fMRI

Jag har en nackskada och de MR undersökningarna som jag varit på påvisar ingen skada? Trots det har jag jätteont och domningar i hö ansiktshalva, bihåla, nacke och arm? Min ortoped säger att jag är frisk?
Har hört att det finns en röntgenmetod som heter fMRI, vad är detta? Påstås att den kan påvisa ligamentskador i nacken. Hur går denna metod till och vart i Sverige görs dessa undersökningar?
Vet du hur man gör för att få en remiss till en liknande röntgenundersökning.

Funktionell MR (fMRI) är en relativ ny metod för att registrera det dynamiska blodflödet i hjärnan. Dvs. man registrerar var i hjärnan en aktivitet försigår vid aktivering av nervbanorna. Man kan säga att man lokaliserar kroppens olika funktioner till specifika områden i hjärnan. T.ex. rör du på handen registreras detta inom ett visst område i hjärnan som då markeras på MR-bilderna.
fMRI kan användas dels för lokalisationen av viktiga nervbanor och centra i hjärnan inför ett kirugiskt ingrepp så dessa inte skadas vid operationen. Man kan även kontrollera och bearbeta de sensoriska funktionerna vid rehabilitering efter t.ex. stroke eller andra hjärnskador. Denna metod har idag ingen diagnostiskt användningsområde vad gäller patologi i ligament och skelett i nacken.
fMRI finns på några universitetskliniker i Sverige (bla. Lund och Sahlgrenska) där forskningen kring detta pågår.

På Internet kan man kontakta patientföreningar för div. nackskador, bla. Whiplash som radiologiskt inte går att diagnostisera, som kan ge mer information.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

7 svar på ”fMRI”

 1. Vill ha svar på om det finns sk DMX-röntgen i Sverige och i så fall var?

  Vill också veta om rtg inijiserar något kontastmedel i samband med undersökningen? Jag tål nämligen inte” Iomeron 350″längre, som kontrasten heter och som de ofta använder till datortomografi. Jag blir jättesjuk av medlet.
  Har fått detta medlet i samband med undersökning ca 25 ggr sedan 2010 och blir sjukare för varje gång.

  Jag är 70år och äter en mängd mediciner nu, varav flera av dessa är kontraproduktiva till Iomeron 350, som också varnar för biverkan av medicinering.( Dödsfall har inträffat av medlet ) kan man läsa.
  Inte heller är Iomeron bra för njurar. Jag ligger nu på ett njurvärde ca 120 (S-krea), tidigare inom normalområdet.
  Jag drar slutsatsen att det är den radioaktiva Joden (Iomeron350) som skadat mina njurar, eftersom jag erhållit den stora dos (ca 25 st datortom.gr undresökn) jag sedan 2010 och som jag blir allt sjukare av. Hur ska jag hantera detta?

  Finns det någon annan metod, än att inijesera denna kontrast? Eller möjligtvis lägre dos?
  Det borde vara en uppgift för personalen att ta reda på vilka slags mediciner och i vilket hälsotillstånd patienten har och tar. Annars kan kontrastmedlet vara rent utav livshotande för en redan sjuk person.

  Vad har man egentligen att gå på för uppgifter för rtg-personal att ta hänsyn till vid bedömning och riskanalys med hänsyn till patientens hälsotillstånd?
  Av Röntgen i Växjö får man inte veta någonting! Inga frågor om hur man mår, vad man tar för mediciner eller om man har hjärtfel och tar kontraproduktiva mediciner som tex mirtazapin, eliquis (apixaban) eller metoprolol eller dyligt. Detta är anmärkningsvärt!

  Vissa mediciner går helt emot användandet av kontrastmedlet. Detta beskrivs ju uppenbart på nätet. (det var ju tur att jag fick reda på det genom läsa om det på internet). Ska jag behöva fråga om vad kontrasmedlet heter och vilka doser som kan vara relevanta? Är det min uppgift som patient? Är det min uppgift att erindra rtg-personalen om min hälsa och vad jag tar för mediciner?

  Man får bara ett meddelande om tid och att ett njurvärde ska tas innan.
  Är det då konstigt att männislor kan dö av en undersökning? Jag blir väldigt sjuk efter. Då är det inte som det ska vara och det har jag meddelat dem men det uppfattas tydligen inte alls. någon upplysning därifrån lyser helt med sin frånvaro. Ska det vara så?

 2. Maria,

  På ett whiplashforum på fb hade en gått och gjort DMX på detta stället i Danmark. De hittade 3 skador, svensk röntgen hittade inget. Tyvärr hade hon inte pengar att fortsätta, men hon ska ta med den nya infon till sin läkare i sverige och se om hjälp kann fås här i sverige.
  Här bokade hon tiden, och jag har kontaktat dom. Man mailar dom, och får en tid. Ett besök kostar ca 3200kr(svenska kr) skrev hon.
  Whiplash gemenskap heter forumet om du vill kolla på fb:) Önskar dig lycka till:)

  MVH/ Linda

 3. Vore mycket tacksam för namnet på den klinik som Eva och hennes son besökt i USA. Finns det liknande kliniker i Europa som ni kan rekommendera? Kanske t o m i Norden!?

  Med vänlig hälsning, Maria

 4. Hej! Min son har blivit totalt feldiagostiserad i nacken samt fått felbehandling i Stockholm KS Solna. Då 11 år gammal. Sonen har en godkänd pat.skada. Befinner oss i skrivande stund I USA dit jag tagit sonen för en reoperation. Det var flera diagnoser som uppdagades men det viktiga här var att de har en röntgen som ej finns i Sverige, DMX. Träfflade läkaren som uppfunnit den.
  Sonen är nu op och mår efter 1v MKT BÄTTRE ÄN PÅ 8.5 ÅR. Fruktansvärt att de inte kan skicka patienter med nackskador till tex USA. Enl KS SOLNA var min son FRISK trots att han hade svår värk.. neurologiska besvär.. fruktansvärd huvudvärk.
  När jag kommer hem ska jag gå till media.
  Vi får ej vara så flata utan vi måste slå ner knytnäven och kräva hjälp. Jag har varit självbetalande i USA vilket betyder ca 650000. Men det har varit en investering. De har behandlat sonen med stor empati,förståelse och vördighet. // Eva

 5. Vad menar du med det Anders! Jag har tagit röntgen både Norge och i London där ligamentskador och Chiari 1 bekräftas av oberoende läkare.
  Men i Stockholm vägrar man ens titta på bilderna och anser att man är helt frisk! Man vägrar göra utredning!

 6. Detta handlar nog om begreppsförvirring. Vedbörande som frågar menar dynamisk magnetröntgen eller som den också kallas funktionell magnet röntgen. Funktionell dynamisk magnetröntgen skulle man nog också kunna säga. Vad som kallades vad från början är nog tydligt och nu tyvärr i efterhand olyckligt.

  MR bilder tas i rörelse av nacke eller i olika provocerade lägen för att påvisa skador du inte kan göra med vanlig MR. Det pågår studier i Sverige nu. Och man ska ha hjälp av radiolog Raija Mikkonen i Finland för att läras upp. Raija Mikkonen tar bl.a. upp begreppsförvirringen i den forskningsrapport hon redovisat. Det finns även andra röntgenalternativ men inte i Sverige vetenskapligt erkända. T. ex. DMX. Även c-båge genom munnen kan påvisa t. ex. skador på facettleder vilket vi idag missar i Sverige. Därför åker svenskar till Norge där de får ofta skador bekräftade. Sen tas samma bilder i Sverige och de ser samma sak.

  Mvh, Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024