Utåtrotation vid fraktur

FrågaJag undrar varför sker just en utåtrotation vid en collumfraktur?

SvarDen typiska höftfrakturen ger oftast ett utåtroterat (valgus) samt förkortat ben på den frakturerade sidan vilket kliniskt talar för en höftfraktur. Vid försök till rotation av benet uppkommer oftast smärta hos patienten. Ibland ses inte dessa ”typiska” kliniska fynd trots en höftfraktur utan patienten endast har lättare smärta från höften.
Om frakturen är odislocerat (benbrottsytorna sitter ihop) som då  är sk. inkilad fraktur kan patienten fortfarande lyfta på benet själv och även ev. stödja på benet. Det förekommer även innåtroterat ben (varus) vid höftfrakturer.

Vid höftfraktur får lårbenet således ofta en utåtrotation medan själva höftkulan ligger rätt vinklad i leden.
Denna valgusvridning kommer av att muskeln (iliopsoasmuskeln), som lyfter och roterar benet utåt samt böjer bålen framåt, drar lårbenet upp och utåt. Därav även varför benet ofta blir kortare vid en höftfraktur. Denna muskels distala fäste är i höftens lilla benutskott (trochanton minor).
Iliopsoasmuskel, som är benets viktigaste muskel vid framåtlyft, är en sammanslagning av 2 andra muskler vars fästen är  längs ryggraden samt i bäckenkammen.

När röntgenläkaren beskriver höftens/benets felställning beskrivs detta i 6 lägen varav 3 är rotationsfelställningar av benet och 3 är förskjutning av frakturens benändar.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Gammal skada på båtbenet

FrågaSka röntgas om en vecka i höger hand! Skada skedd maj 2014.
Kan det nu i dagsläget utvisa om skada skett på båtbenet? Ser ut som om något växt fel! Ständiga smärtor!

scaphoideumfraktur
Scaphoideum fraktur

SvarVid konstaterad fraktur på handlovens båtben (scaphoideum fraktur) är det mycket viktig att detta får läka så stabilt som möjligt. Man brukar få ha ett fixerande gips runt hela handleden för att stabilisera handleden. Detta kontrolleras frekvent under läkningsprocessen.
Dessa små brosktäckta handlovsben där båtbenet ingår kan liknas som en ”inka-mur”. Det är väldigt tunna ledspalter emellan dessa ben. Vid fraktur kan det lätt bli läkningsdefekter som då ger inskränkt rörlighet eller smärtande rörelser i framtiden. Därav denna noggranna  även tidmässigt förlängda gipsfixering och därtill röntgenkontroller.

Det är lätt att missa en båtbensfraktur. Det är så pass viktigt att inte missa en fraktur här att enbart stark klinisk misstanke på frakturering, där inget kan åskådliggöras på röntgen, ofta leder till att patienten ändå gipsas. Detta i förebyggande syfte ifall någon skada trots allt missats på röntgen.
Datortomografi (CT) är en bra metod för att, vid fortsatt oklarhet om fraktur, i detalj avbilda handlovsbenen och därmed kunna diagnostisera en ev. fraktur.

Vi vet inte om det är generellt vedertaget men om patienten fortfarande efter 2-3 veckor har ont i denna region av handleden, utan fått en diagnos av röntgen, bör nog en noggrann undersökning utföras av handspecialist eller liknande då det kan röra sig om annan behandlingskrävande skada typ ligamentskador, mm.

Fraktur på båtbenet kan även ge en sk. pseudoled där själva frakturer då bildat en ny led. En annan ”komplikation” är pseudoartros av båtbenet. Denna kan vara symtomfri under flera år för att sedan ge sig till känna i form av smärta och orörlighet.
Tidigare skador på ben lämnar ofta spår efter sig i form av oregelbundna former, onormal förslitning, benförtätning, etc. Magnetkamera (MR) är en bra metod för att så här i efterhand ev. se uppkomna skador (broskdestruktion) efter en tidigare fraktur.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Bencysta med fraktur

FrågaJag har ett barnbarn som ramlade illa vid idrottsdagen. Han landade med armen bakom sig. Hade ont hela dagen kunde inte röra armen. Var hos doktorn, men blev inte bättre. Fick uppsöka läkare igen och blev då röntgad, det var en spricka i överarmen. Men nu 3 veckor senare får de ett brev att han har en skelett cysta, och ska tillbaka om 6 mån.
Nu undrar en orolig mormor vad är detta. Är det farligt och kan han fortsätta att spela innebandy. Är han skör på det stället, kan det gå av?

