Svårdiagnostiserad

Gjorde nyligen en DT kolon pga att jag har haft besvär med magen efter en hel bukplastik som utfördes för 2 1/2 år sedan. Där fann man ett 6 x 7 x 2,m stor inkapslad vätsekfylld knöl nedom naveln med en utlöpare på 6 cm runt och upp till vänster om naveln( samt ett litet navelbråck). Rtg-läkare beskrev fyndet med frågeställningen abscess eller serom efter nyligen operation?!

Då jag blev inlagd för snart 1 år sedan pga infektion gjordes 3x DT buk och man fann då inte detta fynd vilket även rtg-läkaren påtalar. ( Förändringen har alltså kommit under detta halvår). Diagnosen då var njurbäckeninflammation men med.läkaren där sa att det var inte med säkerhet utan lutade mer åt oklar infektion.

Nu har det gått remiss till kirurgmott på sjukhuset där frågeställning är abscess eller serom från hälsocentralen, men en andra läkare säger att han tror det är ett bukväggsbråck, borde det inte ses på rtg-bilderna? Känner att jag inte riktigt vet hur jag ska agera, då jag har under cirka 2 månader nu mått mer illa och har ständigt smärta i buken, men gör jag något ansträngande kan jag få som kramp i hela buken.
Står på väntelista till kirurgen inom 28 dagar och det har det gått nu. Ringde kirurgen och de hade tänkt planera in en polop för abscess eller serom, men om det är bråck måste jag komma på ett besök.

Känns som jag hamnat mellan stolarna nu. Ingen av de två läkarna på hälsocentralen är kvar så…..??? Har diagnosen grav IBS.

Man kan tycka att innan någon börjar med ett kirurgiskt ingrepp av något slag måste man var klara över diagnostiken dvs. vad ditt bekymmer egentligen är,
Bukabbscess, navel- och bukväggsbråck kan oftast enkelt ses med ultraljud. Men bäst är att göra en ny datortomografi (CT), vilket ofta är förstahandsvalet för en bukdiagnostik, där man då får en aktuell bra bilddiagnostik av alla bukens organ.
Din symtom kan ju ha en annan orsak än de olika kliniska bedömningen dina två läkare på vårdcentralen gjorde.

Din fortsatta utredning bör således ske på en kirurgmottagning inom den specialiserade sjukvården som där får utreda dig på nytt inkl. någon form av bilddiagnostik (röntgen/ultraljud) för att få en klar indikation ifall du behöver någon form av kirurgisk åtgärd.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Röntgen utan remiss

FrågaVart kan man köpa en röntgenundersökning utan remiss?

SvarDet går ej att röntga sig någonstans i Sverige utan att först blivit undersökt av en doktor.
Om denna doktor anser att en röntgen måste till för att ställa en diagnos skriver han/hon en remiss som skickas eller lämnas till en röntgenavdelning. Sedan blir du röntgad.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Utlandsvensk och en röntgen i Sverige

FrågaJag och min hustru är sedan flera år tillbaka bosatta i Grekland.
Min hustru är 70 år. I hennes släkt finns spinal stenos. Nu har hon symtom som hon misstänker kan vara detta. Hon är av läkare rekommenderad att göra en ct.
Vi är ju inte anslutna till försäkringskassan eftersom vi bor utomlands. Hur skall hon göra för att få en tid och vad skulle i så fall priset bli.

SvarVi bifogar ett utdrag från Vårdguiden

” Om man bor i ett EU-, EES-land eller Schweiz kan man få nödvändig vård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att man är försäkrad i det land man bor i och har ett EU-kort när man söker vård i Sverige.
För att få planerad vård i Sverige behöver man ett förhandstillstånd från det land man är försäkrad i. Man kan också komma till Sverige för att söka vård utan tillstånd. Då betalar man hela kostnaden själv och ansöker i efterhand om ersättning för vårdkostnaderna i det land man bor.
Är man pensionär med svensk pension och är bosatt i ett annat EU-land har man rätt till all vård i Sverige till svensk patientavgift. Då behöver man ett intyg från Försäkringskassan i Sverige om att man har rätt till förmånerna…”

Länk till mer [info] från Försäkringskassan.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Själv bekosta MR

Jag har kotkompressioner i ryggen har fått göra vanlig röntgen, då smärtan ibland är outhärdlig och jag har bett min läkare om en magnetröntgen så det inte ligger någon nerv i kläm eller tumör eller något då kompressionen sitter högre upp än vad jag har ont.

Svaret jag fick var att jag kan kontakta ett privatsjukhus och betala själv!!!
Jag är 45 år och har jobbat sen jag var 15 har jag inte bidragit med någonting. Har under ett antal år arbetat på hospice (vård i livets slutskede) där man såg riktigt ruskiga felbedömningar läkare hade gjort på pat som kanske om den fått rätt vård i tid kanske överlevt.
Vad är mina rättigheter som patient hos vem ska jag klaga?

