Arbeta med röntgen innan graviditet

Jag arbetar på angio/pci-lab. Om jag skulle bli gravid, hur farligt är det för mig att jobba kvar på röntgen? Vad kan det bli för skador på fostret? Är det säkrast att sluta den dagen då jag och min sambo kommer att börja försöka skaffa barn?

Du behöver inte tänka på något speciellt angående strålskydd förrän graviditeten är konstaterad. Då stråldoserna är väldigt små finns det helt enkelt inga risker tidigt under graviditeten.
Senare finns det egentligen inget heller som gör att du måste hålla dig borta från arbete på ett angio/hjärtlab. Dock har du har rätt till omplacering då graviditeten är konstaterad om du önskar det. Oavsett om du önskar omplacering eller inte ska du alltid anmäla till arbetsgivaren att du är gravid. Arbetsgivaren är skyldig att se till att fosterstråldosen inte överstiger gränsvärdet 1 millisievert.

Jag fick en liknande fråga som din för ett tag sedan, se gärna mitt svar ”Stråldoser vid arbete med röntgen”.
Du kan också ta kontakt med den/de sjukhusfysiker som finns på ditt sjukhus. Vi är inte bara till för patienterna utan även för personalen.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.