SvarEn benign bencysta utgörs vanligen av ett ”hålrum” med mindre benceller än omgivande ben. Denna bencysta innehåller då även mer vätska än omgivningen. Ser ut som ett hålrum på konventionell röntgen.
Enkla benigna bencystor har typiskt rundad utseende på röntgenbilden som därför oftast kan härleda till just denna diagnos. Vidare utredningar behövs generellt inte såvida cystans storlek inte anses utgöra ett hot mot benets hållfasthet. Uppkomst av bencystor är inte kartlagd utan man tror det kan rör sig om genetiskt betingad bendefekt.

Vad beträffar innebandy och andra sporter ska givetvis den befintliga skadan läka ut först. Sedan bör ni nog vänta in den fortsatta utredningen och ta ett samtal med ansvarig läkare. Man kan, som sagt, inte komma ifrån att en bencysta kan påverkar benets hållfasthet.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Ålder på benbrott

Kan man se hur gammalt ett höftledsbrott är? Om det är 1 dag gammalt eller nästan 3 veckor gammalt?

 

Hö höft konventionell röntgen
Hö höft

Svår akut smärta i ljumskregionen, utåtrotation av benet samt helt oförmåga att belasta det aktuella benet får tolkas som symtom på ett relativt nytt benbrott. Dock kan kraftigt slag, etc. mot höftregionen ge svårare smärtor utan att det finns en fraktur.
I vilket fall som helst ska detta undersökas.

Fraktur i höftleden kan ibland vara svåra att se. Fraktur på lårbenshalsen sk. cervikal höftfraktur (collumfraktur) kan vara en sk. inkilad fraktur eller en ofullständig fraktur genom benet. Dvs. brottets benändar ligger ihoppressade mot varandra helt odislokerat så  att höftleden ser hel ut vid en första anblick.

Hö höft med fraktur
Hö höft

Om frakturmisstanken kliniskt är hög trots normala fynd på röntgenbilden ska man gå vidare i utredningen med andra diagnostiska metoder som datortomografi (CT), magnetkamera (MR) eller ev. skelettscintigrafi. (se bilder av samma höft)

 

Normalt sker en ny benbildning över frakturområdet i ben. Denna sk. kallusbildning startar efter ca. 1 veckor och består initialt av nybildat brosk som mineraliseras (förkalkas) efterhand.

Efter några veckor kan även denna kallus ses på en konventionell röntgenbild. Detta kallus ”bandagerar” benet som då även stabiliserar benet.

Alla benbrott genererar även mjukdelsblödningar, mer eller mindre, då blodkärl i brottet även de går sönder. Denna blödning kan ses med MR i omkring 2 månader. Därefter ses oftast enbart kallusbildningen ytterligare ett par veckor eller ev. felställning som indikerar på att benet varit sönder.

Om ett benbrott får en gynsam stabil läkning sker ofta en total remodellering av benet så att det återfår sin ursprungliga form.  I många fall kan man inte med röntgen påvisa att benet tidigare varit bruten. Detta gäller framför allt benbrott hos barn som har en snabb läkningsprocess.

All behandling av höftledsfrakturer ska behandlas kirurgisk.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Se dold båtbens-fraktur

Jag har tidigare brutit båtbenet och gick med fraktur i 7 år innan åtgärd. Det blev operation ganska omgående men läkningsprocessen var väldigt långdragen och var gipsad i många månader. Läkte tillslut ihop men dock något oregelbundet vilket enl. läkaren kan leda till förslitningsskador så småningom. Nu flera år senare nytt trauma med samma symtom som tidigare. Röntgad x 2 men ingen fraktur kan ses, symtomen kvarstår dock.
Är det möjligt att det kan vara någon spricka eller något som inte syns på vanlig slätröntgen?

benmärgsblödning utan synlig fraktur
MR båtbenet

Visst kan våra radiologer missa en ny fraktur med konventionell röntgen om ett ben dessutom varit brutet på samma ställe tidigare. Båtbensfrakturer kan behöver kontrollröntgas på nytt efter någon/några veckor då det kan ta lång tid innan denna typ av fraktur framträder på bild. Om fortsatt stark misstanke på benbrott finnes, trots ”friad” initial konventionell röntgen, kan man komplettera  undersökningen med antingen magnetkamera (MR) eller datortomografi (CT).

