Röntgen av nacken under graviditet

Jag råkade ut för en bilolycka. När jag kom in till akuten diskuterades det om jag skulle röntga nacken eller inte för att jag är gravid i 18 veckan. Beslutet togs att jag skulle göra det. Jag frågade personalen på röntgen och även läkaren som tog beslutet om röntgen så det verkligen inte skadade barnet. Jag fick bara svävande svar och det verkade inte säkert.
Nu är jag orolig över detta att det kan ha skadat mitt barn. Finns det risk för det?

Du behöver inte vara orolig. Stråldosen till fostret är liten. Det finns ingen risk för missbildning eller missfall till följd av röntgenundersökningen, därtill är stråldosen allt för liten. Den risk som återstår är risken för en framtida cancersjukdom.
Studier kring risker som är förknippade med stråldos till foster vid den typ av undersökning som du har genomgått har dock inte kunnat påvisa någon ökad risk för ditt foster. Detta kan bero på att det inte finns någon ökad risk eller att den är så liten att man inte har kunna se dem.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.