Tumör efter CT

Fråga Jag gjorde datortomografi av skallen i år 2002 och nu har jag fått tumör i benmärg. Jag undrar är det möjligt att tumören kom efter CT röntgen?

Svar Man kan inte svära sig fri från orsken till din benmärgstumör men det är högst osannolikt att det förekommer ett samband mellan strålningen från en enskild  CT-undersökning och din idag förekommande sjukdom.
Vad gäller den CT du gjorde 2002 så måste det redan då funnits indikationer på orsaker som föranledning till undersökningen av hjärnan. Letade dom patologiska förändringar redan då vilka idag är orsaken till din benmärgstumör?

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Röntgen av cancer

icon_mini_faq Undrar, om man gör en röntgen av bäckenbenet, går det då att se om det skulle kunna vara cancer?
Egentligen undrar jag bara om man kan upptäcka cancer via röntgen ?

Tack på förhand !

icon_mini_register Med vanlig konventionell röntgen kan man se olika förändringar i skelettet. Detta kan vara t.ex. “destruktioner”, där skelettets porösa benvävnad saknas eller där en förtätning av benvävnaden skett. Vanligen orsakas denna destruktion av metastaser, d.v.s. dottertumörer till någon sorts cancer lokaliserad i ett annant organ. Mer sällan är det en tumör som utgår direkt från skelettet.
Röntgen kan även ske med en. s.k. datortomograf (CT). Kroppen avbildas då i tunna bildskivor, där både skelett och mjukdelar samtidigt ses bra. Genom denna metod kan man då även påvisa ev. tumörer i mjukdelarna inom bäckenet.

icon_mini_profile C-G. S. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024