Röntgen vid tidig graviditet

Röntgade höften i graviditetsvecka 4 (var alldeles ovetande om graviditeten). Tre bilder togs vid det tillfället.
Jag är nu djupt oroad att fostret ska ha skadats. Vad bör jag göra?

Till att börja med är risken att det befruktade ägget ska skadas av strålning väldigt liten. I detta tidiga skede av graviditeten kommer en eventuell strålskada att resultera i en spontan abort. Om graviditeten fortgår har det befruktade ägget klarat sig och således inte påverkats av bestrålningen. I detta fall finns ingen ökad risk.

M. O., sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.