökt när det gäller din lever och man är säkert lyhörd även för dina nytillkomna besvär.
Jag föreslår att du diskuterar dina funderingar med din behandlande läkare som vet mer exakt vad som undersökts och med vilka frågeställningar.

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Boll under vänster revben

Jag har ett tryck under vänster revbensbåge ”det känns som en boll”. Kommer och går.
Jag misstänker att det kan vara bukspottskörtlen eftersom jag har haft kroniska besvär med den i form att hyperinsulinism och MYCKET, MYCKET låg blodsocker. Men jag har aldrig haft denna tryck känsla sedan 2 månader. Eftersom bukspottkörteln ligger bakom magsäcken, hur kan man via ”röntgen” faställa dess tillstånd?

CT buk
CT buk

Bukspottkörteln ligger djupt mitt i buken strax nedom magsäckens nedre del. Denna kan man, vad våra radiologer vet, inte känna som en ”boll” utifrån då den ligger så djupt in i magen. Strax under nedre vänster revbenbågen ligger däremot del av magsäcken, mjälten, del av tjocktarmen, muskler och fett, mm.

Enklast att undersöka bukspottkörteln initialt är med ultraljud. Vid vissa frågeställningar eller vidare utredningargör man undersökningen även med datortomografi (CT) och med kontrastmedel till blodet.
Men om detta är aktuellt för just dig är en sak som din egen doktor beslutar om efter att undersökt dig. Har du besvär eller är orolig för något med din kropp ska du absolut gå till din doktor. Det är aldrig bra att själv gå och grunna.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Echinocock-cystor

Jag fick väldigt konstig stramande känsla på hö sidan nedanför revben och svullnad om buken (gallblåsan bortop 15 år sedan).
Ultraljud visade cystor i levern. Levern måttligt förstorad. Gjorde även Ct och det visade detsamma små multipla cystor. Nu undrar jag bara kan det vara Echinococc som orsakat detta.?
Varit en del utomlands Brasilien och i Thailand. Nu började besvären efter min senaste resa till Thailand i år i Februari.
Vilket blodprov ska man ta för att konstatera om man har Echinococcer? Vad heter blodprovet? Kan alkoholhaltiga dryck försämra tillståndet? Då menar jag ett glas rött vin? Varför får man cystor? Hur stor risk är det att cystorna blir maligna?

echinocock-cysta
Ultraljud lever

Cystor kan man ofta klassificera med ultraljud.
”Normala” cystor har oftast en skarp ”kant” och utgörs av mer eller mindre flytande vätskeinnehåll.
Ekinokock-cystor (echinocock) uppkommer av blåsmasken som förekommer hos bla. hundar, får och getter men kan överföras till människor. Människan smittas huvudsakligen via födan.

Ekinokock-cystor utvecklas normalt långsamt. Det kan dröja flera år innan symtomen visar sig. Dessa larver bildar cystor som kan finnas på flera ställen i kroppen men förhållningvis vanligast i levern.
En ekinokock-cysta har, i motsatts till ”normala” cystor, en tjock oregelbunden vägg som ”laddar upp” med kontrastmedel då detta tillförs blodet. Flera av dessa cystor bildar karakteristiska grupper på lokalisationsstället. Vår väldigt skickliga sonograf eller annan läkare kan även med ultraljudet ibland se ekinokock-cystornas innehåll. Dvs. larven som då rör sig.
Ultraljudsfyndet ska komplettera de kliniska blodproverna däri man då finner antikroppar mot masken.

CT visar även cystor men man har svårt att mer dynamiskt följa hur ev. uppladning av cysta, innehåll och dess kanter sker med kontrastmedel då CT-bilderna är statiska. CT’n tar ”ögonblicksbilder” så att säga men ger en väldigt bra översiktsbild….
Vilka kliniska prover som är aktuella för dig samt livsföring är en fråga för din egen doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

CT-aorta efter ofullständig ultraljud

Jag begärde på min vårdcentral att de skulle göra en aorta-undersökning med ulltraljud.
De gjorde detta och konstaterade att de inte kunde se helheten och de rekommenderade att jag skulle ”scanna” den del som inte syntes.Vände mig ånyo till läk. på v.c. där de sa att jag skulle tänka på strålningsrisken.
Hur skall jag göra?

