p>Fråga Röntgendoktorn

Dec
14

Vårdgarantin och röntgen


Har en skadad häl, (skadad sedan jag var barn).. och har tydligen tränat för hårt på äldre dagar….osv..Väldigt smärtsamt. Har gjort slätröntgen (som visar att det finns något där)
Min distriktsläkare ha sänt en remiss till MR undersökning för att sedan kunna komma vidare till ortoped, men jag får ingen tid…har nu väntat i över 4½ månad…
jag har ringt två gånger och frågat varför det dröjer, och får till svar att det finns de som har det värre. Måste snart sjukskriva mig eftersom jag inte vågar ta mera
värk,cortisonsprutor och annat…Har ett tungt vårdarbete.
Hur gäller vårdgarantin för denna undersökning???

Vårdgarantin gäller inte för röntgenundersökningar….

Du kan dock be din läkare skicka din remiss till ett valfritt annat sjukhus i Sverige. Du kan själv se under vantetider.se hur väntetiderna ser ut för olika röntgenkliniker i Sverige.
Det finns idag flera privata vårgivare med egen magnetkamera som är anslutna till Försäkringskassan som då endast kostar dig den ”normala” vårdtaxan på 200-300:-.
Sök på Internet, ring och fråga.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.