Strålning hos tandläkaren

Jag var hos tandläkare för två dagar sen eftersom jag hade besvär med några tänder .
Det togs röntgenbilder. Av någon anledning misslyckades det och det visades inget på skärmen, så det fick säkert göra 3-4 misslyckade försök innan de fick till bilderna.
Har jag blivit utsatt för onödigt mycket strålning nu? Totalt blev det kanske 6-7 försök.

Strålningsrisken vid tandröntgen är otroligt liten. Risken att ta sig till och från tandläkaren (risker i trafiken) är oftast större är risken med röntgenbilder.

Om det inte blev några röntgenbilder därför att röntgenröret inte strålade så har du inte utsatts för någon onödig stråldos. Om undersökningen misslyckades därför att detektorn som du hade i munnen inte fungerade så har du utsatts för onödig bestrålning. Dock är denna eventuella onödiga bestrålning väldigt liten och risken med den är i motsvarande grad väldigt liten.

Det kan tänkas att det strul som du fick vara med om inträffar ytterst sällan. Är det så, så får man acceptera detta. Om däremot detta inträffar ofta borde din tandläkare se över sina rutiner.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024