p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
12

MR hela eller delar av armen


Har haft problem länge med smärta och värk i underarm/hand och undrar vad man kan upptäcka med en magnetkameraundersökning? Syns inflammation i senor, klämda nerver, golf-och tennisarmbåge? Även om det är kroniskt? Undrar också om arm och hand röntgas ”tillsammans” eller är det två olika undersökningar.
Om man gör en röntgen av halsryggen, syns då även någon kota längre ner med på bilden? Jag har ont i området där ryggen blir nacke och undrar om det ev blir nödvändigt att göra två undersökningar?

Det går ofta bra att se inflammatoriska processer i leder, kring ligamentfästen, muskler, mm. med MR. Grövre nervbanor ses även relativt bra. ”Klämda” mindre nervbanor kan ev. bedömmas utifrån hur omgivande mjukdelar, skelett, etc. ser ut. Inom ryggraden däremot kan man helt visuellt avgöra om en nervrot kläms åt.
Att ange besvär som kroniska är inte våra radiologers uppgift att avgöra enbart med ledning av bilderna. Långdragna sjukliga processer kan visa på karakteristiska skador på benstruktur, ligament, hinnor, mm. som kan anses vara irreversibla vilket då kliniskt kan kallas för kroniska. Stor betydelse för att kliniskt ange en diagnos som ”kronisk” är även en patients sjukhistoria.

Om och hur MR-undersökningar ”delas” upp beror på rutinerna vid aktuell MR-enhet. Hos oss delas hand och underarm upp och undersökes var för sig. Vid MR av halsryggen får man oftast med 2-3 bröstryggkotor. En konventionell röntgen av nacken visar högst 1-2 bröstryggkotor. Har man  påverkan av övre bröstryggen bör denna då undersökas separat för att inte riskera missa aktuellt område.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.