Om man på MR-bilderna kan se benmärgsblödning talar detta starkt för att en benskada finns även om man inte ser själva frakturlinjen.
Som du nämner är det viktigt att kontrollera och behandla båtbensfrakturer. En fraktur här kan leda till att en falsk led bildas pga. utebliven benläkning eller alltför kort behandlingstid. Detta kan framöver medföra onormalt stor förslitning i handleden med rörelsesmärtor, stelhet, mm.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Om bevis av misshandel

FrågaSkriver för min dotter som blivit anklagad för misshandel. Flickan säger att hon fått en fraktur på okbenet, inga blåmärken hade hon efter det påstådda misshandeln. Är detta möjligt? Hon var dessutom ute och festade helgen efter. Hon har tagit röntgen på okbenet och svaret är att hon hade en fraktur plus att de inte behöver bli några blåmärken.
Är det så? Hur ska jag gå till väga för att hjälpa min dotter? Jag litar på henne att hon inte slagit henne. Kan man begära ett nytt läkarutlåtande, kan hennes skada vara gammal?

SvarDet juridiska kan vi inte komma med förslag om.Vad gäller frakturen på okbågen kan man påvisa hur i det initiala skedet av läkningen om skadan är aktuell eller om frakturen är ev senare datum.
Ett nytt benbrott har ”rena” benändar i frakturen. Det uppstår ofta ett hematom i området inom 48 timmar som brukar lägga sig inom 14 dagar.
Efter 2-4 veckor har det börjat bildas ny benmassa (kallus) som överlappar frakturen.  Efter 3-6 veckor börjar denna kallus omvandlas till benvävnad. Denna nybildning av ben kan ses på röntgen och man kan därför någorlunda tidsbestämma en nyare skada. Efter hand i läkningsprocessen kan man även mäta något förhöjda halter av kalcium i blodet som släpps ut vid remodellering av benet.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborgs lasarett

Ålder på fraktur

En flickan säger att hon fått en fraktur på okbenet, inga blåmärken. Är detta möjligt? Hon har tagit röntgen på okbenet och svaret är att hon hade en fraktur plus att de inte behöver bli några blåmärken. Är det så? Kan hennes skada vara gammal?

Vid frakturerat skelett bildas det ny benvävnad, sk. kallus. Denna process börjar omedelbart efter skadan där celler klumpar ihop sig som spongiös benvävnad (brosk) över brottet.
Efter ca. 2 veckor mineraliseras denna brosk till det vi kallar kallus. Det är också först då man kan se denna kallus på röntgenbilden.
Så en benskada med kallusbildning är troligen äldre än 2-3 veckor. Är det frakturerade området ej överbyggt av kallus får nog frakturen anses rellativt ny.
Denna frakturkallus förvinner sedan succesivt då benet remodelleras till sitt ursprungliga utseende. Denna ”åldersbestämning” beror dock lite på hur skadan är samt var skadan sitter….

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Se gammal skada med CT

En kompis till mig fick en hård smäll i ansiktet för ett tag sedan. Han kom sedan hem till Sverige och fick ut en lågupplöst CT-röntgen här eftersom han fortfarande hade väldigt ont.
Det hade då gått 2 månader efter smällen. Jag har hört att man bara har ca 10 dagar på sig för att skadan ska synas ordentligt på röntgenplåten, hur ligger det till egentligen? Hur snabbt efter en skada har kroppen reparerat sig så mycket att det blir svårt att se på röntgen? Denna skada sitter på sidan av näsan och ut mot kindbenet på min kompis, det är fråga om en fullt frisk 35-åring.

Med datortomografi (CT) ser man ofta frakturer längre än 10 dagar. Det beror på var skadan sitter och hur stor skadan är.
Det går inte exakt att säga hur lång tid efter ett trauma man kan se en fraktur.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Se tidigare liknande [ svar ].

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024