Enklast är att byta doktor och ev. få en annan bedömning från en annan doktor.
Man kan även på eget bevåg boka tid hos specialistmottagning (ortopedi) på närmaste sjukhus, sk. egenremiss. Detta kan dock då innebära en längre väntetid.

Man ska inte gå omkring med odiagnostiserad svår smärta i ryggen. Det kan finnas behandlingar för just din åkomma som gör vardagen lite lättare. Detta vet man inte innan du fått en ordentlig utredning gjord.
Slätröntgen ger ingen bild av diskbråck, spinalkanalen, nervrötter, etc. bara en antydan på att detta kan finnaas.

Det finns privata kliniker där du samtidigt både blir undersökt kliniskt samt ev. med magnetkamera alt. CT. Sök då någon klinik som är ansluten till Försäkringskassan. Det kostar dig då bara ett vanligt läkarbesök.
Hur det är i dina trakter med desa kliniker vet vi inte. Vissa privata alternativ tar fullt betalt för undersökningen. Runt 2-3500:- kan undersökningen inkl. MR då kosta.
Kolla Internet och ring runt…

Klagomål om vården lämnar man till Patientnämnden i den region/landsting man bor i. Desa hjälper till med råd, handläggning, etc.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Röntgen på eget bevåg och kostnad

Min son vill undersöka hjärnan med MR kamera. Kan man betala själv och finns denna möjlighet i Stockholm.

För att bli röntgad eller undersökt med MR måste man  innan dess blivit undersökt av en doktor (remittent).
Det finns flera offentliga samt privata alternativ i Stockholms-området med MR-kapacitet där man som patienten både kan bli undersökt och sedan vid behov undersökt med MR.
Att helt kringgå detta och enbart genom egen försorg genomgå tex. en MR, utan patientansvarig läkare som då oftast även är remittenten, går inte i Sverige.
Det måste finnas en ansvarig läkare som även ansvarar för svaret från undersökningen och om så behövs påbörjar en behandling av något slag eller remittera vidare till specialist.

Hur det ser ut utomlands och kraven av en klinisk bedömning innan röntgen får vi låta vara osagt. Förmodligen får man vad man betalar för i vissa länder.
Man ska dock inte räkna med att få dessa kostnader för röntgen gjord utomlands bekostad av Försäkringskassan eller det egna landstinget i efterhand om man inte i förväg fått OK för detta.
Om man kan visa på sjukdom med hänvisning till svar från undersökning gjord utomlands, där även ev. utländska bilder ingår, kan behandling ges i Sverige.
Man bör dock räkna med att flertalet undersökningar kommer att göras om, bla. röntgenundersökningar, då utländska röntgenbilder i många fall är av undermålig kvalitét, ej fullständig bildtagning, fel bildprojektioner, ingen ev. kontrast, osäker patientidentifikation, mm. mm.

Så gå till din doktor. Gör han/hon den bedömningen att du inte behöver undersöka hjärnan med MR då behöver du troligen inte detta heller….
Om inte annat har man rätt till att gå till annan doktor som då kanske gör en annan bedömning.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Själv bekosta en MR

Min dotter har kraftig svidande huvudvärk sitter främst över tinningar panna pch vänster öga. Tidiga symtom var också känslan att någon luggade henne i håret. Detta har pågått i snart 3 månader. Vila och smärtstillande har inte hjälpt. Dessutom har hon börjat se suddigt. Hon har haft migrän sedan hon var 17 år så huvudvärk är inte något okänt för henne. Detta känns helt annorlunda. Har varit på akuten 2 gånger då det varit som värst. Lumbalprov och ct röngen visade inget.
Hon vände sej till vårdcentralen för att få remiss till magnetröntgen. Läkaren där sa att man ser absolut ingenting med magnetröntgen. Läkaren gjorde en jämförelse med ett brutet ben ”det behövs ingen röntgen det känner man med handen”.
Kan det gå att få en magnetröntgen om man bekostar det själv?

Visst är det ”stor” skillnad mellan magnetkameran (MR) och datortomografi (CT) trots att bilderna vid en snabb anblick kan te sig lika.
Man ser mycket med en CT samt att undersökningen går snabbt och är oftast enkel att genomföra. En CT-skalle ger en mycket bra diagnostik. Vid undersökning av tex. bukorgan och lungor är CT’n helt superb
MR ger mer ”finlir” av tex. hjärnans mjukdelar som man kan kompletterar en CT-undersökning med. Lite dock beroende på bla. frågeställningen.
Så en MR kan mycket väl ge det sökta svar och förklaring (diagnos) man ev. inte fått med en CT.

