Arbeta med röntgen vid graviditet

Fråga Jag är narkossköterska och planerar bli gravid. Jag står på många ortopediska frakturoperationer där man röntgar mycket. Är röntgenförklädet fullgott skydd? Läste att man ska ha en person mellan sig men i praktiken är det svårt. Bör man be om omplacering i alla fall första trimesten?

Svar Som gravid personal har man rätt att få bli omplacerad till arbetsuppgifter som innebär att man inte utsätts för bestrålning i arbetet. Dock kan detta innebära att man inte kan arbeta jourtid vilket kan påverka lönen. Många väljer att arbeta vidare med sina normala arbetsuppgifter under graviditeten. Detta för att man önskar bibehålla sin kompetens så långt detta är möjligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt att om kvinnan väljer att arbeta i miljöer där fostret kan utsättas för bestrålning får den extra fosterstråldosen uppgå till maximalt 1 mSv under graviditeten.
Ett bra skydd för dig och fostret är ett strålskyddsförkläde, alternativt en strålskyddsskärm som du kan stå/sitta bakom. Om du skyddar dig uppskattar jag att fosterstråldosen blir maximalt 0,05 mSv om du jobbar vidare med dina ordinarie arbetsuppgifter under graviditeten. Jämfört med den naturliga bakgrundsstrålning som ger en fosterstråldos på ungefär 1 mSv är det extra dosbidraget i praktiken försumbart, och långt under den gräns som Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt.
Fostret har lite olika strålningskänslighet under olika stadier under graviditeten. Men då stråldoserna är väldigt små finns det i praktiken ingen anledning att ta hänsyn till detta.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ett svar på ”Arbeta med röntgen vid graviditet”

  1. Min dotter som är 24 år väntar barn och är i vecka 7-8. Hon bor och arbetar på Kreta med sin sambo.Hon har senaste tiden plågats av värk i ryggen i skulderbladstrakten, så mkt att hon ”knappt står ut”, har svårt att sova. Den preliminära undersökningen visar ”lätt skolios”.
    Hur stor är riskerna vid en ev röntgen och smärtstillande för fostret? Skyddar blyförklädet ngt?
    MVH
    Catarina

    Se vår [ Rådgivning ].

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024