Vara på röntgen vid graviditet

Kan jag vara helt lugn om jag stått ca 3 m från en patient under en kort genomlysning av ländrygg utan blyförkläde? Jag är gravid i v 5.

Du kan vara helt lugn. Strålningen avtar väldigt snabbt med ökat avstånd, och i röntgensammanhang är 3 meter bort från patienten ett ”rejält” avstånd. Dessutom fungerar du själv som en strålskärm för fostret. Din vävnad mellan din hud och in till fostret är ett effektivt strålskydd eftersom du utsattes för spridd röntgenstrålning. Spridd strålning har låg energi (strålningen tappar energi i spridningen) och har därför kort räckvidd i vävnad. Den lilla mängd strålning som det rör sig om absorberas i dig innan den når fram till fostret.

M. O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Fråga Röntgendoktorn 1999-2023, www.rontgen.com 1998-2023