Röntgen och graviditet

Fråga Jag jobbar på en röntgenavdelning. Jag undrar hur farligt det är att vistas inne vid en röntgenapparat under genomlysning när man är gravid. Jag är gravid i v.16. Jag stod och stämplade en kasset inne i rummet ca två meter bort från röntgenröret utan blyförklade när min kollega började genomlysa en ländrygg. Hon hann inte ta någon bild när jag var där. Jag kanske var där mellan en till två sekunder innan jag hann ut. Nu är jag orolig att mitt foster ska ha skadats på nåt sätt.

Svar Det finns naturligt bakgrundsstrålning som alltid strålar och som alltid ger oss en liten stråldos. Under hela graviditeten får ett foster en stråldos på ungefär 1 mSv från den naturliga bakgrundsstrålningen. Risken med strålning från den naturliga bakgrundsstrålningen anses som mycket liten och betraktats i praktiken som försumbar, även för ett foster.

För att ditt foster ska få en lika stor stråldos som han/hon får från den naturliga bakgrundsstrålningen behöver du om du saknar strålskyddsförkläde, stå bredvid en patient, under ca tio timmars genomlysning. Anledningen till att det behövs lång genomlysningstid är att din egen kropp fungerar som en strålskärm till fostret. Den vävnad som finns mellan din hud och in till fostret absorberar det mesta av strålningen som uppstår vid genomlysning. De få sekunder som du blev bestrålad innebär inte någon risk för ditt foster.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelninghen Helsingborgs lasarett

Ett svar på ”Röntgen och graviditet”

  1. Kan ni hjälpa mig med min oro över min anhörigas graviditet ? Hon röntgade sina njurar i vecka 3 eller början av vecka 4 (hon visste inte att hon var gravid) . Jag vet inte vad hon gjorde för röntgen men hon fastade innan , fick kontrastvätska och de tog ganska många bilder (hon åkte inte in i nåt rör). Kan fostret ha skadats ?

    Se vårt [ svar ].

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024