Ställ en fråga

Vi kan inte ta emot frågor just nu!

Sök liknande frågor som ställts tidigare.

Ett svar man inte förstår ska man be sin egen läkare att förklara på ett förståeligt sätt.

Röntgen Helsingborg 2021