Läkning på röntgenbilden

Fråga Jag har en fråga om röntgen. Jag fick en spricka i handen efter 17 dagar i gips så hade det inte läkt något. Men efter 6 veckor i gips så kan de inte bedöma om sprickan är läkt eller inte…ser man inte det?
De ser att sprickan ligger i oförändrat läge men inte om den är läkt. De har tagit bort gipset, fingrarna har varit svullen i 15 dagar och jag har värk/ont är det normalt ?

Svar Läkningsförloppet efter en skelettskada beror på flera faktorer, bland annat ålder och hur patientens fraktur ser ut. Ibland kan det vara svårt att på röntgen bedöma grad av läkning beroende på frakturens utseende, läge, skymmande gips, mm. Efter 6 veckor ser man oftast mer eller mindre tydliga läkningstecken… dock med förbehåll enligt ovan.

Svarat av T. L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024