Faligt med ultraljud

 Jag vet inte om ultraljud faller under röntgen, men jag chansar att ställa en fråga.
Jag har undersökt hjärtat med ultraljud vid 6-7 olika tillfällen under loppet av 2 år. Nu är  jag kallad på ytterligare en undersökning. Kan inte ultraljud vara skadligt vid för många undersökningar? Jag har hört att man ska vara restriktiv vid fosterdiagnostik. Borde då inte samma regler gälla även för andra undersökningar?

 Ultraljud anses helt ofarlig på såväl barn och vuxna när det gäller i medicinskt bruk. Att det sedan numera även förekommer behandlingar inom skönhet och sjukgymnastik får vi låta vara osagt.
Vad gäller fosterdiagnostik med ultrajud (misstänkta fosterskador, diagnostik av kromosomavvikelser, hjärtfel, på äldre mödrar, etc.) anses även denna ofarlig. Dock ska man efterstäva ”försiktighetsprincipen” vid dessa undersökningar då forskning härom är liten.
Detta betyder att göra en ultraljudsundersökning på gravida kvinnor bara för att faställa kön eller ge föräldrarna en ”rolig” bild på sitt ofödda barn får anses falla långt utanför försiktighetsprincipens ramar. Dessa undersökningar är inte medicinskt motiverade och utförs oftast av privata vårdaktörer.
Men du… du kan vara helt lugn.

 K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.