Intravaginalt ultraljud

Min fråga är om man kan missa en äggstockscysta på vaginalt Ultraljud?

Dessa undersökningar göres normalt på en gynekologisk mottagning eller avdelning.
Denna undersökning göres med en  ultraljudtransducer (sändare och mottagare) monterad längst ut på en mjuk ”stav”. Denne föres in i livmodern via slidan.
Om äggstockarna rent anatomiskt ligger väldigt högt upp i buken kan det vara svårt att få bra överblick och bilder av dessa med denna intravaginala metod.
Ultraljud generellt är dock en undersökningsmetod som ställer krav på utövaren. Således beror möjligheterna för en bra undersökning/bilder mycket på utövarens profession oavsett anatomi, etc.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ultraljud av led i rörelse

Finns det någon typ av röntgen där man kan se hur muskler och ligament fungerar under rörelse?
Min dotter har en agressiv spastisitet pga en traumatisk hjärnskada. Hon fick gjort en ”röntgen filmning” för många år sedan, där man kunde följa hur sväljningsreflexen fungerade.Som jag minns det kunde man se väldigt mycket av mjukdelarna.
Nu skulle jag önska att man kunde få följt upp höftrörelser med en likadan bild, för att veta hur det ser ut kring höften så vi kan ta ut rörelserna utan att skada henne.Vad finns det för möjligheter?

Vid filmning av sväljningen då patienten mer eller mindre ”äter” en kontrastblandning med tjock konsistens tittar man på ev. dysfagi (sväljsvårigheter).
Vid röntgen av sväljningakten med konventionell röntgen visas inte mjukdelarna på ett acceptabelt sätt fast det kan se så ut vid en snabb blick på bildskärmarna.
Det enda vi kan komma på där man kan studera mjukdelarna i rörelse, på ett ”enkelt” sätt, är med ultraljud. Ultraljud av senor i rörelse längre ut i extremiteterna gör både vi samt flertalet andra röntgenavdelningar.
Undersökning med samtida rörelser i höftleden utförs troligen endast på något enstaka sjukhus i Sverige då denna undersökning kräver specialkunskaper av den som gör den.
Vi tror(!) Sahlgrenska i Göteborg gör (eller har gjort) sådan här undersökningar av leder i rörelse med ultraljud.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cholecystit på ultraljud

Härom veckan led jag av hög feber, CRP på 155 och buksmärtor som började som intervallsmärtor och sedan efter ca 12 timmar övrgick till kraftig molvärk i epigastret och högt upp till höger i magen. Sent på kvällen dag 3 (då jag besökte akuten pga att feber o smärtor ej gav vika) gjordes en ultraljudsndersökning där svaret blev att det inte fanns några gallstenar i blåsan och allt såg bra ut.
Min fråga är nu, kan det ändå ha varit en kolecystit? När i förloppet av en akut gallstensattack ser man vidgade gångar osv? Kan det ändå vara gallan som spökade eller är det uteslutet? Kan det ha varit en sten som kilade sig fast och sedan släppte spontant?

Cholecystit

Du har helt rätt, man kan mycket väl ha en gallstensattack, med en fastkilad sten som sedan avgår spontant, utan att gallvägarna hinner att vidga sig.
Däremot har du troligen inte haft någon cholecystit eftersom ”allt såg bra ut”, som du skriver.
Så som vi definerar cholecystit med ultraljud finner man bl.a. förtjockad gallblåsevägg.

S. E. ulj.ansv. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Faligt med ultraljud

 Jag vet inte om ultraljud faller under röntgen, men jag chansar att ställa en fråga.
Jag har undersökt hjärtat med ultraljud vid 6-7 olika tillfällen under loppet av 2 år. Nu är  jag kallad på ytterligare en undersökning. Kan inte ultraljud vara skadligt vid för många undersökningar? Jag har hört att man ska vara restriktiv vid fosterdiagnostik. Borde då inte samma regler gälla även för andra undersökningar?

 Ultraljud anses helt ofarlig på såväl barn och vuxna när det gäller i medicinskt bruk. Att det sedan numera även förekommer behandlingar inom skönhet och sjukgymnastik får vi låta vara osagt.
Vad gäller fosterdiagnostik med ultrajud (misstänkta fosterskador, diagnostik av kromosomavvikelser, hjärtfel, på äldre mödrar, etc.) anses även denna ofarlig. Dock ska man efterstäva ”försiktighetsprincipen” vid dessa undersökningar då forskning härom är liten.
Detta betyder att göra en ultraljudsundersökning på gravida kvinnor bara för att faställa kön eller ge föräldrarna en ”rolig” bild på sitt ofödda barn får anses falla långt utanför försiktighetsprincipens ramar. Dessa undersökningar är inte medicinskt motiverade och utförs oftast av privata vårdaktörer.
Men du… du kan vara helt lugn.

