Röntgenstrålning vid hyperthyreos

Fråga Jag har hypothyreos och har jag har nyligen gjort en tandröntgen , utan sköldkörtelskydd .
Jag undrar om strålningen kan orsaka några besvär ? Jag menar inte bara cancer, utan om det kanske kan irritera min sköldkörtel på något sätt så man kan bli försämrad i sin hypothyreos sjukdom?

Svar Risk för cancer? Nej, med största sannolikhet kommer du inte att drabbas.
Även om man inte använder strålskydd för sköldkörteln är risken att drabbas av cancer efter en tandröntgen väldigt liten. Risken är så liten att man i praktiken kan anse den som försumbar. Att man ändå bör använda strålskydd för sköldkörteln är därför det är mycket enkelt att använda det och det reducerar den lilla risken till att bli försumbar.
Risk att du får en ytterligare försämrad sköldkörtelfunktion? Nej, ingen risk föreligger.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024