Kan man se lungorna vid ryggröntgen

Kan man genom en röntgen av ländrygg, bröstrygg med sk slätröntgen även se cancer och andra sjukdomstillstånd i lungor etc.

Konventionell ländrygg

Troligen inte då bilden med konventionell röntgen bländas in så den enbart täcker in ryggraden med dess utskott från olika projektioner.
Mjukdelarna som kan ses med konventionell röntgen, det som finns kring ryggraden, kan dåligt avgöras om det är normala strukturer eller patologisk strukturer. Luftförande organ som tarmar kan bedömas grovt efter hur luften fördelas i dessa.
Såvida en sjuklig förändring inte utgöres av en stor massa som påverkar omkringliggande strukturer som då kan misstänkliggöra ett patologiskt bifynd.

Däremot om undersökningen göres med datortomografi (CT) så får man med hela kroppsvolymen trotts man enbart avser undersöka ryggen. Det finns då möjlighet att upptäcka annan sjuklighet (bifynd) inom hela det område som avbildas.

K.T. rtgssk04
Röntgen Helsingborg

Kärlnystan av punktionsmiss

FrågaHar sedan snart två år lidit av ett diskbråck på 5-6e ländkotan med svår ischiassmärta och känselbortfall i höger fot. Vid en ny MR upptäcktes kärlnystan i elfte och tolfte th-kotan som jag också upplever smärta från strålande upp i nacken. Hur uppstår dessa?

För snart två år sedan försökte man ta ett ryggmärgsprov utan att lyckas. Sex gånger stack man in en spruta i mitt då nyss uppkomna diskbråck… Kan detta trauma ha orsakat hemangiomet?

Nål för CNC
Nål för CNS

SvarHemangiom i ryggkotorna är en medfödd kärlmissbildning och förekommer i ca 10% av befolkningen. Kvinnor över 40år är en överrepresenterad patientgrupp.
Ett hemangiom är normalt långsamt växande i benmärgen och ger inga symtom. Det finns dock mer agressivt växande hemangiom (1-2%) som så småningom kan uppta hela ryggkotan som då kan påverka kotans hållbarhet samt ge en påverkan av ryggmärgskanalen.
De flesta hemangiom sitter inom bröstryggen.

Det anses vara kontraindicerat att göra lumbalpunktionen i nivå med tidigare operativt ingrepp i ryggen eller i nivå med ett känt diskbråck. Det är troligen en lumbalpunktion du gjort då man skulle få ut lite ryggmärgsvätska (likvor) för ett prov av något slag.
Vid en lumbalpunktion kommer nålen åt de sensoriska nerverna (känsel) i upp mot 1 av 10 punktionstillfällen. Punktionsnålen stöter till de nervtrådar som längre ner går ut sidledes från ryggmärgen som rotflätor genom sidokothålen. Detta ger då övergående smärta (dysestesi) som kan tolkas som ett felstick.
Nålen man använder har ingen eller endast ytterst på spetsen en skärande slipning (sk. Lancett-slipning). Nålen sticks in med slipningen vertikalt, vilket delar de horisontellt gående nertrådarna åt vardera sida av nålspetsen, för att minimera påverkan av de nervbanor man passerar vid punktionen.
Bestående skada på dessa nerver sker nästan aldrig i samband med en lumbalpunktion. Då det ibland kan vara svårt att manuellt hitta rätt med punktionsnålen kan denna lumbalpunktion göras på röntgen med hjälp av genomlysning.

Punktionen i ländryggen och hemangiomet i bröstryggen (Th11-12) har inget samband då ryggmärgen slutar vid ländkota 1 (L1) samt att likvorpunktioner alltid görs nedanför denna nivå. En kotdisk (vertebraldisk) har normalt ingen blodkärlsförsörjning och blöder således inte vid en injektion. Däremot löper det nerver kring diskens yttre hölje.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Behandling av kotkompression

Fråga Jag har sedan mitten av 2011 fått diagnosen kotkompression på. Detta har blivit värre med tiden fram till idag. Har gjort ett antal s.k. MRT-röntgen men har ännu inte fått några diagnoser om vad som kan göras mot detta. Har enbart fått information om att det finns metoder som till stor del kan eliminera mitt tillstånd till det bättre, d.v.s. något kirurgiskt ingrepp eller insprutning av ”cement” så att jag kan bli återställd och kunna leva ett värdig liv utan värk, speciellt på ländryggens högra sida och ner i högra låret.
Anser sjukvården att min ålder gör att det inte blir någon form av behandling p.g.a. kostnadsskäl?

Svar En patient ska och får  inte uteslutas för adekvat vård och behandling om detta är möjligt och kan underlätta för ett bedrägligt livsföring eller lindra smärta. Dock  tar sjukvården ofta hänsyn till om en ev. behandling kan skada eller förvärra ett tillstånd hos patienten om därför alternativa behandlingsmöjligheter finns att tillgå.

Nu behandlar vi inte din åkomma men som exempel har vi mååånga mycket åldriga patienter inom tex. angiografi (kärlröntgen) som undersökes samt behandlas för sina besvär. Denna verksamhet är mycket kostnadskrävande men görs frekvent för att patienterna ska få en dräglig tillvara utan smärtor och bensår, etc.
Detta oavsett ålder…..

Nu vet vi inte hur indikatorer för behandling av kotkompressioner ser ut eller efter vilka indikatorer man påbörjar div. behandlingsformer. Röntgen görs oftast initialt för att konstatera kotkompressionen samt utreda orsak och utesluta ev.  diferentialdiagnos (aortaneurysm, urinvägsproblem, ryggskott, mm) som orsakat ryggsmärtorna.

