Vara på röntgen vid graviditet

Kan jag vara helt lugn om jag stått ca 3 m från en patient under en kort genomlysning av ländrygg utan blyförkläde? Jag är gravid i v 5.

Du kan vara helt lugn. Strålningen avtar väldigt snabbt med ökat avstånd, och i röntgensammanhang är 3 meter bort från patienten ett ”rejält” avstånd. Dessutom fungerar du själv som en strålskärm för fostret. Din vävnad mellan din hud och in till fostret är ett effektivt strålskydd eftersom du utsattes för spridd röntgenstrålning. Spridd strålning har låg energi (strålningen tappar energi i spridningen) och har därför kort räckvidd i vävnad. Den lilla mängd strålning som det rör sig om absorberas i dig innan den når fram till fostret.

M. O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Strålning hos tandläkaren

Jag var hos tandläkaren igår och han tog 8-10 röntgenbilder (en del fick tas om) utan att halskrage användes. Är det brukligt numera? Reflekterade inte över det förrän efteråt.

Eftersom det är väldigt enkelt att använda en halskrage tycker jag att man ska använda den. Även om man tar tio röntgenbilder är risken oerhört liten att man skadas om man inte använder skyddet. Men då det är enkelt att använda skyddet, varför ska du då behöva acceptera den lilla risken?  Detta får nog anses slarvigt av din tandläkare.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Strålning på Kreta

Min dotter som är 24 år väntar barn och är i vecka 7-8. Hon bor och arbetar på Kreta med sin sambo.Hon har senaste tiden plågats av värk i ryggen i skulderbladstrakten, så mkt att hon ”knappt står ut”, har svårt att sova. Den preliminära undersökningen visar ”lätt skolios”.
Hur stor är riskerna vid en ev röntgen och smärtstillande för fostret? Skyddar blyförklädet ngt?

Länder som tillhör EU följer samma lagar och regler då det gäller strålning. Därför är det, när det gäller strålningsrisker, ingen skillnad om röntgenundersökningen görs på Kreta eller i Sverige.

Då det gäller undersökning av ryggraden kommer fostret att bli bestrålad vid en röntgenundersökning. Tyvärr går det inte att använda ett blyförkläde som skydd. Jag varken kan eller vill, via en frågelåda på nätet, ta ställning till vad som är lämpligt att göra i detta fall. Detta måste behandlande läkare och radiolog ta ställning till. Om man väljer att göra en röntgenundersökning är detta dock ingen katastrof på något sätt. I mer än 99,9% av fallen kommer ett bestrålat foster inte alls att påverkas av röntgenstrålningen.

Då det gäller eventuell påverkan från smärtstillande medel ligger detta utanför mitt kompetensområde.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Barn med vid röntgen

Fråga Vår son gjorde CT av huvudet. Jag stod i rummet under tiden, vid fotändan av ”sängen”. Jag fick ett blyförkläde. Min dotter 12 år stod bredvid mig, hon fick inget blyförkläde. Vi stod i CT-rummet under hela undersökningen. Kan min dotter ha tagit skada? Kan hon bli steril eller få sjukdomar?

Svar Med största sannolikhet händer det inget med din dotter.
Det måste på något sätt ha blivit ett missförstånd. Normalt brukar man inte tillåta att barn är med inne i undersökningsrummet när någon anhörig röntgenundersöks, och tanken var nog att hon skulle ha gått ut eftersom hon inte erbjöds något strålskyddsförkläde.

Risken att hon på något sätt skadas är i praktiken obefintlig. Men om risken är väldigt liten, varför bekymrar man sig då alls om strålningsrisker?
Man kan likna det hela med att åka bil utan att använda bilbältet. Gör man en kort resa på kanske några hundra meter är risken för en trafikolycka väldigt liten, men varför chansa med att inte använda bilbältet. Samma med strålningsrisker för anhöriga som är med vid röntgenundersökningar, varför chansa, antingen strålskyddsförkläde eller så lämnar man röntgenrummet då röntgenapparaten strålar. Men som sagt, risken är väldigt, väldigt liten.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Röntgen och graviditet

Fråga Jag jobbar på en röntgenavdelning. Jag undrar hur farligt det är att vistas inne vid en röntgenapparat under genomlysning när man är gravid. Jag är gravid i v.16. Jag stod och stämplade en kasset inne i rummet ca två meter bort från röntgenröret utan blyförklade när min kollega började genomlysa en ländrygg. Hon hann inte ta någon bild när jag var där. Jag kanske var där mellan en till två sekunder innan jag hann ut. Nu är jag orolig att mitt foster ska ha skadats på nåt sätt.

Svar Det finns naturligt bakgrundsstrålning som alltid strålar och som alltid ger oss en liten stråldos. Under hela graviditeten får ett foster en stråldos på ungefär 1 mSv från den naturliga bakgrundsstrålningen. Risken med strålning från den naturliga bakgrundsstrålningen anses som mycket liten och betraktats i praktiken som försumbar, även för ett foster.

