CT-aorta efter ofullständig ultraljud

Jag begärde på min vårdcentral att de skulle göra en aorta-undersökning med ulltraljud.
De gjorde detta och konstaterade att de inte kunde se helheten och de rekommenderade att jag skulle ”scanna” den del som inte syntes.Vände mig ånyo till läk. på v.c. där de sa att jag skulle tänka på strålningsrisken.
Hur skall jag göra?

Det händer ibland att man inte kan undersöka aorta med hjälp av ultraljud. I de fall kan man överväga att göra undersökningen med hjälp av datortomografi (CT-scan). Datortomografi är en teknik som använder röntgenstrålar, vilket medför att patienten utsätts för joniserande strålning. Detta till skillnad från ultraljud som fungerar med hjälp av ljudvågor. Då aortan undersöks med en CT används ett speciellt protokoll som endast ger patienten en liten stråldos, man säger att undersökningen görs med ”CT-lågdos”.

Kan man inte använda ultraljud vid undersökning av aorta är det oftast motiverat att göra en CT-lågdos undersökning. För att uttala sig bestämt om CT-undersökningen är motiverad måste man ta hänsyn till patientens ålder, kön och eventuell tidigare känd sjukdom. Generellt kan sägas att för ”äldre” män är det klart motiverat att göra CT-undersökningen, för övriga behöver man göra en individuell bedömning.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024