Att se callus vid benbrott

Jag fick hösten 2010 med om en olycka och fick en fraktur på mitt nyckelben. Eftersom jag fortfarande har värk och domningar i området och ner i armen så skickades jag på röntgen. Jag begärde hem en kopia från undersökningen så att jag skulle ha lite information då det dröjer länge innan jag ska träffa min läkare igen.
I dokumentet ställer min ortopedläkaren frågan om frakturen är läkt och i anteckningarna står det att ”Det finns ingen överbroande callus i frakturen.”
Betyder det att leden inte är läkt?

Över ett benbrott byggs initialt ett överbryggande lager av brosk. Detta brosk mineraliseras sedan efter några veckor för att därefter förkalkas och ersättas med ben-nybildning (kallus). Det är först i denna fas våra radiologer kan se och konstatera benläkningen med konventionell röntgen. Kallus som binder samman de frakturerade benändarna har även en stabiliserande effekt av det brutna benet.
Vid benläkning remodelleras benet oftast helt så att det återfår sitt ursprungliga utseende såvidar det inte uppstått en felställning eller varit multipla frakturer och komplicerade. Hos barn återfår benet oftast ursprunglig form trots ev. vinkelfelställningar, mm.

Benläkning tar från några veckor till några månader beroende på frakturtyp, omfattning, patientens tillstånd, ålder, komplikationer, mm.  Att man inte kan se kallus därefter beror på att den nybildning av mineraliserad brosk som kallus utgjort försvunnit och blivit till riktigt ben. Det enda man ev. kan se av en tidigare fraktur är om det finns någon felställning i det läkta benet.

En okomplicerad fraktur från 2010 är läkt. Har frakturen suttit nära eller involverat en led kan symtom beroende på annan orsak finnas. tex. onormal stor förslitning pga. felbelastning, ligamentpåverkan, mm.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

© Fråga Röntgendoktorn 1999-2023, www.rontgen.com 1998-2023