Andra fynd vid CT-urinvägar

Har gjort en CT njurar, urinvägar med kontrast. Undrar om fler organ i buken kan ses med den undersökningen.

CT-urinvägar
CT-urinvägar

Vid en CT-undersökning (datortomografi) av urinvägarna med kontrastmedel kan man även diagnostisera bifynd i andra organ bara dom är med på bild. Många diagnoser baserar sig på sk. bifynd i samband med undersökning av helt andra orsaker och organ. Detta gäller framförallt vid CT-undersökningar där en stor del av kroppens organ och strukturer avbildas. Dessa bifynd kan patienten vara helt omedveten om och är helt symtomfri från.

Bifynd göres relativt ofta vilka flera av dom kan vara svåra att ställa en adekvat diagnos på. Undersökning baserad på annan frågeställning och patologi ”designas” tekniskt mot just den frågeställningen. Bifynd i andra organ kräver ev. annan ”design” av undersökningen för att få optimala bilder för en säker diagnostik. Dessa patienter kan därför rekommenderas att genomgå ytterligare kontroller för något som sedan visar sig inte spelar någon roll för hälsan.

I en Skotsk undersökning från 2013, med 300 helt friska och helt symtomfria 73-åringar, gjordes en MR-hjärna där fann man patologiska förändringar i en tredjedel av alla dessa ”friska” patienter.

K. T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

2 svar på ”Andra fynd vid CT-urinvägar”

  1. Bifynd vid DT vore bra att uppmärksammas. Jag undersöktes med DT för njursten maj 2022. Ett år senare nu 2023 har man upptäckt colonrektalcancer stadie 3 eller 4. Antagligen fanns tumören redan 2022, dock mindre och besvärsfri då.

    1. Vid en ”normal” CT-urinvägar med frågeställning om njursten genomföres undersökningen oftast utan intravenös kontrastmedel. Utan denna kontrast ses ev. mindre patologiska förändringar mycket dåligt eller inte alls då dessa oftast kärlrika strukturer inte laddar upp med kontrast.
      Vid CT-urinvägar utan kontrast är man således enbart intresserad av att diagnostisera ev. njurstenar, som ses bra utan kontrast, samt om denna sten stänger för avflödet av urinen från njuren. Din tidigare CT-undersökningen gjordes troligen utan kontrast utifrån den frågeställningen din egen doktor skrev på remissen till röntgen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024