Röntgen på eget bevåg och kostnad

Min son vill undersöka hjärnan med MR kamera. Kan man betala själv och finns denna möjlighet i Stockholm.

För att bli röntgad eller undersökt med MR måste man  innan dess blivit undersökt av en doktor (remittent).
Det finns flera offentliga samt privata alternativ i Stockholms-området med MR-kapacitet där man som patienten både kan bli undersökt och sedan vid behov undersökt med MR.
Att helt kringgå detta och enbart genom egen försorg genomgå tex. en MR, utan patientansvarig läkare som då oftast även är remittenten, går inte i Sverige.
Det måste finnas en ansvarig läkare som även ansvarar för svaret från undersökningen och om så behövs påbörjar en behandling av något slag eller remittera vidare till specialist.

Hur det ser ut utomlands och kraven av en klinisk bedömning innan röntgen får vi låta vara osagt. Förmodligen får man vad man betalar för i vissa länder.
Man ska dock inte räkna med att få dessa kostnader för röntgen gjord utomlands bekostad av Försäkringskassan eller det egna landstinget i efterhand om man inte i förväg fått OK för detta.
Om man kan visa på sjukdom med hänvisning till svar från undersökning gjord utomlands, där även ev. utländska bilder ingår, kan behandling ges i Sverige.
Man bör dock räkna med att flertalet undersökningar kommer att göras om, bla. röntgenundersökningar, då utländska röntgenbilder i många fall är av undermålig kvalitét, ej fullständig bildtagning, fel bildprojektioner, ingen ev. kontrast, osäker patientidentifikation, mm. mm.

Så gå till din doktor. Gör han/hon den bedömningen att du inte behöver undersöka hjärnan med MR då behöver du troligen inte detta heller….
Om inte annat har man rätt till att gå till annan doktor som då kanske gör en annan bedömning.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024