Strålning mot testiklarna vid CT

Har genomgått 3 CT på kort tid pga. njursten och ska göra en fjärde pga. uppföljning efter operation. Har inte vid något tillfälle erbjudits testikelskydd (är 36 år) vilket jag förstår är rutin i vissa landsting. Har inte heller fått diskutera nödvändigheten av dessa upprepade undersökningar med läkare. Bör jag vara orolig för stråldosen?

Du behöver inte oroa dig.
Visst kan det vara så att vissa landsting är mer flitiga med att använda testikelskydd än andra. Dock har det visat sig att skyddet endast gör begränsad nytta eftersom stråldosen till testiklarna vid CT-undersökningar av njurar/urinvägar trots allt är liten även utan skydd.
Om du planerar att bli pappa framöver, vill jag informera dig om att det inte finns någon risk att strålskador överförs till barnet. Detta trodde man förr, men man har trots intensiv forskning inte kunnat påvisa några ”ärftliga effekter” hos människan. Om testiklarna däremot utsätts för höga stråldoser finns det anledning att skydda dem för att minska risken för strålningsinducerad testikelcancer.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.