Degenerativ sköldkörtel

FrågaJag har genomgått CT thorax och hals med kontrast, på röntgensvaret kan man läsa degenerativa förändringar på sköldkörteln och vidare undersökning med ultraljud rekommenderas. jag är 37 år gammal. Frågeställningen på remissen var Lymfom, det fanns inga tecken på förstorade lymfkörtlar. Vad innebär Degenerativa förändringar på lymfkörteln? Vad beror det på? och varför vill man gå vidare med ultraljud om man redan konstaterat Degenerativa förändringar?

SvarDatortomografi (CT) ger endast en ”grov” uppfattning av misstänkta sjukliga förändringar i sköldkörteln. CT ger mer information om storlek och utbredning bakåt i halsen av ev. förändring vilket kan påverka svalg, luftstrupe , mm. Vid oklara fynd i sköldkörteln efter tex. en CT görs oftast även en undersökning med ultraljud som även kan ge svar på om förändringarna här kan misstänkas som maligna förändringar eller inte. Misstänkta (oklara) maligna förändringar kan även enkelt punkteras med ledning av ultraljudet för patologiskt prov (PAD).
Ultraljudsledd punktion i halsen bedöms som en ytlig punktion som patienten normalt inte behöver bli inlagd på vårdavdelning inför eller efteråt. Patienten får lokalbedövning av huden i området för nålpunktionen. Ingreppet är enkelt och tar ca. 30 minuter. Patienten får gå hem efteråt.

Degenerativa förändringar betyder normala åldersrelaterade förändringar på/i ett organ i kroppen. Det gäller allt från normala förväntade förändringar av leder, kotdiskar, ögat, hormonella nivåer, mm.
Normalt använder man denna term på förändringar man direkt kan påvisa genom ett blodprov eller på bild (röntgen) och som anses som en normal process i kroppen pga. åldrandet. Vad gäller sköldkörteln åldras denna genom att det hormon från hypofysen som styr delar av sköldkörtelns funktion minskar med tiden (eller genom sjukdom) och ger en långsam lätt underfunktion (hypotyreos) med tiden. Denna process är ingen sjuklig förändring i det normala långsamma åldrandet. Är personen däremot yngre eller förändringen kommer väldigt snabbt blir det en sjukdomsprocess. Kvinnor över 45 år överrepresenterar denna patientkategori, likaså ökar riskerna vid graviditet samt i samband med viss medicinering.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024