p>Fråga Röntgendoktorn

Nov
01

Från remiss till kallelse


Min ortoped skickar en remiss om en MR. Hur lång tid tar det innan ni får remissen??

När din doktor skickar remissen till oss kommer den omgående om… din doktor kan skicka denna elektroniskt (data). Går det med ordinär postgång tar detta brevbäraren 1-2 dagar.
När vi fått din remiss tittar våra radiologer på bla. frågeställningen, dvs. varför denna undersökning ska utföras, samt hur brådskande din egen läkare anser den vara. Våra radiologer ”designar” sedan undersökningen. Dvs. skriver ner hur undersökningen ska utföras samt vilka bilder som då ska tagas, mm. Din undersökning prioriteras sedan också vilket betyder att vår radiolog beslutar inom vilken tid den ska utföras vilket beror på frågeställning och våra väntetider till MR.
Därefter bokas tid till dig och en kallelse om tiden för undersökningen skickas hem till dig.
Om vi har långa väntetider eller utskick av kallelsen dröjer sänder vi en bekräftelse till dig på att vi fått din remiss.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.