Det händer ibland att man inte kan undersöka aorta med hjälp av ultraljud. I de fall kan man överväga att göra undersökningen med hjälp av datortomografi (CT-scan). Datortomografi är en teknik som använder röntgenstrålar, vilket medför att patienten utsätts för joniserande strålning. Detta till skillnad från ultraljud som fungerar med hjälp av ljudvågor. Då aortan undersöks med en CT används ett speciellt protokoll som endast ger patienten en liten stråldos, man säger att undersökningen görs med ”CT-lågdos”.

Kan man inte använda ultraljud vid undersökning av aorta är det oftast motiverat att göra en CT-lågdos undersökning. För att uttala sig bestämt om CT-undersökningen är motiverad måste man ta hänsyn till patientens ålder, kön och eventuell tidigare känd sjukdom. Generellt kan sägas att för ”äldre” män är det klart motiverat att göra CT-undersökningen, för övriga behöver man göra en individuell bedömning.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Se cysta med ultraljud

Har blivit behandlad för ett ögonmelanom. Går därför på regelbundna ultraljud med kontrast av levern varje halvår. Det senaste ultraljudet visade en sannolik godartad cystisk förändring på levern ca 4 mm. Nästa ulraljud är planerad om ett halvår.
Hur säker kan man vara på att den är godartad? Kan en godartad förändras till en elakartad? Kan man med säkerhet se vilken sort det är med datortomografi?

Ultraljud med ultraljudskontrastmedel till blodet är en mycket bra metod för att klassificera en cysta.
En malign typ av cysta eller en infektiös (abscess) cysta laddar (fylls) oftast på något sätt upp med kontrast medan benigna (ofarliga) cystor inte alls gör så. Varken i eller runt cystan. Maligna eller infektiösa processer däremot bildar ofta blodkärl i eller i cystans vägg som tar till sig av kontrastmedel. Det kan vara svårt att göra en liknande klargörande klassificering av en cysta med enbart datortomografi (CT).
Så här vinner ultraljudet ofta över CT’n. Det finns dock som alltid undantag…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Diagnos av cysta i sköldkörteln

Jag har fått reda på via en ultraljudsundersökning att jag har en cysta i sköldkörteln i halsen. Den är bara ca 2-3 mm stor men har haft problem med tryck över strupen.
Räcker det med en ultraljudsundersökning för att se om den är godartad? enligt min läkare så säger hon att den är det.
Är de en tillräklig undersöknig för att uttala sig om det?

Ultraljud är den bästa metoden för undersökning av cystor i sköldkörteln.
När en cysta är så här liten är det högst osannolikt att den skulle utöva ett tryck mot strupen.

S. E. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Intravaginalt ultraljud

Min fråga är om man kan missa en äggstockscysta på vaginalt Ultraljud?

Dessa undersökningar göres normalt på en gynekologisk mottagning eller avdelning.
Denna undersökning göres med en  ultraljudtransducer (sändare och mottagare) monterad längst ut på en mjuk ”stav”. Denne föres in i livmodern via slidan.
Om äggstockarna rent anatomiskt ligger väldigt högt upp i buken kan det vara svårt att få bra överblick och bilder av dessa med denna intravaginala metod.
Ultraljud generellt är dock en undersökningsmetod som ställer krav på utövaren. Således beror möjligheterna för en bra undersökning/bilder mycket på utövarens profession oavsett anatomi, etc.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ultraljud av led i rörelse

Finns det någon typ av röntgen där man kan se hur muskler och ligament fungerar under rörelse?
Min dotter har en agressiv spastisitet pga en traumatisk hjärnskada. Hon fick gjort en ”röntgen filmning” för många år sedan, där man kunde följa hur sväljningsreflexen fungerade.Som jag minns det kunde man se väldigt mycket av mjukdelarna.
Nu skulle jag önska att man kunde få följt upp höftrörelser med en likadan bild, för att veta hur det ser ut kring höften så vi kan ta ut rörelserna utan att skada henne.Vad finns det för möjligheter?