För att ditt foster ska få en lika stor stråldos som han/hon får från den naturliga bakgrundsstrålningen behöver du om du saknar strålskyddsförkläde, stå bredvid en patient, under ca tio timmars genomlysning. Anledningen till att det behövs lång genomlysningstid är att din egen kropp fungerar som en strålskärm till fostret. Den vävnad som finns mellan din hud och in till fostret absorberar det mesta av strålningen som uppstår vid genomlysning. De få sekunder som du blev bestrålad innebär inte någon risk för ditt foster.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelninghen Helsingborgs lasarett

Gravid

Fråga Vår son röntgade benet häromdagen, och jag och min sambo höll i honom. Det vi för stunden inte tänkte på är att min sambo är gravid i vecka 9. Det togs 3 bilder på benet, och min sambo hade röntgenförkläde på. Är det någon fara för barnet i magen?

Svar Inga problem, strålskyddsförklädet ger ett fullgott skydd.

Svarat av M O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Arbeta med röntgen vid graviditet

Fråga Jag är narkossköterska och planerar bli gravid. Jag står på många ortopediska frakturoperationer där man röntgar mycket. Är röntgenförklädet fullgott skydd? Läste att man ska ha en person mellan sig men i praktiken är det svårt. Bör man be om omplacering i alla fall första trimesten?

Svar Som gravid personal har man rätt att få bli omplacerad till arbetsuppgifter som innebär att man inte utsätts för bestrålning i arbetet. Dock kan detta innebära att man inte kan arbeta jourtid vilket kan påverka lönen. Många väljer att arbeta vidare med sina normala arbetsuppgifter under graviditeten. Detta för att man önskar bibehålla sin kompetens så långt detta är möjligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt att om kvinnan väljer att arbeta i miljöer där fostret kan utsättas för bestrålning får den extra fosterstråldosen uppgå till maximalt 1 mSv under graviditeten.
Ett bra skydd för dig och fostret är ett strålskyddsförkläde, alternativt en strålskyddsskärm som du kan stå/sitta bakom. Om du skyddar dig uppskattar jag att fosterstråldosen blir maximalt 0,05 mSv om du jobbar vidare med dina ordinarie arbetsuppgifter under graviditeten. Jämfört med den naturliga bakgrundsstrålning som ger en fosterstråldos på ungefär 1 mSv är det extra dosbidraget i praktiken försumbart, och långt under den gräns som Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt.
Fostret har lite olika strålningskänslighet under olika stadier under graviditeten. Men då stråldoserna är väldigt små finns det i praktiken ingen anledning att ta hänsyn till detta.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Röntgenarbete vid graviditet

Fråga Jag är AT läkare och undrar om det är någon fara att vara med på operationer med genomlysning om man skulle vara tidigt i sin graviditet( v1-4) , dvs när man försöker bli med barn.

Svar …”Du bör om så går hålla dig borta från den direkta närheten till strålningskällan samt den bestrålade patienten. Detta främst viktigt under den första trimestern (4mån.).
Att stå bakom en annan person vid röntgengenomlysning reducerar strålningsrisken med minst 99 %. Tänkt bara på att det är den spridda röntgenstrålningen, som kommer från patienten, som du ska undvika. Du ska alltså ha någon person mellan dig själv och den del av patienten som bestrålas. Om personen, mellan dig och patienten, har strålskyddsförkläde eller inte betyder inget för dig (däremot för personen själv). En persons tjocklek är ett gott skydd då det gäller spridd röntgenstrålning. Detta eftersom den spridda strålningen har ganska låg energi och absorberas lätt i t.ex. vävnad.
Om du under genomlysning, dvs då röntgenutrustningen strålar, står bakom en annan person eller bakom en strålskärm, och dessutom står mer än 2 meter bort från patienten, så är den extra strålningsrisken för dig och dina ”framtida” barn helt försumbar.”

(Detta är utdrag från tidigare svar från M.O. sjukhusfysiker på liknande frågor)

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Blyskydd på barn

Svar Jag var med min son på 3 år på röntgen av hans brutna fingrar. Han skulle sitta på mina knä. Jag frågade efter förkläde men de gav det till mig bara. Jag ville ha ett förkläde till min son också.
Jag frågade då: Så varför fick JAG förkläde utav Er då men inte min son? Det råder ju väl strålning överallt, i hela rummet, på båda?
De svarade att det finns några regler och förklädet skulle bara jag få ifall jag skulle bli deras patient en dag.
Jag förstod inte och frågade igen, om mitt barn också kunde få ett förkläde. De sa att de inte förstod varför jag ville ha något sådant, det var ju bara hans hand röntgas. Men jag vill ju skydda både mig och mina barn från strålningen, oavsett vem som är patient eller inte eller jag vet inte vad de menade?

Vill de kanske att var och en individ ska ha en viss dos av strålning under livet?  Barn är ju små varelser och de får allting med allvarligare följder än vi vuxna!

