Ålder på fraktur

En flickan säger att hon fått en fraktur på okbenet, inga blåmärken. Är detta möjligt? Hon har tagit röntgen på okbenet och svaret är att hon hade en fraktur plus att de inte behöver bli några blåmärken. Är det så? Kan hennes skada vara gammal?

Vid frakturerat skelett bildas det ny benvävnad, sk. kallus. Denna process börjar omedelbart efter skadan där celler klumpar ihop sig som spongiös benvävnad (brosk) över brottet.
Efter ca. 2 veckor mineraliseras denna brosk till det vi kallar kallus. Det är också först då man kan se denna kallus på röntgenbilden.
Så en benskada med kallusbildning är troligen äldre än 2-3 veckor. Är det frakturerade området ej överbyggt av kallus får nog frakturen anses rellativt ny.
Denna frakturkallus förvinner sedan succesivt då benet remodelleras till sitt ursprungliga utseende. Denna ”åldersbestämning” beror dock lite på hur skadan är samt var skadan sitter….

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024