p>Fråga Röntgendoktorn

Aug
03

Läkning på röntgenbilden


Fråga Jag har en fråga om röntgen. Jag fick en spricka i handen efter 17 dagar i gips så hade det inte läkt något. Men efter 6 veckor i gips så kan de inte bedöma om sprickan är läkt eller inte…ser man inte det?
De ser att sprickan ligger i oförändrat läge men inte om den är läkt. De har tagit bort gipset, fingrarna har varit svullen i 15 dagar och jag har värk/ont är det normalt ?

Svar Läkningsförloppet efter en skelettskada beror på flera faktorer, bland annat ålder och hur patientens fraktur ser ut. Ibland kan det vara svårt att på röntgen bedöma grad av läkning beroende på frakturens utseende, läge, skymmande gips, mm. Efter 6 veckor ser man oftast mer eller mindre tydliga läkningstecken… dock med förbehåll enligt ovan.

Svarat av T. L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.