Hur, när och varför en rotblockad

 Jag har fått göra en rotblockad på grund av svåra smärtor efter tre ryggoperationer.
Blockaden var efter vad det står i resultatet lyckad. Jag förstår ej varför jag ej får en remiss för ny blockad. Nu sägs den bara bekräfta att nerv tre är orsak eller bidrar till mina smärtor.
Är det skillnad på den blockad som görs först i undersöknkingssyfte och den man ev får sedan?

Rotblockad

 En rotblockad är en injektion mot en nervrot där den passerar ut från ryggmärgskanalen mellan 2 kotor genom ett ”kotsidohål”.
Man har två benämningar av rotblockader vilka i själva utförandet är exakt lika. Det som skiljer är vad man vill uppnå med injektionen. Dvs. undersökning (diagnostik) eller behandling.

Den ena benämningen är en diagnostisk rotblockad. Då man är osäker på exakt vilken nervrot som ger upphov till besvären (trots MR, etc) får man helt enkelt prova sig fram med den störst sannolika lokalisationen. Man injicerar då enbart lokalbedövningsmedel mot misstänkt nervrot. Om deponeringen av lokalbedövningemedlet då visar sig ha effekt mot den specifika smärta man upplever från ryggen så har man lokaliserat rätt nervrot. Denna ”lokalbedövning” har dock endast effekt någon eller några timmar och ger således enbart ett diagnostiskt värde.

Den andra varianten av blockad kallas terapeutisk nervblockad. Denna göres efter att man, genom tex. en MR-undersökning av ryggen eller en tidigare diagnostisk rotblockad, konstaterat vilken nervrot som ger upphov till värken. Injektion mot nervroten består då av en kombination av lokalbedövning (Marcain) samt ett kortisonpreparat (Lederspan).
Denna terapeutiska rotblockad är tänkt vara behandlingen mot den smärta som en klämd nervrot ger upphov till.

Denna metod är en ”svår konst” för den utövande radiologen.  En ”lyckad” rotblockad där läkemedlet hamnar där det ska hjälper oftast mycket bra. Det finns patienter som krupit upp på undersökningsbordet med mycket svår ryggvärk för att efteråt själv stiga av bordet och gå därifrån. Resultatet från rotblockaden kan dock vara mycket varierande. Det finns patienter som upplever endast någon liten effekt eller får ingen förbättring alls. Detta trots utförandet gått enligt ”alla konstens regler”.

En behandling med rotblockader kan ske fortlöpande med någon eller några månaders mellanrum. Denna bedömning för en ev. rotblockad gör patientens egen doktor. Bedömningen baseras då på om planer för annan behandling finns, planeras eller att andra behandlingar inte finns till hands eller hjälper, mm.

En rotblockad ska ses som en temporär smärtlindring trots att det finns patienter som får denna behandling under mycket lång tid och är bra hjälpt av detta.

 K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

2 svar på ”Hur, när och varför en rotblockad”

  1. Tror att jag kan dö av smärta i 10 månader. Jag har disk bråck med klämda nerver på alla sidor i höger ben. Var på bättring och sa upp min operation 14 oktober 2015. Efter 2 månader kom kallt väder och kom tillbaka smärta värre en förut. I Västerås har vi brist på sjuk sjuksköterskor och massor operation. Nu är jag planerad för blockaden istället operation. Om det är rätt val har inte aning .
    Västeråsare

  2. Hej. Ryggproblem sedan många år tillbaka, svår smärta i ben svårt gå stundvis. Opererades juni 2014 för spinal stenos i ländryggen som inte gav något positivt resultat. Ånyo gjordes en nervblockad 2015 ingreppet var klart på 30 min. Idag 3 dagar efteråt är jag smärtfri, i princip helt mot tidigare sömnproblem och magbesvär pga all smärtlindring. Tacksam.
    Ett tack till min proffsiga läk Dan, Ortopedmottagningen, Sunderbyn. Hoppas på att smärtlindring håller i sig. Nu kan man sova på nätterna.
    Att rekommendera för andra ryggpatienter. Tack för hjälpen NLL.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.