Strålning bakom blyskydd

Jag undrar om ett foster i v.3-5 kan ha fått en skadlig dos strålning då jag var med under en kallibrering av mammografiapparat, som då stod konstant på 38 KV och 250 mAs, under de kanske 10 exponeringar vi tog. Givetvis stod vi bakom bly skärmen, som hör till apparaten. Vill gärna höra ditt svar.
Tänker på detta mycket eftersom jag inte visste att jag var gravid då.

Inget problem alls. 38 kV genererar röntgenstrålar med låg energi som har kort räckvidd i vävnad. Det är bland annat därför som man komprimerar bröstet så det inte ska vara alltför tjockt för då får röntgenstrålarna svårt att gå igenom, och man måste använda fler röntgenstrålar och stråldosen blir högre.
Den strålning som kan träffa röntgenpersonal eller servicepersonal är dessutom spridd strålning. Denna har ännu lägre energi och om den träffar någon så ger den bara upphov till stråldoser i huden. Den kommer inte speciellt långt in i kroppen. Ett foster är därför väl skyddad av kvinnans vävnad som finns mellan huden och in till fostret.

Så även om du inte hade stått bakom en blyskärm hade stråldosen till fostret varit helt försumbar. Du själv hade dock fått en liten huddos. Nu stod du bakom en blyskärm och då blir stråldosen, till såväl dig själv som till fostret, noll.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024