 K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Hemangiom med MR

Fråga Mitt högra bröst opererades bort pga bröstcancer. Fick göra skiktröntgen efter det och då upptäcktes en skugga på min lever som dom tror att är hemangiom även MR gjordes för att fastställa det. Men dom kan inte fastställa att det är det för nu måste jag åka ner till Lund (bor i karlskrona) för ytterliga undersökningar av specialister.
Kan inte en MR fastställa om det är hemangiom?

Svar MR brukar med stor säkerhet kunna avgöras, av våra radiologer, om det är ett hemangiom eller inte. Det finns dock hemangiom som inte ser typiska ut på bild vare sig med MR eller CT.
Undersökning och klargörande av hemangiomet kan också göras med ultraljud då man även injicerar kontrast i blodet i samband med undersökningen. Denna undersökning gör man inte på alla sjukhus. Om det nu är detta du ska göra i Lund?

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ultraljud av hemangiom

Fråga För några veckor sedan hade jag ont i magen ,då var jag hos läkare, då misstänkte han att det är gallstennar och fick åka på ultraljud, då upptäckte dem på ultraljud att det var ingen gallstennar men hittade en HEMANGIOM på min lever. Nu ska jag gå på en ultraljud som är slags”ekolodning”. Vet ni hur det går till med denna undersöknin, gör det ont,,, tacksam för svar!!!!

Svar Hemangiom är den ”vanligaste” benigna blodkärlsbildningen. Oftast små kärlförändringar här lokaliserad till levern. Större kärlnystan kan dock ibland påverka gallflödet från levern.
En ”ekolodning” är en vanlig ultraljudsundersökning. Detta är en vanlig metod för diagnostik av hemangiom.

Denna undersökning göres med en liten mängd kontrastmedel (2ml) som sprutas in i blodet. Denna kontrast ger en förstärkning av ekosignalen av blodkärl i levern.
Så det värsta med denna undersökningen är ett ”litet” nålstick i armvecket.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Columna Bertini

Fråga Har ej fått svar på vad Columma Bertini är, bara att det är något med njurbarken.
Jag undrar om det måste opereras, är det en ofarlig eller elakartad cysta. Är det något som sprider sig i njuren och övriga kroppen. Måste detta kollas upp emellanåt. Märks det på några prover om det försämras…. vilka prover bör tas.
Ja jag är lite orolig efterom jag inte fått någon uppföljning eller närmare beskrivning av vad detta är.

Svar Partiet i njurvävnaden, mellan de sk. njurpyramiderna, kallas för Columna Bertin(-i).
Själva namnet betyder inget patologiskt i sig utan anger endast denna anatomiska struktur. Ibland ”buktar” denna struktur mer än ”normalt”. Det är vid dessa tillfälle man anger detta i svaret av en undersökning. Denna anatomiska struktur kan man ibland se vid ultraljudsundersökning av njurarna som görs av helt andra orsaker.
Detta är som sagt ingen sjuklig process utan får ses som en något avvikande anatomisk struktur i njuren av oklar orsak.

Svarat av C-G. S. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ultraljud undersökningen

icon_mini_faq Jag ska på ultraljudsundersökning av lever , gallblåsa och bukspottkörtlen. Hur lång tid tar undersökning och vad kommer att ske?

icon_mini_register Undersökningen tar ca 30-45 minuter.

Du kommer till att få byta om till en “patientrock” och ligga ned på en undersökningsbrits.
Under undersökningens gång kommer du troligtvis att både ligga på rygg och i vänster sidoläge. Eventuellt kan du även få sitta eller stå ( men inte alltid).

Ultraljud består ju av ljud med en frekvens på mer än 20000 Hz, alltså ej hörbart för det
mänskliga örat. En givare/probe ( ser ut som en “tjock mikrofon”) placeras över det område man vill undersöka. På givaren stryker man på gel, detta för att ljudvågorna lättare skall kunna “fortplantas” in i kroppen.
Givaren tar upp “ljudekon” och ultraljudsmaskinen omvandlar dessa till bilder.

Vid vissa tillfällen (endast ibland) kan undersökningen behövas kompletteras med kontrast som sprutas in i en blodåder, för att få mer “detalj i bilden”. Detta beror på den remitterande läkarens frågeställning.

Du får sedan torka av gelen, byta om och undersökningen är klar.
Normalt får du svaret av ultraljudsundersökningen av din remittent.

Undersökningen är ofarlig och känns inte alls förutom om kontrast måste ges via nål i armen.

icon_mini_profile K. K. rtg./uljssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs Lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024