Graviditet och magnetkamera

FrågaNågra veckor sedan fick jag kallelse till magnetkamera röntgen för att undersöka ryggen och en dag innan gjorde jag ett grav.test då jag inte kunde utesluta graviditet. Testen var negativt, för säkerhets skull bokade jag tid hos gynekolog och doktorn sa likadant att jag är inte gravid så jag kan gå till magnetkameraundersökning.
Nu visar sig att jag är gravid gjorde igår ett nytt grav.test vilket var positiv och vet inte vad ska jag göra. Alltså barnet var endast 10 dagar gammalt då röntgen genomfördes. Finns det möjlighet att fostret kan ha klarat sig eller är det bara att boka tid att avbryta graviditet?

SvarMagnetkameran utnyttjar magnetfält och radiovågor för att skapa en bild av patientens inre. Det förekommer alltså inga röntgenstrålar. Ett nyligt befruktat ägg är inte känsligt för de magnetfält eller radiovågor som används.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

 

Röntgen veckan innan befruktning

 Genomgick en datortomografi av buken ca en vecka före det tillfälle som nu har gjort mig gravid. Det ägget som nu blivit befruktat har alltså blivit ganska mycket bestrålat. Kan man vara säker på att det inte orsakar några missbildningar. Är osäker på om jag skall göra abort eller ej.

 Det är inget problem att obefruktade ägg bestrålas, och man kan vara helt säker på att bestrålningen inte orsakar missbildning. Risken är väldigt liten att ägget skadas av strålningen. Om ägget trots allt har skadats kommer skadan att medföra att det befruktade ägget misslyckas med att växa fast i livmoderslemhinnan.

 M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntga axeln trots graviditet

Fråga Jag har röntgat min axel idag o jag är gravid i vecka 29.. Frågan är om det är farligt för barnet??
Läkaren sa att det inte va farligt men alla på röntgen tyckte att eftersom det inte var akut så borde man väntat tills jag fött barnet.. Så som sagt, är det farligt för barnet??

Svar Att röntgenundersöka axlarna på en gravid patient medför så små stråldoser till fostret att denna kan anses som ofarlig. Stråldosen motsvarar några timmars naturlig bakgrundsstrålning.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntgen en vecka in på graviditeten

Hur stor är risken att barnet i magen kan ta skada efter att mamman har blivit röntgat sig i magen. Barnet var endast en vecka gammalt då röntgen genomfördes.?

 Ett nyligen befruktat ägg är inte speciellt strålningskänsligt. Dock finns det en liten risk att ägget kan skadas. Om det befruktade ägget har skadats kommer det inte att klara av den komplicerade processen att växa fast i livmoderslemhinnan. Om graviditeten fortgår har det befruktade ägget inte tagit någon skada av bestrålningen.

 M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Orolig efter röntgen vid graviditet

Är orolig efter att ha röntgat mitt bäcken/höfter samt fotled efter en ridolycka för fem veckor sedan. Fick igår veta att jag är gravid. Hur påverkar detta barnet? Är i ca: vecka 9 nu.

Mängden strålning som fostret har utsatts för är liten, och med största sannolikhet har fostret inte påverkats alls av strålningen. Bestrålningen har tydligen skett under vecka 4, och så tidigt under graviditeten är fostret inte speciellt känsligt för strålning, åtminstone inte då det rör sig om små stråldoser som i det nu aktuella fallet.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntgas trots ev. graviditet

Jag har fått en remiss för röntgen av bäcken och svanskota, p.g.a. besvär från min förra graviditet/förlossning för 2 år sedan.
Det finns en chans/risk att jag kan vara gravid nu, beräknad mens om 1 vecka.
Borde jag vänta med att göra röntgen tills jag vet om jag är gravid eller ej?

Vid en röntgen av en tjej/kvinna i fertil ålder frågar vi nästan alltid om graviditet innan röntgen påbörjas. Lite beroende på vilken kroppsdel som ska röntgas…
Om röntgen sker över fortplantningsorganen och en ev. graviditet inte kan uteslutas bör man avvakta tills klarhet gjorts om så är fallet. Det kan även finnas alternativa metoder, utan röntgenbestrålning, för många frågeställningar. Typ ultraljud, magnetkamera, mm.

