Illamående efter jodkontrast

Var på skiktröntgen igår av hjärna med iv kontrast (jod). Anledning: ihållande kraftig yrsel som dock bara delvis tycks kunna förklaras av Bicalutamid 150 mg som jag äter mot prostatacancer. Uppmanades dricka mycket i 2 dagar.  Kände mig något omtumlad så jag glömde fråga varför?
Vaknade idag på morgonen och var på ren svenska spyfärdig.
Normal reaktion? Skulle kännas lugnande för en i normala fall kolugn 88-årig gubbe med ett svar!

Att patienten uppmanas att dricka rikligt efter en röntgenundersökning med jodkontrast grundar sig i att denna kontrast ska elimineras från kroppen via urinen vilket den normalt helt har gjort efter ca. 24 timmar

Det förekommer sk. sena reaktioner efter jodkontrastinjektion som då debuterar från 1 timme upp till en vecka efter undersökningen. Hit hör bla. illamående och kräkning vilket dock anges som mindre vanligt och rent av sällsynt att den specifika reaktionen är efter kontrasten i sig. Dessa reaktioner kan man oftast härleda till andra orsaker så som hunger, värmekänslan efter kontrast, annan sjukdom, annan pågående medicinering, mm.

Bicalutamid har en lång lista av vanligt förekommande biverkningar bla. illamående. Om det var just detta läkemedel som vid samtidig riklig dryck gav illamående får vi nog låta vara osagt.

K. T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024