Kan man se lungorna vid ryggröntgen

Kan man genom en röntgen av ländrygg, bröstrygg med sk slätröntgen även se cancer och andra sjukdomstillstånd i lungor etc.

Konventionell ländrygg

Troligen inte då bilden med konventionell röntgen bländas in så den enbart täcker in ryggraden med dess utskott från olika projektioner.
Mjukdelarna som kan ses med konventionell röntgen, det som finns kring ryggraden, kan dåligt avgöras om det är normala strukturer eller patologisk strukturer. Luftförande organ som tarmar kan bedömas grovt efter hur luften fördelas i dessa.
Såvida en sjuklig förändring inte utgöres av en stor massa som påverkar omkringliggande strukturer som då kan misstänkliggöra ett patologiskt bifynd.

Däremot om undersökningen göres med datortomografi (CT) så får man med hela kroppsvolymen trotts man enbart avser undersöka ryggen. Det finns då möjlighet att upptäcka annan sjuklighet (bifynd) inom hela det område som avbildas.

K.T. rtgssk04
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024