Kontakt

Önskar du kontakta oss i andra ärende än för rådgivning kan du göra detta här.
Det kan vara frågor om vår webbplats, ros eller ris, eller annat.
Vi kan inte lova att du får svar men vi läser allt som skickas in till oss.

    Klicka i denna för att kunna skicka meddelandet!

     Vi ber dig ej skriva ner personifierade uppgifter, utdrag ur journalanteckningar eller liknande som i orätta händer kan vara stötande eller kränkande för dig själv eller annan part!
    ® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024