Den normala gången är att man som patient går till sin egen doktor på en vårdcentral eller liknande som sedan kan skicka en remiss för MR om han/hon nu anser detta relevant.
Är man inte nöjd med de åtgärden en läkare ger eller föreslår kan man gå till en annan läkare… så är det och det har man rätt till och bör göra.
Sedan finns det privata vårdgivare med egna remitterande läkare samt MR-maskiner på en och samma plats, man kan gå till. Dessa kostar vanligtvis inte mer än ett besök inom den offentliga vården. Dessa vårdgivare kan man söka efter på Internet.

Sedan finns det åkommor man inte kan sätta fingret på vad som exakt är orsaken trots en uppsjö av diagnostiska verktyg.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Att få egna bilder bedömda

Jag har en odiagnostiserad ljumsksmärta sedan 5 år tillbaka vä+hö. Vill ha en (”second opinion”) på mitt MR material (Bäcken, höft och ländrygg). Är det något ni kan hjälpa till med? Bilderna finns på CD som jag kan skicka om intresse finns.

Detta är inget vi kan hjälpa dig med.

Vi har ingen ”direktkontakt” så här med patienter med ”egna” röntgenbilder.
Om man önskar en sk. second-opinion på egna bilder ska man kontakta en klinisk läkare (remissföreskrivare) som då, om denne anser det befogat, får skicka en remiss till en röntgenavdelning.
Röntgenbilderna bedöms då på nytt och kan även få en sk. ”demonstration” av dessa inför tex. ortoped-läkare, etc.
Ett nytt skrivet svar fås sedan efter denna nya bedömning av bilderna som skickas till din läkare som begärt denna.

Men som sagt går det inte som privatperson på eget bevåg få bedömt egna tidigare tagna bilder.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Remiss till PET-CT

Just nu behandlas jag med strålning efter livmoderhalscancer som gett en förändring på en äggstock! Nu undrar jag eftersom en Pet- kameraundersökning är så dyr kan patienten då betala den själv -Vill gärna göra en sådan efter min behandling eller redan nu!

Det är inte undersökningen som är dyr utan själva maskinen. Det är en stor investering som fram tills nu oftast placerats på de offentliga större universitets- och regionsjukhusen. Hur det är med väntetider till denna utrustning vet vi inte men cancerfall brukar generellt prioriteras högt.
Det är din behandlande och ansvariga doktor, för din behandling (onkolog), som beslutar om, när och hur det är mest lämpligt för en utvärdering av en pågående behandling.

En PET-CT är just lämplig för att bla. söka misstänkt spridning eller annan utbredning av en malign patologisk process. Om detta är den typen av undersökningsmetod som är aktuell för just dig är något som du ska och bör diskutera med din doktor.

Eftersom denna mycket dyra utrustning endast finns inom den offentliga vården krävs alltid en remiss från din doktor där du då inte själv betalar något för denna undersökning. Du kan således inte på eget bevåg besluta om eller genom att betala för en sådan här undersökning få den gjord. Detta bestämmer din doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Vårdgarantin och röntgen

Har en skadad häl, (skadad sedan jag var barn).. och har tydligen tränat för hårt på äldre dagar….osv..Väldigt smärtsamt. Har gjort slätröntgen (som visar att det finns något där)
Min distriktsläkare ha sänt en remiss till MR undersökning för att sedan kunna komma vidare till ortoped, men jag får ingen tid…har nu väntat i över 4½ månad…
jag har ringt två gånger och frågat varför det dröjer, och får till svar att det finns de som har det värre. Måste snart sjukskriva mig eftersom jag inte vågar ta mera
värk,cortisonsprutor och annat…Har ett tungt vårdarbete.
Hur gäller vårdgarantin för denna undersökning???

Vårdgarantin gäller inte för röntgenundersökningar….

Du kan dock be din läkare skicka din remiss till ett valfritt annat sjukhus i Sverige. Du kan själv se under vantetider.se hur väntetiderna ser ut för olika röntgenkliniker i Sverige.
Det finns idag flera privata vårgivare med egen magnetkamera som är anslutna till Försäkringskassan som då endast kostar dig den ”normala” vårdtaxan på 200-300:-.
Sök på Internet, ring och fråga.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Vem skriver remiss till MR

Kan en läkare på vårdcentralen skriva remiss till magnetröntgen? Kan man nekas och på vilka grunder?

Jodå en läkare, oavsett specialitet och placering, kan skriva en remiss för en MR-undersökning. Sedan är det våra radiologer som beslutar om detta faktiskt blir av.
Om undersökningen rör skelettet eller leder krävs oftast att en konventionell röntgen är gjord före MR. Detta beslut tas då av våra radiologer. Vi lägger då till till denna konventionella röntgen-undersökning till den remiss för MR din läkare skrivit.
Huruvida behovet av MR sedan fortfarande anses föreligga för att ställa en diagnos godkänner våra radiologer denna MR-undersökning.
Våra radiologer prioriterar även undersökningen (inom vilken tid den ska utföras) efter frågeställning, mm.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024