MR kotkompression
Kotkompression

Behandling av kotkroppskompressionen baseras nog mycket på hur och när denna skada uppstod. Troligen väljs enbart smärtlindring, sjukgymnastik och liknande vid äldre ”kroniska” kompressioner (osteoporos) medan nya (färska) genom tex. trauma kan bli föremål för operation genom tex. cementering av kotkroppen (vertebroplastik).

Smärtor vi kotkompression går oftast i recidiv och kan därför avta efter en tid. Dock blir ryggkotan inte bättre utan snarare oftast sämre efterhand varför smärtorna kommer och går i intervaller.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Röntgen av ryggen

När görs röntgen av helrygg? Görs det vid misstanke om diskbråck?

Vid röntgen av ryggen, oavsett radiologisk metod, undersöks den del av ryggen där besvär är lokaliserad. Ryggen delas upp i hals-, bröst- och ländrygg. Om besvären sitter nere i ländryggen röntgas då oftast endast denna del. Vid besvär i övergången mellan två ryggavsnitt tar man då båda dessa.
En utredning av ryggbesvär brukar inledas med en konventionell (”vanlig”) röntgen. Diskbråck kan inte diagnostiseras med konventionell röntgen. Radiologen kan med ledning av utseende av bla. utrymmet mellan ryggkotorna misstänkliggöra ett ev. diskbråck. För att se ett diskbråck på bild krävs undersökning med magnetkamera (MR).

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR med metall i ryggen

Jag är opererad för scolios (någon form av metall i ryggen?) går det att göra magnet röntgen då? Jag upptäkt knöl i ena bröstet som känns skumt. Dessutom har jag märkt stor förändring i mitt minne osv och är fundersam om jag kan ha fått canser eller något annat konstigt. Kan jag kontakta sahlgrenska röntgen och ställa mig i kö för magnet röntgen eller måste jag gå genom vårdcentral?

Det går att genomgå en MR-undersökning trots metallstagen i ryggkotorna. Medicinska implantat är oftast av ej magnetiskt metall. Sedan sitter dessa stag så pass bra förankrade att det inte är någon fara för rörelser i metallen. Om undersökningen avser ryggen precis där dessa stag sitter blir det här kring mer eller mindre störningar i bilderna.
Att undersöka hjärnan med MR går däremot alldeles utmärkt då störningarna från ryggen inte når hit.

Man kan inte på eget bevåg beställa en röntgen eller MR av något slag. Dessa undersökningar görs via din egen doktor efter en klinisk undersökning.
Om du har upptäckt en knöl i bröstet så ska du absolut snarast kontakta din egen läkare för en mer noggrann undersökning.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR hela eller delar av armen

Har haft problem länge med smärta och värk i underarm/hand och undrar vad man kan upptäcka med en magnetkameraundersökning? Syns inflammation i senor, klämda nerver, golf-och tennisarmbåge? Även om det är kroniskt? Undrar också om arm och hand röntgas ”tillsammans” eller är det två olika undersökningar.
Om man gör en röntgen av halsryggen, syns då även någon kota längre ner med på bilden? Jag har ont i området där ryggen blir nacke och undrar om det ev blir nödvändigt att göra två undersökningar?

Det går ofta bra att se inflammatoriska processer i leder, kring ligamentfästen, muskler, mm. med MR. Grövre nervbanor ses även relativt bra. ”Klämda” mindre nervbanor kan ev. bedömmas utifrån hur omgivande mjukdelar, skelett, etc. ser ut. Inom ryggraden däremot kan man helt visuellt avgöra om en nervrot kläms åt.
Att ange besvär som kroniska är inte våra radiologers uppgift att avgöra enbart med ledning av bilderna. Långdragna sjukliga processer kan visa på karakteristiska skador på benstruktur, ligament, hinnor, mm. som kan anses vara irreversibla vilket då kliniskt kan kallas för kroniska. Stor betydelse för att kliniskt ange en diagnos som ”kronisk” är även en patients sjukhistoria.

Om och hur MR-undersökningar ”delas” upp beror på rutinerna vid aktuell MR-enhet. Hos oss delas hand och underarm upp och undersökes var för sig. Vid MR av halsryggen får man oftast med 2-3 bröstryggkotor. En konventionell röntgen av nacken visar högst 1-2 bröstryggkotor. Har man  påverkan av övre bröstryggen bör denna då undersökas separat för att inte riskera missa aktuellt område.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Se mjukdelar med vanlig röntgen

Fråga Om man gör en sk. vanlig rtg på ländrygg och bröstrygg kan man då även se om det finns tumörer på mjukdelarna?

Ländrygg
Ländrygg

Svar Nej, inte om de inte är väldigt stora.
En magnetkameraundersökning är betydligt bättre på att visa mjukdelstumörer.

Svarat av T.L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs  lasarett

MR bröstrygg

icon_mini_faq Om man som jag gjort en MR av bröstryggen utan kontrast är denna lika bra som med kontrast och ger lika mycket information.
På min rtg hittade man tecken till en äldre skada, gammal fraktur. Ser man skillnad på tidigare skador och om det nu skulle vara en tumör?
Jag kan inte uppfatta att jag haft så ont i ryggen som en fraktur skulle ha orskat, i kotorna i bröstryggen.
Ger en Mr undersökning all information man behöver?
Kan man lita på denna undersökning eller borde man gjort denna med kontrast?

icon_mini_register  MR är den undersökning som är känsligast.
Man behöver ingen kontrast för att kunna skilja på fraktur och tumör. Den undersökning du redan gjort ger således all information som behövs.
Man kan få små så kallade “kompressionsfrakturer” i bröstryggen utan att ha särkilt ont.

icon_mini_profile C-G. S. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024