Prov av en cysta

Hur går man vidare och diagnosterar om cystor i levern är godartad eller ej?
Räcker det med blodprov eller måste man göra biopsi, inte bra att sticka hål på en inkapslad cysta om den är elakartad. Fått besked att det finns en på min ena njure.

Ultraljud levercystor
Levercystor

Cystor på njurarna är normalt vanligt förekommande (hos 50% av alla över 50 år) och är oftast helt ofarliga. Dessa innehåller då bara vätska. Cystor i levern är vanligen också av benign karaktär. Dessa kan dock vara lite svårare att typbestämma. Cystor upptäcks oftast av en tillfällighet då patienten är inne för annan undersökning. Cystor kan förekomma som enstaka eller multipla inslag i dessa organ.

Stora eller många cystor i levern kan ge symtom.
En annan idag vanlig orsak till cystbildningar kan vara diverse amöbor, maskar och liknande.

Många cystiska förändringar diagnostiseras efter karakteristisk form, innehåll, lokalisation, etc. varför det oftast då ej behövs punktion för att erhålla en diagnos. Ultraljud med kontrastmedel är många gånger en enkel och bra metod för att diagnostisera en cystisk förändring i njure eller lever. Man bedömmer då bla. cystans vägg och innehåll.
Om man önskar ett patologiskt prov från en cysta eller annan oklar förändring innuti kroppen måste man sticka in en nål och suga ut lite organiskt material för prov. Detta kan då göras på röntgen med hjälp av ultraljud, CT eller vanlig konventionell röntgen (genomlysning). Nålpunktion eller biopsi bestäms efter förändringens innehåll.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024