Att gå förbi en öppen dörr till röntgen

Jag har 2 frågor om tandläkarröntgen! Gick idag förbi ett rum med mina barn just när en röntgenbild togs. Är det ofarligt för barnen även om vi var precis utanför. Jag har hört något om att man måste gå runt hörnet för att undvika strålning,stämmer det?

För snart tio år sedan var jag på tandröntgen i Jönköping och röntgade visdomständer. Sköterskan tog typ 20 bilder och använde inte halskrage på mig. Jag tänkte först efterår på det att hon inte använde halskrage. Detta har jag tänkt på då och då under åren.
På vilket sätt kan sköldkörteln skadas. Är det utom fara nu när det gått så många år? Tycker det var väldigt slarvigt.

Inget problem alls, varken för barn eller vuxen, att någon enstaka gång gå förbi ett röntgenrum just då man tar röntgenbilden. Stråldosen är så liten att den kan anses som helt försumbar. Att personal ”går runt hörnet” beror på att personalen tar många röntgenbilder varje dag, och efter trettio års röntgande har den försumbara stråldosen adderats ihop till en stråldos som kan innebära en liten risk.

Att man använder strålskyddande halskrage vid tandröntgen beror på att det är enkelt att använda. Det tar bara någon sekund att sätta det på plats. Vid tandröntgen används bara små strålmängder, även om man tar tjugo bilder så är den sammanlagda stråldosen liten. Därför är det ingen katastrof om man inte använder halskrage. Stråldosen till sköldkörteln blir ändå väldigt liten. Men eftersom det är lätt att använda halskrage, håller jag med om att det var slarvigt av dem att inte erbjuda dig en krage. Du utsattes för en onödig stråldos. Även om stråldosen var väldigt liten var den ju ändå onödig.

Om sköldkörteln påverkas så kan det resultera i en cancersjukdom i körteln. Just strålningsinducerad cancer i sköldkörtel brukar komma fem till tio år efter bestrålningen. Har det gått längre tid än tio år minskar sannolikheten för att bestrålningen skulle ha, eller kommer att, orsaka en cancer. Dock ska man komma ihåg att det finns andra orsaker till cancer än strålning. I Sverige upptäcks ett par hundra fall av sköldkörtelcancer varje år. Endast några få av dessa beror på strålning.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg