Se lungorna på en CT-buk

Fråga Kan man se lungorna vid en datortomografi av buken? Hade misstänkt lunginflammation för ungefär ett år sedan och blev ordinerad medicin, ingen lungröntgen gjordes. Jag har sedan dess inte kännt mig helt återställd och har tidsvis fortsatta problem. Genomgick nu i våras en datortomografi av buken och undrar om man under den undersökningen hade kunnat se om det även var något fel på lungorna? Såsom sviterna efter lunginflammation eller blodpropp?

CT-buk
CT-buk

Svar Rent anatomiskt så diafragmavalven välvda ner framåt och framför allt baktill mot ryggen. Detta betyder att man vid en CT  av buken då även får med lungornas nedre delar. Det primära bildfältet ska ju vara över buken men mindre delar av lungorna ses alltid på bilderna. Detta förutsätter att att CT-undersökningen även involverar övre delen av buken vilket den mestadels gör.

Hur stor del av lungorna som ”kommer med på bilderna” beror på hur inställningarna för bildtagningen är gjorda av de som genomför undersökningen samt diafragmans utseende. De stora centrala blodkärlen i bröstkorgen, som sitter högre upp, är mycket sällan med på bilderna varför bedömning av blodproppar, etc. knappast går att göra. Det är främst ev. vätska i lungsäcken som går att bedöma som ev. sk. bifynd. Ibland kan dock även andra sjukliga förändringar synas på dessa bilder av dessa delar av lungorna. Ett ev. bifynd anges i svaret vilket då troligen resulterar i att lungorna kommer undersökas i sin helhet omgående eller vid ett senare tillfälle.

Se hela bildserien av CT-buk  i vårt [bildarkiv].

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024