Om undersökning med röntgen ändå anses befogad ”här och nu” har vi enklare graviditetstest (stickor) som relativt säkert kan utesluta eller bekräfta en graviditet.
Är undersökningen urakut och starkt befogad med tanke på patientens liv och hälsa görs röntgen oavsett ev. graviditet eller graviditetsvecka.

En utredning eller en sk. bäckenmätning inför kommande förlossning, som är den undersökning du ska göra, kan man lätt vänta med.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Röntgen vid tidig graviditet

Röntgade höften i graviditetsvecka 4 (var alldeles ovetande om graviditeten). Tre bilder togs vid det tillfället.
Jag är nu djupt oroad att fostret ska ha skadats. Vad bör jag göra?

Till att börja med är risken att det befruktade ägget ska skadas av strålning väldigt liten. I detta tidiga skede av graviditeten kommer en eventuell strålskada att resultera i en spontan abort. Om graviditeten fortgår har det befruktade ägget klarat sig och således inte påverkats av bestrålningen. I detta fall finns ingen ökad risk.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Gravid och röntgen hos tandläkaren

Jag är gravid i vecka 5 och jobbar i en tandläkarklinik. Vi jobbar kontunerligt med att ta röntgen bilder. Vi skyddar oss genom att gå ut.
Min fråga är, finns det fortfarande risk för strålning eller är det inte fraligt alls?

Det finns ingen som helst risk för strålning i och med att du lämnat rummet (…och inte står i dörröppningen).
Väggarna utesluter helt, den lilla strålning som kommer från odont röntgen, utanför rummet.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntgen hos tandläkaren under graviditet

Jag var hos tandläkare och tog fyra röntgenbilder medans jag var gravid i vecka 37 men frågan är vad händer om jag inte hade röntgenförklädde?

Stråldosen till ett foster vid tandröntgen (intraoral röntgen) är helt försumbar oavsett när under graviditeten detta görs. Man behöver inte skydda fostret med ett strålskyddsförkläde. Stråldosen till fostret motsvarar några minuters naturlig bakgrundsstrålning.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Att gå förbi en öppen dörr till röntgen

Jag har 2 frågor om tandläkarröntgen! Gick idag förbi ett rum med mina barn just när en röntgenbild togs. Är det ofarligt för barnen även om vi var precis utanför. Jag har hört något om att man måste gå runt hörnet för att undvika strålning,stämmer det?

För snart tio år sedan var jag på tandröntgen i Jönköping och röntgade visdomständer. Sköterskan tog typ 20 bilder och använde inte halskrage på mig. Jag tänkte först efterår på det att hon inte använde halskrage. Detta har jag tänkt på då och då under åren.
På vilket sätt kan sköldkörteln skadas. Är det utom fara nu när det gått så många år? Tycker det var väldigt slarvigt.

Inget problem alls, varken för barn eller vuxen, att någon enstaka gång gå förbi ett röntgenrum just då man tar röntgenbilden. Stråldosen är så liten att den kan anses som helt försumbar. Att personal ”går runt hörnet” beror på att personalen tar många röntgenbilder varje dag, och efter trettio års röntgande har den försumbara stråldosen adderats ihop till en stråldos som kan innebära en liten risk.

Att man använder strålskyddande halskrage vid tandröntgen beror på att det är enkelt att använda. Det tar bara någon sekund att sätta det på plats. Vid tandröntgen används bara små strålmängder, även om man tar tjugo bilder så är den sammanlagda stråldosen liten. Därför är det ingen katastrof om man inte använder halskrage. Stråldosen till sköldkörteln blir ändå väldigt liten. Men eftersom det är lätt att använda halskrage, håller jag med om att det var slarvigt av dem att inte erbjuda dig en krage. Du utsattes för en onödig stråldos. Även om stråldosen var väldigt liten var den ju ändå onödig.

Om sköldkörteln påverkas så kan det resultera i en cancersjukdom i körteln. Just strålningsinducerad cancer i sköldkörtel brukar komma fem till tio år efter bestrålningen. Har det gått längre tid än tio år minskar sannolikheten för att bestrålningen skulle ha, eller kommer att, orsaka en cancer. Dock ska man komma ihåg att det finns andra orsaker till cancer än strålning. I Sverige upptäcks ett par hundra fall av sköldkörtelcancer varje år. Endast några få av dessa beror på strålning.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024