Hemangiom och rotblockad

Vid MR av ländrygg fanns hämangiom i kotkroppen TH 12. Vad betyder det? Behövs någon åtgärd? Vilka problem kan den ställa till med??
Sedan fanns hösidigt diskbråck L4-L5 med kompression av hö L5-roten. L3-L4 lätt buktande disk med facettledspålagringar förtränger de laterala recesserna. Kan ge påverkan på L4-rötterna lateralt.
Kan detta behandlas och häva symptomen? Vid vilkan skada finns risk för påverkan på blåsa o tarm?

Sk. vertebralhemangiom är en typ av kärlmissbildning i kotkroppen. Ofta ses denna som en liten del av kotkroppen som då mer sällan ger några symtom. Om hemangiomet ev. påverkar omgivande nerver, ryggmärg eller spinalkanalen pga. hemangiomet växer till utanför kotkroppen kan detta då ge ryggsmärtor.
Men hur och när hemangiom behandlas är inte vårt område.

Nervrotspåverkan i ländryggen kan ev. lindras med en sk. rotblockad. Man ska först genomgått en MR eller röntgen av ryggen för att diagnostisera misstänkta rotpåverkan och nivå. Oftast är denna lokaliserat i nedre delen av länd-korsryggen därifrån nervbanorna går ner i benen.
Själva blockaden går ut på att man temporärt behandlar själva nervroten terapeutiskt med en blandning av kortison och lokalbedövning. Detta dämpar inflammationen runt nerven som då också (förhoppningsvis) ger bra smärtlindring. Denna effekt kan hålla i sig allt från knappt 1 till 3-4 månader. Det är våra radiologer som gör denna behandling på röntgen.
Men som allt annan med röntgen måste patienten fått en remiss från egen läkare först.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024