Columna Bertini

Fråga Har ej fått svar på vad Columma Bertini är, bara att det är något med njurbarken.
Jag undrar om det måste opereras, är det en ofarlig eller elakartad cysta. Är det något som sprider sig i njuren och övriga kroppen. Måste detta kollas upp emellanåt. Märks det på några prover om det försämras…. vilka prover bör tas.
Ja jag är lite orolig efterom jag inte fått någon uppföljning eller närmare beskrivning av vad detta är.

Svar Partiet i njurvävnaden, mellan de sk. njurpyramiderna, kallas för Columna Bertin(-i).
Själva namnet betyder inget patologiskt i sig utan anger endast denna anatomiska struktur. Ibland ”buktar” denna struktur mer än ”normalt”. Det är vid dessa tillfälle man anger detta i svaret av en undersökning. Denna anatomiska struktur kan man ibland se vid ultraljudsundersökning av njurarna som görs av helt andra orsaker.
Detta är som sagt ingen sjuklig process utan får ses som en något avvikande anatomisk struktur i njuren av oklar orsak.

Svarat av C-G. S. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ett svar på ”Columna Bertini”

  1. Är det inte bättre att utrycka det som normalvariant snarare än avvikalse?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.