Diskbråck ses med MR

 För ca två månader sedan röntgades jag akut med MR pga ryggsmärta och ett antal nervsymtom som tydde på diskbråck, såsom muskelryckningar, ischias, nedsatt känsel och minskad muskelstyrka. Inget diskbråck kunde dock ses på magnetkameran.
Kan det vara på det viset, att ett diskbråck finns och ger symtom men inte syns på en MR?

 Enlig vår MR-specialist så ses så gott som alla symtomgivande diskbråck på MR-bilderna.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.