p>Fråga Röntgendoktorn

Jun
22

Skilja på fekalom och tumör


 Jag undrar om man ser skillnad på en tumör och ett (en?) fekalom när man gör MR eller CT?
Är det olika ”densitet” på en tumör och avföring?
Konstig fråga kanske men den uppkom under en diskussion på jobbet (fråga mig inte hur fasen vi kom dit bara för det vet jag inte haha!)

 Fekalom har en annan struktur än tumör och kan därför urskiljas på CT resp. MR.

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.