Hur länge dröjer ett MR svar

 Hur lång tid får det ta innan man får ett svar på en Mrt-röntgen? Min son gjorde en röntgen för över en vecka sedan av sitt ena knä. vi tog kontakt med vården angående detta och fick till svar att läkaren som skulle titta på bilderna var på semester och återkom om en månad! Är detta rimligt?

 När svar erhålles från en röntgenundersökning beror dels på vilken prioritet undersökningen har.
Detta betyder att akuta undersökningar får svar omgående. Hit hör olyck0r, skador inom rygg och skalle, etc. Även högt prioriterade undersökningar som anses ”halvakuta” ges svar på inom det snaraste. Likaså om granskande radiolog ser något som bör påtalas för patientens läkare trots att undersökningen inte anses prioriterad.
Därefter kommer de mindre prioriterade undersökningarna där även utredningar ingår. Dessa svar ges normalt inom 2 veckor. Vid hög belastning kan det dröja 3-5 veckor innan svar skickas från en lågt eller ej prioriterad undersökning.
Så ser det, tråkigt nog, ut för många röntgenkliniker idag. Detta trots att flertalet radiolog granskar MR-bilder.
Hur det ser ut på mindre kliniker och hos privata vårdaktörer är svårt att säga. Men att där inte finns någon röntgendoktor alls under en hel månad som granskar MR-bilder låter fel.
Är det så att det din egen doktor som ska förmedla svaret från röntgen vidare till dig… som är på semester?

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.