Svarat av Hur, när och vem som ska bära strålskyddsförkläde har man diskuterat länge, och tyvärr finns det inget självklart svar på frågan.
De rutiner som finns på Röntgenavdelningen vid Helsingborgs lasarett säger:

1. Inga personer ska i onödan utsättas för strålning. Därför ska personer som inte behövs för att genomföra röntgenundersökningen lämna undersökningsrummet.
2. De (anhöriga, medföljande) som behöver vara med inne på röntgenrummet vid undersökningen ska erbjudas strålskyddsförkläde.
3. Patienten ska inte ha några lösa strålskydd * (strålskyddsförkläde).

 * Undantaget är testikelskydd till pojkar/män (yngre än 50 år) när man strålar på eller nära testiklarna. Detta under förutsättning att testikelskyddet inte tar bort eller försämrar den diagnostiska informationen för om så är fallet ska man inte använda skyddet. Testikelskyddet kan upplevas som obehagligt (klämmer åt) vilket medför att yngre gossar inte alltid vill samarbeta vid röntgenundersökningen. Om gossar inte vill samarbeta på grund av skyddet ska man inte använda det.

Det vi vill uppnå med våra rutiner är.

A. Vi ska uppfylla de lagkrav som Strålsäkerhetsmyndigheten ställer.
B. Rutinerna ska vara enkla att komma ihåg för personalen.
C. Rutinerna ska vara enkla att tillämpa.

Det finns problem med att ha ”förenklade” rutiner, och det är det som frågan handlar om. Att man erbjuder strålskyddsförkläde till anhöriga är för att förklädet skyddar mot den spridda röntgenstrålningen som finns i undersökningsrummet vid själva bildtagningen. Observera att det är bara under själva bildtagningen som det finns röntgenstrålar i undersökningsrummet. I samma ögonblick som röntgenapparaten slutar sända ut strålar upphör strålningen. Man kan alltså inte ”ladda” upp patienter, utrustning eller lokaler med röntgenstrålning. Mängden spridd strålning som finns i undersökningsrummet varierar mycket beroende på patientens storlek och vad det är som undersöks. Mest spridd strålning blir det när man undersöker buken på en väldigt tjock person. Minst strålning blir det om man undersöker ett finger på ett litet barn.
Vid undersökning av barns extremiteter är mängden spridd strålning liten och därför är nyttan med strålskyddsförkläde till en anhörig begränsad (finns knappt någon strålning att skydda sig mot). Undersöker man däremot ett barns buk blir det lite mer spridd strålning och nyttan med strålskyddsförklädet ökar.

För att slippa ta ställning i varje enskilt fall, hur mycket spridd strålning det rör sig om, har vi förenklat och säger att medföljande alltid ska erbjudas strålskyddsförkläde.

Men ska inte patienten ha strålskyddsförkläde? Nej, patienten ska inte ha strålskyddsförkläde därför att nackdelarna med förklädet är större än fördelarna. Det går inte att använda ett förkläde då man undersöker t.ex. buken eller ryggen på patienten. Den spridda strålningen som man vill skydda sig mot sprids inne i patienten och därför kan förklädet inte göra någon nytta (skyddar bara mot strålning som kommer utifrån).
Då man röntgenundersöker t.ex. en handled så är mängden spridd strålning liten och då finns det inte så mycket strålning att skydda sig mot. Är det så att man undersöker handleden är det därför man misstänker att det kan finnas en fraktur. Skulle man trots allt välja att sätta på ett strålskyddsförkläde på ett barn med handledsfraktur och man råkar stöta till handleden så finns risken att det gör mycket ont och därefter vill barnet inte samarbeta. I värsta fall måste barnet sövas för att man ska kunna göra röntgenundersökningen. Det är komplicerat och det finns risker med att söva en patient.

Det enda fall, där man självklart ska ha strålskydd som patient, är vid röntgenundersökning av tänderna. Röntgenstrålning sprids från käken och kan träffa sköldkörteln i halsen. Sköldkörteln är ett strålningskänsligt organ men som lätt kan skyddas med ett strålskydd mellan käken och halsen i samband med röntgenbildtagning av tänderna.

Svarat av M. O. leg. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Graviditet bakom blyskydd

Fråga Min dotter bröt nyckelbenet nyligen och blev röntgad för att konstatera at det var brutet. Jag var med henne inne i röntgenrummet under undersökningen, men stod bakom en liten skärm (såg ut som plexiglas) men utan blyrock. Fick ett par dagar senare reda på att jag var gravid.
Behöver jag vara orolig för att fostret har utsatts för strålning trots att jag stod bakom en skärm? ”Studsar” röntgenstrålarna i rummet eller går de bara rakt?

Svar Du stod förmodligen bakom ett blyskydd. Detta består utav en blyad nederdel samt överdel av blyglas (gulfärgad plexiglasskiva). Detta skydd minimerar strålningen till över 99% för de kroppsdelar som befinner sig bakom skyddet. Röntgenstrålar går endast rakt fram med starkt reducerande dos tills dom träffar något (vägg, annan person, etc.) och upphör då.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024