Vid filmning av sväljningen då patienten mer eller mindre ”äter” en kontrastblandning med tjock konsistens tittar man på ev. dysfagi (sväljsvårigheter).
Vid röntgen av sväljningakten med konventionell röntgen visas inte mjukdelarna på ett acceptabelt sätt fast det kan se så ut vid en snabb blick på bildskärmarna.
Det enda vi kan komma på där man kan studera mjukdelarna i rörelse, på ett ”enkelt” sätt, är med ultraljud. Ultraljud av senor i rörelse längre ut i extremiteterna gör både vi samt flertalet andra röntgenavdelningar.
Undersökning med samtida rörelser i höftleden utförs troligen endast på något enstaka sjukhus i Sverige då denna undersökning kräver specialkunskaper av den som gör den.
Vi tror(!) Sahlgrenska i Göteborg gör (eller har gjort) sådan här undersökningar av leder i rörelse med ultraljud.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cholecystit på ultraljud

Härom veckan led jag av hög feber, CRP på 155 och buksmärtor som började som intervallsmärtor och sedan efter ca 12 timmar övrgick till kraftig molvärk i epigastret och högt upp till höger i magen. Sent på kvällen dag 3 (då jag besökte akuten pga att feber o smärtor ej gav vika) gjordes en ultraljudsndersökning där svaret blev att det inte fanns några gallstenar i blåsan och allt såg bra ut.
Min fråga är nu, kan det ändå ha varit en kolecystit? När i förloppet av en akut gallstensattack ser man vidgade gångar osv? Kan det ändå vara gallan som spökade eller är det uteslutet? Kan det ha varit en sten som kilade sig fast och sedan släppte spontant?

Cholecystit

Du har helt rätt, man kan mycket väl ha en gallstensattack, med en fastkilad sten som sedan avgår spontant, utan att gallvägarna hinner att vidga sig.
Däremot har du troligen inte haft någon cholecystit eftersom ”allt såg bra ut”, som du skriver.
Så som vi definerar cholecystit med ultraljud finner man bl.a. förtjockad gallblåsevägg.

S. E. ulj.ansv. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Faligt med ultraljud

 Jag vet inte om ultraljud faller under röntgen, men jag chansar att ställa en fråga.
Jag har undersökt hjärtat med ultraljud vid 6-7 olika tillfällen under loppet av 2 år. Nu är  jag kallad på ytterligare en undersökning. Kan inte ultraljud vara skadligt vid för många undersökningar? Jag har hört att man ska vara restriktiv vid fosterdiagnostik. Borde då inte samma regler gälla även för andra undersökningar?

 Ultraljud anses helt ofarlig på såväl barn och vuxna när det gäller i medicinskt bruk. Att det sedan numera även förekommer behandlingar inom skönhet och sjukgymnastik får vi låta vara osagt.
Vad gäller fosterdiagnostik med ultrajud (misstänkta fosterskador, diagnostik av kromosomavvikelser, hjärtfel, på äldre mödrar, etc.) anses även denna ofarlig. Dock ska man efterstäva ”försiktighetsprincipen” vid dessa undersökningar då forskning härom är liten.
Detta betyder att göra en ultraljudsundersökning på gravida kvinnor bara för att faställa kön eller ge föräldrarna en ”rolig” bild på sitt ofödda barn får anses falla långt utanför försiktighetsprincipens ramar. Dessa undersökningar är inte medicinskt motiverade och utförs oftast av privata vårdaktörer.
Men du… du kan vara helt lugn.

 K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett