Röntgen vid operation

FrågaJag arbetar som narkos ssk och är i operationssalen med blyförkläde (både framsida och baksida, från axlarna till nedom knäna) samt ”hakskydd” som skyddar sköldkörteln. Vid röntgen backar jag undan minst en meter från röntgen apparaten (c-båge). Är det skadligt ändå om man är gravid?
Upptäckte nu att jag kan vara i vecka 6-7. Är man skyddad med dessa förkläden samt om man har möjlighet att backa under den tiden röntgen används? Blev lite nervös då jag utsätter mig för röntgenstrålar en till flera gånger i veckan under pågående operationer.

SvarNej, det är inte skadligt.
Sannolikheten att fostret ska skadas är i princip noll. Som personal har du dock rätt till omplacering under graviditeten så fostret inte utsätts för yrkesrelaterad strålning. Om du inte begär omplacering är gränsvärdet för stråldos till fostret 1 mSv (millisievert). Denna gräns är satt så att risken i praktiken är försumbar. Jag uppskattar att ditt foster får mindre än 0,001 mSv per vecka om du jobbar vidare som vanligt och har strålskyddsförkläde på dig.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Framtida fertilitet vid bestrålning

FrågaMin son som är 11 år fick röntgen av höften och skyddet för genitalierna gled av under röntgen. Min son blev orolig och sade det till sköterskan efteråt varpå hon svarade att ”Det var inte bra!”
Finns det risk att detta kan påverka hans möjligheter att bli pappa i framtiden?

SvarInga problem, det finns ingen risk för nedsatt fertilitet. Det finns heller ingen risk att din sons barn kommer att drabbas negativt. Förr trodde man att det fanns risk för så kallade ärftliga skador, men numera anser man att dessa inte föreligger vid de stråldoser som förekommer vid röntgenundersökningar.

Att man använder testikelskydd är för att minimera risken för testikelcancer. Även utan skydd är dock denna risk väldigt liten. Vid många röntgenundersökningar kan man inte använda testikelskydd då de stör undersökningen. I dessa fall röntgar man utan skydd eftersom risken trots allt är så liten.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Strålning på prematuren

FrågaJag jobbar på en neonatalavdelning och ibland står vi bredvid barnet i sängen då röntgenbilder tas. Flera gånger har det hänt att röntgenpersonalen tar bilder och glömmer säga till före. Hur mycket av den strålningen får jag och hur påverkar det mig då jag står bredvid och utan skyddsförkläde? Tänker cancerrisk, t.ex i bröst eller buk samt om det kan påverka fertiliteten eller obefruktade ägg?

SvarÄven om du inte har ett strålskyddsförkläde påverkas du i praktiken inte alls om du enstaka gånger står nära en neonatalpatient i samband med en röntgenundersökning. Dessa små patienter är lätta att stråla igenom, varför endast små mängder röntgenstrålar används. Därför blir stråldosen till dig minimal.
Jämfört med den naturliga bakgrundsstrålningen som vi alla utsätts för varje dag, året runt, så är det lilla extra strålningsbidraget till dig försumbart. Stråldosen till dig om du är utan strålskyddsförkläde motsvarar några timmars naturlig bakgrundsstrålning. Om du bär strålskyddsförkläde motsvarar stråldosen några minuters naturlig bakgrundsstrålning.

För att påverka fertiliteten eller obefruktade ägg så krävs stråldoser som är minst hundratusen gånger större.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Gravid och röntgen hos tandläkaren

Jag är gravid i vecka 5 och jobbar i en tandläkarklinik. Vi jobbar kontunerligt med att ta röntgen bilder. Vi skyddar oss genom att gå ut.
Min fråga är, finns det fortfarande risk för strålning eller är det inte fraligt alls?

Det finns ingen som helst risk för strålning i och med att du lämnat rummet (…och inte står i dörröppningen).
Väggarna utesluter helt, den lilla strålning som kommer från odont röntgen, utanför rummet.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Halsskydd vid lungröntgen

 Min läkare vill att jag lungröntgar mej för TBC. Jag har en lätt underfunktion på sköldkörteln. Har läst att den är käslig för röntgen. Finns det skydd runt den/halsen vid röntgen? Man får ju det hos tandläkaren nu för tiden.

 Man använder inte något strålskydd över halsen vid lungröntgen, eftersom skyddet kan medföra att man förlorar viktig information i bilden. Visserligen är sköldkörteln ett så kallat strålningskänsligt organ, men eftersom lungröntgen görs med mycket små stråldoser är det inget problem. Din sköldkörtel kommer inte att få försämrad funktion till följd av lungröntgen.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntgen hos tandläkaren under graviditet

Jag var hos tandläkare och tog fyra röntgenbilder medans jag var gravid i vecka 37 men frågan är vad händer om jag inte hade röntgenförklädde?

Stråldosen till ett foster vid tandröntgen (intraoral röntgen) är helt försumbar oavsett när under graviditeten detta görs. Man behöver inte skydda fostret med ett strålskyddsförkläde. Stråldosen till fostret motsvarar några minuters naturlig bakgrundsstrålning.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Arbeta med röntgen innan graviditet

Jag arbetar på angio/pci-lab. Om jag skulle bli gravid, hur farligt är det för mig att jobba kvar på röntgen? Vad kan det bli för skador på fostret? Är det säkrast att sluta den dagen då jag och min sambo kommer att börja försöka skaffa barn?

Du behöver inte tänka på något speciellt angående strålskydd förrän graviditeten är konstaterad. Då stråldoserna är väldigt små finns det helt enkelt inga risker tidigt under graviditeten.
Senare finns det egentligen inget heller som gör att du måste hålla dig borta från arbete på ett angio/hjärtlab. Dock har du har rätt till omplacering då graviditeten är konstaterad om du önskar det. Oavsett om du önskar omplacering eller inte ska du alltid anmäla till arbetsgivaren att du är gravid. Arbetsgivaren är skyldig att se till att fosterstråldosen inte överstiger gränsvärdet 1 millisievert.

Jag fick en liknande fråga som din för ett tag sedan, se gärna mitt svar ”Stråldoser vid arbete med röntgen”.
Du kan också ta kontakt med den/de sjukhusfysiker som finns på ditt sjukhus. Vi är inte bara till för patienterna utan även för personalen.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Blyskydd vid röntgen av handen

Min dotter har varit hos er och röntgat handen för att göra en skelettåldersbestämning. Hon har gjort detta två gånger med 6 månaders mellanrum. Jag undrar varför hon inte har fått något skydd över sig någon av gångerna? Behöver man inte det vid en handröntgen?

Nej, man behöver inte något skydd över sig vid handröntgen.

På röntgenavdelningen vid Helsingborgs lasarett har vi regler för hur patienter ska skyddas vid undersökningar och hur vi ska göra med förälder som är med sitt barn under undersökningen.
Regler ska vara enkla, och våra regler är: Patienter ska inte ha lösa skydd, undantaget är testikelskydd för pojkar/män vid vissa undersökningar och bröstskydd för yngre patienter vid undersökning av ryggraden då denna är sned (skolios) och skydd för sköldkörteln vid tandröntgen.

Att inte patienter skyddas mera är antingen att stråldosen är försumbar eller att skyddet hindrar undersökningen eller försvårar den med risk att man måste ta om bilder och då ge mer strålning. Medföljande förälder ska alltid erbjudas strålskyddsförkläde. Detta är motiverat då man undersöker buken då mängden strålning (spridd strålning) som kan träffa föräldern är relativt stor. Men att ge föräldern ett förkläde då barnet undersöker handen är egentligen inte motiverat då den spridda strålningen är helt försumbar (strålningen motsvarar någon minuts naturlig bakgrundsstrålning). Men man gör det ändå för att reglerna ska vara enkla.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Att röntga på neonatalavdelningen

Jag jobbar på neonatalen, där vi ganska ofta röntgar barnen i sängen. Då står jag och håller i barnet är det farligt med strålningen när man är gravid om man har blyförkläde och kan strålningen träffa om jag vistas i rummet utan skydd några meter ifrån?

Det är inget strålskyddsproblem för fostret om du är gravid och jobbar på en neonatalavdelning. Ur strålskyddssynpunkt kan det vara ett problem då man arbetar med stora och tjocka patienter (över 100 kg). Små patienter innebär att mängden strålning som behövs vid en röntgenundersökning är väldigt liten till att börja med. Den lilla mängd strålning som trots allt finns reduceras till i princip noll av strålskyddsförklädet.

Avståndet har också stor betydelse. Om man inte har strålskyddsförkläde på sig kan man utnyttja avståndet. Är man två meter bort från patienten reduceras strålningen tack vare avståndet till ungefär samma nivå som om man hade haft ett strålskyddsförkläde på sig men stått nära patienten. Du har kanske hört talas om inversa kvadratlagen?
Om du använder strålskyddsförkläde då du håller patienter och i övrigt står minst ett par meter bort från patienten vid röntgenundersökningar uppskattar jag att den sammanlagda fosterstråldosen motsvarar mindre än en dags naturlig bakgrundsstrålning. Bakgrundsstrålning är joniserande strålning, som också röntgenstrålning är, och som vi alla, inklusive foster, alltid utsätts för.

Det finns ett gränsvärde för hur mycket yrkesrelaterad strålning som ett foster får utsättas för då gravid personal jobbar med strålning. Du hamnar långt under 1% av tillåten maximal fosterstråldos.
Vid uppskattning av ovan har jag antagit att du som personal är med om ettusen (1000) röntgenundersökningar under graviditeten. Du skriver i frågan att det händer ganska ofta men jag är tveksam om det verkligen är så ofta som tusen gånger. Är det mer sällan än vad jag har antagit får du själv korrigera ner siffervärdena i motsvarande grad.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Stråldoser vid arbete med röntgen

Jag är läkare och jobbar med rtg på angiolab med varierande tider och strålningsmängd. Man använder som vanligt skyddande förkläder rutin. Nyligen fick jag veta och jag är gravid ( vecka 5) och jag har arbetat under hela tiden. Det är ok så länge man rymmer väl i sina skyddkläder men vad går gränsen? När magen bli större och kläderna känns trångare vad gör man?

När det gäller gravid personal som arbetar i miljöer som innebär att fostret kan utsättas för yrkesrelaterad bestrålning finns vissa regler.
Den gravida kvinnan har rätt till omplacering till arbetsuppgifter som innebär att fostret inte utsätts för någon strålning, förutom bakgrundsstrålningen. Om kvinnan väljer att inte omplaceras så får den maximala stråldosen till fostret inte överstiga en millisievert. I gränsvärdet ingår inte bakgrundsstrålningen utan bara den så kallade yrkesrelaterade strålningen.

En millisievert är en låg stråldos, och risken för ett foster som utsätts för låga stråldoser är en något liten ökad risk att senare i livet drabbas av en cancersjukdom. Gränsvärdet en millisievert har valts därför att risken är mycket liten och jämförbar med många andra risker som fostret utsätts för. Vanligen är till exempel ”mammans” resor till och från arbetet farligare för fostret än vad stråldosen en millisievert är. En millisievert är också den ungefärliga stråldos som ett foster får från bakgrundsstrålningen.

För gravid personal som arbetar med genomlysning blir fosterstråldosen vanligen mycket liten. Detta beror på att den yrkesrelaterade bestrålningen utgörs av spridd röntgenstrålning. Röntgenstrålarna som genereras i röntgenröret träffar patienten och det är strålning som sprids i patienten som bestrålar personalen. Spridd röntgenstrålning har ganska låg energi och strålning med ganska låg energi har endast kort räckvidd i vävnad. Det innebär att kvinnans egen vävnad mellan huden och in till fostret reducerar strålningen med ungefär 90%. Dessutom reducerar strålskyddsförklädet först strålningen med också ungefär 90%. Så endast en hundradel av den spridda röntgenstrålningen som infaller mot strålskyddsförklädet bidrar till fosterstråldosen.
Normalt kan all gravid röntgenpersonal, och som använder strålskyddsförkläde, arbeta som vanligt under graviditeten utan att fosterstråldosen överstiger gränsvärdet en millisievert.

Mitt råd till gravid personal som arbetar med genomlysning är att fortsätta göra detta under graviditeten så länge ”magen” får plats under förklädet. Dessutom bör man undvika att arbeta patientnära med tjocka patienter. Mängden spridd strålning från en tjock patient kan vara både tio och tjugo gånger större jämfört med en normalstor patient. Detta därför att mer röntgenstrålar genereras för att få tillräckligt med strålning igenom patienten och dels för att den spridande volymen i patienten är större.

Använder man strålskyddsförkläde och i övrigt låter kollegorna ta hand om de tjocka patienterna blir fosterstråldosen vanligen maximalt bara någon tiondels millisievert. Om du använder persondosimeter kan du enkelt uppskatta fosterstråldosen. Ta reda på vilken sammanlagd stråldos du har fått det senaste året. Om du jobbar på samma sätt under graviditeten som före, blir fosterstråldosen mindre än 10% av din egen årsdos, detta till följd av att din egen vävnad fungerar som ett strålskydd för fostret och att graviditeten är kortare än ett år. Har du själv en årlig stråldos på två millisievert blir fosterstråldosen mindre än 0,2 millisievert.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024