Röntgenarbete vid graviditet

Fråga Jag är AT läkare och undrar om det är någon fara att vara med på operationer med genomlysning om man skulle vara tidigt i sin graviditet( v1-4) , dvs när man försöker bli med barn.

Svar …”Du bör om så går hålla dig borta från den direkta närheten till strålningskällan samt den bestrålade patienten. Detta främst viktigt under den första trimestern (4mån.).
Att stå bakom en annan person vid röntgengenomlysning reducerar strålningsrisken med minst 99 %. Tänkt bara på att det är den spridda röntgenstrålningen, som kommer från patienten, som du ska undvika. Du ska alltså ha någon person mellan dig själv och den del av patienten som bestrålas. Om personen, mellan dig och patienten, har strålskyddsförkläde eller inte betyder inget för dig (däremot för personen själv). En persons tjocklek är ett gott skydd då det gäller spridd röntgenstrålning. Detta eftersom den spridda strålningen har ganska låg energi och absorberas lätt i t.ex. vävnad.
Om du under genomlysning, dvs då röntgenutrustningen strålar, står bakom en annan person eller bakom en strålskärm, och dessutom står mer än 2 meter bort från patienten, så är den extra strålningsrisken för dig och dina ”framtida” barn helt försumbar.”

(Detta är utdrag från tidigare svar från M.O. sjukhusfysiker på liknande frågor)

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Fråga Röntgendoktorn 1999-2023, www.rontgen.com 1998-2023