Ställ en fråga

Vi kan inte ta emot frågor just nu.
Sök frågor som ställts tidigare (se ”Vanligaste frågorna om…” i menyn till höger).
Du kan även söka om snarlikt svar redan finns på din fråga.

Ett svar man inte förstår bör och ska man be sin egen läkare att förklara på ett förståeligt sätt.

Röntgen Helsingborg